Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnus: kestävää, joustavaa ja digitaalista kasvua edistäville kunnille ja alueille tarkoitettu haku on avattu  

Euroopan kunnat, kaupungit ja alueet, jotka haluavat esitellä, jakaa ja täydentää kestävän kasvun edistämistä koskevia strategioitaan ja kokemuksiaan, voivat nyt osallistua vuoden 2024 hakukierrokselle ja hakea Euroopan alueiden komitean (AK) tukemaa Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -tunnustusta. Tällä kertaa yleisteemana on ”Kunnat ja alueet kestävän, joustavan ja digitaalisen kasvun uralla”, ja tarkoituksena on tuoda esiin paikallisia ja alueellisia toimia, joilla tuetaan pk-yritysten vihreää ja digitaalista siirtymää seuraavien kahden vuoden aikana ja siten vahvistetaan paikallistalouksien kilpailukykyä ja pitkän aikavälin selviytymiskykyä. Paikallis- ja alueviranomaiset voivat toimittaa strategioitaan 29. maaliskuuta 2023 saakka.

Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnuksen haun avaamisesta ilmoitettiin Prahassa pidetyssä pk-yrityskokouksessa, jonka Euroopan komissio järjesti yhdessä EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Tšekin kanssa. Pk-yrityskokous on merkittävin pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) suunnattu tapahtuma Euroopassa.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro totesi seuraavaa: ”Euroopan alueiden komitea ja sen jäsenet uskovat vakaasti alhaalta ylöspäin suuntautuvien yrittäjyyttä tukevien toimien voimaan. Ne ovat meidän panoksemme entistä innovatiivisempaan, kestävämpään ja digitaalisempaan eurooppalaiseen talouteen, jossa kiinnitetään huomiota ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön.Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksesta on tullut tunnustettu laatumerkki, joka yhdistää samanmieliset alueet eurooppalaiseksi verkostoksi ja helpottaa niiden välistä rajatylittävää yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.”

Pk-yritysten ja ruohonjuuritasolta kumpuavan yritystoiminnan tukeminen on yksi Euroopan alueiden komitean painopisteistä. EYA-aloitteen avulla AK edistää EU:n pk-yritysstrategian ja EU:n kauden 2019–2024 strategisen ohjelman keskeisten painopisteiden täytäntöönpanoa alue- ja paikallistasolla. EYA-tunnus tarjoaa paikallisille ja alueellisille toimijoille tilaisuuden osoittaa, miten ratkaiseva rooli pk-yrityksillä ja yrittäjillä on pyrittäessä ohjaamaan EU:n taloutta kohti vihreää ja digitaalista siirtymää ja vahvistamaan talouden selviytymiskykyä nopeasti muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä. Tämä työ on nykytilanteessa entistäkin tärkeämpää, kuten alue- ja paikallispäättäjät korostivat Zwollessa 22.–23. syyskuuta pidetyssä AK:n ”talouspolitiikka”-valiokunnan kokouksessa, jossa komitean jäsenet kehottivat EU:ta käynnistämään kiireellisesti tukitoimet, joilla autetaan yrityksiä selviytymään energiahintojen jyrkän nousun, inflaation sekä toimitusketjujen pullonkaulojen vaikutuksista. Lisäksi jäsenet muistuttivat, että vihreää ja digitaalista siirtymää koskevat EU:n pitkän aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos EU:n toimintapoliittinen kehys on pk-yritysten kannalta täysin tarkoituksenmukainen ja sitä tuetaan vankalla rahoituksella.

Tarkempia tietoja vuoden 2024 EYA-tunnuksen hakemisesta löytyy EYA-verkkosivulta.

Lisätietoa:

Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -hankkeessa etsitään ja palkitaan joka vuosi korkeintaan kolme EU:n aluetta, joilla toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa, alueen koosta, vauraudesta tai toimivaltuuksista riippumatta. Vuoden ”Euroopan yrittäjyysalue” -tunnus myönnetään alueille, joilla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma.

EYA-tunnus on perustettu yhteistyössä Euroopan komission kanssa, ja sitä tukevat SME Unitedin (käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto), Eurochambresin (Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto), Social Economy Europen ja EURADAn (aluekehitysorganisaatioiden eurooppalainen järjestö) kaltaiset EU-tason sidosryhmät.

Vuoden 2023 EYA-tunnus on myönnetty Barcelonalle (Espanja), Penelalle (Portugali) ja Länsi-Pommerille (Puola).

Vuoden 2024 tunnuksen saajat julkistetaan AK:n täysistunnossa heinäkuussa 2023.

Lisätietoa Euroopan yrittäjyysalue -tunnustuksesta sekä luettelo aiemmista tunnuksen saajista vuodesta 2011 löytyy täältä.

Yhteydenotot:

Piotr ZajaczkowskiP.+32 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Mediatiedustelut:

Theresa Sostmann

P. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023