Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vuoden 2021 Euroopan yrittäjyysalue -tunnus vihreälle ja kestäväpohjaiselle yrittäjyydelle  

Menestyksekästä Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -ohjelmaa, jonka käynnistämisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta, on nykyaikaistettu ja uudistettu seuraaviksi viideksi vuodeksi. Kuhunkin vuosina 2021–2025 järjestettävään vuotuiseen hakumenettelyyn liittyy keskeinen teema, joka on yhteydessä EU:n poliittiseen ohjelmaan ja merkityksellinen alue- ja paikallistason kannalta. Vuoden 2021 EYA-tunnuksella on tarkoitus edistää yrittäjyyttä vihreän ja kestävän tulevaisuuden hyväksi. EU:n alueet ja kunnat voivat hakea tunnusta 31. maaliskuuta 2020 saakka.

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula ilmoitti uudesta EYA-palkintojaksosta Euroopan komission järjestämässä vuoden 2019 pk-yrityskokouksessa Helsingissä. Vuotuisten eurooppalaisten yrittäjyyden edistämispalkintojen jakotilaisuudessa 26. marraskuuta pitämässään puheessa Markkula sanoi, että ”alueet ja kunnat voivat toteuttaa parhaiten uuden Euroopan komission poliittiset painopisteet hyödyntämällä yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä, suuntaamalla resursseja tutkimukseen ja innovointiin, investoimalla koulutukseen ja osaamiseen sekä edistämällä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja tietämyksen siirtoa”.

”Voidaksemme vastata aikamme polttavimpiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin meidän on myös tehostettava EU:n alueiden ja kuntien toimia kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n eteenpäin viemiseksi. Siksi yrittäjyyden edistäminen vihreän ja kestävän tulevaisuuden hyväksi on vuoden 2021 EYA-kampanjan pääteema. Näin kannustamme EU:n alueita ja kuntia mobilisoimaan resursseja ja ehdottamaan aloitteita, joilla tuetaan niiden talouden siirtymistä kestäväpohjaisempaan suuntaan”, ensimmäinen varapuheenjohtaja Markkula totesi.

”Talouspolitiikka”-valiokunta (ECON), joka on yksi Euroopan alueiden komitean kuudesta temaattisesta valiokunnasta, järjesti yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa seminaarin vuoden 2019 pk-yrityskokouksessa. Kutsutut puhujavieraat – heidän joukossaan teollisuuspolitiikkaa ( Jeannette Baljeu , NL, RE) ja pk-yrityspolitiikkaa ( Tadeusz Truskolaski , PL, EA) käsittelevien AK:n lausuntojen esittelijät – korostivat, että Euroopan komission tulevan uuden pk-yritys- ja teollisuusstrategian tulisi osaltaan vahvistaa ja yhdistää alueellisia yrittäjyysekosysteemejä kaikkialla Euroopassa ja samalla vastata teollisuuden uudistamisen ja kestävän kehityksen haasteisiin .

Lisätietoa:

Euroopan alueiden komitea myöntää EYA-tunnuksen vuosittain enintään kolmelle kunnalle tai alueelle, joilla on erinomaisia tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita pk-, start-up- ja scale-up-yritysten tukemiseksi. Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksella annetaan tunnustusta ja erottuvuutta paikallisille tai alueellisille yrittäjyysstrategioille, ja se tarjoaa pääsyn mahdollisten kumppanien verkostoon. Vuoden 2020 EYA-tunnus on myönnetty seuraaville alueille: Gdánskin ja Pommerin alue (Puola), Göteborgin elinkeinoalue (Ruotsi) ja Navarran alue (Espanja).

Esittelyvideo – kehotus hakea vuoden 2021 EYA-tunnusta

Euroopan yrittäjyysalue -aloitteen (EYA) verkkosivu

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnus: kestävää, joustavaa ja digitaalista kasvua edistäville kunnille ja alueille tarkoitettu haku on avattu
Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnus: kestävää, joustavaa ja digitaalista kasvua edistäville kunnille ja alueille tarkoitettu haku on avattu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022