Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria on tuettava vahvalla koheesiopolitiikalla  

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisella on määrä edistää kestävää ja osallistavaa Eurooppaa, tehostaa sosiaalisten ja alueellisten erojen kaventamista sekä antaa panos sosiaalisen markkinatalouden luomiseen, toteaa Euroopan alueiden komitea lausunnossaan, joka hyväksyttiin täysistunnossa keskiviikkona.

 

Lausunnossa korostetaan, että koska taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesiopolitiikka on EU:n tärkein pitkän aikavälin investointipolitiikka, sillä on oltava keskeinen rooli tuettaessa sosiaalisen pilarin asteittaista täytäntöönpanoa. Kilpailukyvyn ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tulisi täydentää toisiaan, ja erityisesti olisi painotettava paremman tulevaisuuden varmistamista nuorille.

 

Komitea suosittaa muun muassa, että työssäkäyvien köyhyyteen tulisi puuttua varmistamalla kaikille kohtalaisen elintason takaava palkka jäsenvaltioiden asianomaisia käytänteitä ja lainsäädäntöä noudattaen. Italialaisen Mauro D'Attisin (EPP) laatimassa lausunnossa tuetaan myös Italian hallituksen ehdotusta eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä ja painotetaan, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on toimittava yhdessä, jotta sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon varmistetaan riittävät varat.

 

Komitea kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan käyttöön kannustimia niitä maita varten, jotka toteuttavat uudistuksia saavuttaakseen Eurooppa 2020 -strategian sosiaaliset tavoitteet ja torjuakseen sosiaalista epätasapainoa. Lisäksi olisi otettava käyttöön asianmukaisia välineitä edistymisen seuraamiseksi ja mittaamiseksi sekä erojen arvioimiseksi alue- ja paikallistasolla. Lausunnossa kehotetaan myös kiinnittämään enemmän huomiota pakolaisten ja maahanmuuttajien tehokkaaseen kotouttamiseen muun muassa perustason ja ammatillisen koulutuksen avulla.

 

Jäsenet hyväksyivät myös Anne Karjalaisen ja muiden PES-ryhmän jäsenten tekemät muutosehdotukset, joissa todetaan muun muassa, että työntekijöillä on oikeus olla osallistumatta työhön liittyvään sähköiseen viestintään työajan ulkopuolella, että laadukkaiden ja kohtuuhintaisten peruspalveluiden sekä yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen tulisi olla kaikkien saatavilla ja että nuorisotakuujärjestelmästä olisi tehtävä pysyvä osa eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa EU:n ja jäsenvaltioiden myöntämän jatkuvan ja riittävän rahoituksen avulla.

 

"Talousintegraatiolla ja kilpailukykytavoitteilla on edistettävä myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Mahdollisiin tuleviin perussopimusmuutoksiin tulisi sisällyttää sosiaalisen kehityksen pöytäkirja, jonka tarkoituksena on nostaa sosiaaliset oikeudet samalle tasolle taloudellisten kysymysten kanssa", sosialidemokraattisen PES-ryhmän poliittisena koordinaattorina toimiva Karjalainen toteaa.

 

Euroopan komission esittämä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari perustuu 20 periaatteeseen, ja sen tavoitteena on varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot sekä sosiaalinen suojelu ja osallisuus. Seuraava tärkeä tapahtuma on Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 pidettävä oikeudenmukaista työllisyyttä ja kasvua käsittelevä sosiaalialan huippukokous, johon Euroopan alueiden komitea on kutsuttu osallistumaan yhdessä muiden EU:n toimielinten, valtion- ja hallitusten päämiesten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

 

Yhteyshenkilö:
Lauri Ouvinen
P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

 

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023