Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vuoden 2021 Euroopan yrittäjyysalue -tunnus vihreälle ja kestäväpohjaiselle yrittäjyydelle  

Menestyksekästä Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -ohjelmaa, jonka käynnistämisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta, on nykyaikaistettu ja uudistettu seuraaviksi viideksi vuodeksi. Kuhunkin vuosina 2021–2025 järjestettävään vuotuiseen hakumenettelyyn liittyy keskeinen teema, joka on yhteydessä EU:n poliittiseen ohjelmaan ja merkityksellinen alue- ja paikallistason kannalta. Vuoden 2021 EYA-tunnuksella on tarkoitus edistää yrittäjyyttä vihreän ja kestävän tulevaisuuden hyväksi. EU:n alueet ja kunnat voivat hakea tunnusta 31. maaliskuuta 2020 saakka.

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula ilmoitti uudesta EYA-palkintojaksosta Euroopan komission järjestämässä vuoden 2019 pk-yrityskokouksessa Helsingissä. Vuotuisten eurooppalaisten yrittäjyyden edistämispalkintojen jakotilaisuudessa 26. marraskuuta pitämässään puheessa Markkula sanoi, että ”alueet ja kunnat voivat toteuttaa parhaiten uuden Euroopan komission poliittiset painopisteet hyödyntämällä yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä, suuntaamalla resursseja tutkimukseen ja innovointiin, investoimalla koulutukseen ja osaamiseen sekä edistämällä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja tietämyksen siirtoa”.

”Voidaksemme vastata aikamme polttavimpiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin meidän on myös tehostettava EU:n alueiden ja kuntien toimia kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n eteenpäin viemiseksi. Siksi yrittäjyyden edistäminen vihreän ja kestävän tulevaisuuden hyväksi on vuoden 2021 EYA-kampanjan pääteema. Näin kannustamme EU:n alueita ja kuntia mobilisoimaan resursseja ja ehdottamaan aloitteita, joilla tuetaan niiden talouden siirtymistä kestäväpohjaisempaan suuntaan”, ensimmäinen varapuheenjohtaja Markkula totesi.

”Talouspolitiikka”-valiokunta (ECON), joka on yksi Euroopan alueiden komitean kuudesta temaattisesta valiokunnasta, järjesti yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa seminaarin vuoden 2019 pk-yrityskokouksessa. Kutsutut puhujavieraat – heidän joukossaan teollisuuspolitiikkaa ( Jeannette Baljeu , NL, RE) ja pk-yrityspolitiikkaa ( Tadeusz Truskolaski , PL, EA) käsittelevien AK:n lausuntojen esittelijät – korostivat, että Euroopan komission tulevan uuden pk-yritys- ja teollisuusstrategian tulisi osaltaan vahvistaa ja yhdistää alueellisia yrittäjyysekosysteemejä kaikkialla Euroopassa ja samalla vastata teollisuuden uudistamisen ja kestävän kehityksen haasteisiin .

Lisätietoa:

Euroopan alueiden komitea myöntää EYA-tunnuksen vuosittain enintään kolmelle kunnalle tai alueelle, joilla on erinomaisia tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita pk-, start-up- ja scale-up-yritysten tukemiseksi. Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksella annetaan tunnustusta ja erottuvuutta paikallisille tai alueellisille yrittäjyysstrategioille, ja se tarjoaa pääsyn mahdollisten kumppanien verkostoon. Vuoden 2020 EYA-tunnus on myönnetty seuraaville alueille: Gdánskin ja Pommerin alue (Puola), Göteborgin elinkeinoalue (Ruotsi) ja Navarran alue (Espanja).

Esittelyvideo – kehotus hakea vuoden 2021 EYA-tunnusta

Euroopan yrittäjyysalue -aloitteen (EYA) verkkosivu

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023