Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Yli 600 poliittista päättäjää keskustelee teemaviikolla #EURegionsWeek Euroopan ja aluepolitiikan tulevaisuudesta  
AK:n täysistunnossa (#CoRplenary) aiheina EU:n talousarvio, koheesiopolitiikka, brexit sekä digitaalinen ja ekologinen siirtymä

Lokakuun 7. päivänä avataan Brysselissä Euroopan alueiden ja kuntien 17. teemaviikko , jonka aikana keskustellaan siitä, millä tavoin koheesiopolitiikka voi auttaa tekemään Euroopasta vihreämmän, osallistavamman ja älykkäämmän. Teemaviikon käynnistää korkean tason keskustelu Euroopan tulevaisuudesta, ja viikon aikana järjestetään lähes 400 tapahtumaa, mm. korkean tason konferenssi hiilialueiden rakennemuutoksesta. Lokakuun 8.–9. päivänä järjestetään lisäksi Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunto ( #CoRplenary ), jossa jäsenet keskustelevat Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan Younous Omarjeen kanssa EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuudesta, komissaari Oettingerin kanssa EU:n tulevasta pitkän aikavälin talousarviosta ja Suomen eurooppaministerin Tytti Tuppuraisen kanssa ekologisesta ja digitaalisesta siirtymästä.

Euroopan alueiden ja kuntien 17. teemaviikko 7.–10. lokakuuta, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek tarjoaa jälleen erinomaisen tilaisuuden oppia ymmärtämään paremmin, millä tavoin alueet ja kunnat hyödyntävät EU-rahoitusta kohentaakseen kansalaisten arkea ja miten koheesiorahastot tekevät Euroopasta vihreämmän, osallistavamman ja älykkäämmän. AK:n ja Euroopan komission yhdessä järjestämä vuosittainen konferenssi on Euroopan laajin aluekehitykseen keskittyvä tapahtuma. Tämänvuotinen teemaviikko kokoaa yhteen runsaat 9 000 osanottajaa: mm. tutkijoita, julkishallinnon edustajia ja asiantuntijoita sekä yli 600 paikallis-, alue-, jäsenvaltio- ja EU-tason poliittista päättäjää. He osallistuvat työpajoihin, keskustelutilaisuuksiin, näyttelyihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, joita järjestetään lähes 400 ja joissa käsitellään erilaisia koheesiopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Kohokohtia :

7. lokakuuta kello 14.30–16.30 ( seuraa suorana ) – Avajaisistunto: Alueet ja kunnat – EU:n tulevaisuuden peruspilarit

Avajaisistunnossa yli 100 nuorta vaaleilla valittua poliitikkoa keskustelee Euroopan unionin tulevaisuudesta Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin , Euroopan parlamentin varapuhemiehen Klára Dobrevin ja sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavan komission jäsenen Elżbieta Bieńkowskan kanssa.

8. lokakuuta kello 9.00–10.30 ( seuraa suorana ) – REGI- ja COTER-valiokuntien kokous aiheesta ”Tulevasta, vuoden 2020 jälkeisestä koheesiopolitiikasta käytävien neuvottelujen tilanne”

AK:n ja Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat neuvotteluista, joita käydään parhaillaan EU:n vuosien 2021–2027 talousarviosta ja koheesiopolitiikkapaketista. EU:n alueet ja kunnat voivat korostaa tässä yhteydessä saavutuksia, joihin koheesiopolitiikan avulla on päästy nykyisellä ohjelmakaudella, ja edistää siten merkittävällä tavalla sitä, että koheesiopolitiikasta tehdään vahva ja tulevaisuuden tarpeita vastaava.

9. lokakuuta kello 14.30–17.00 ( seuraa suorana ) – Siirtymävaiheessa olevia hiilialueita käsittelevä korkean tason konferenssi

Siirtyminen puhtaaseen energiaan on ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja tähän liittyen on päästävä eroon fossiilisista polttoaineista ja tuettava hiilentuotantoalueita. Kansallisen tuen lisäksi myös EU:n koheesiopolitiikka, jota unioni ja jäsenvaltiot toteuttavat yhteistyössä, auttaa alueita energiakäänteen toteuttamisessa. Tässä tilaisuudessa kuullaan EU-maiden ministerien, Euroopan parlamentin jäsenten, aluetason poliittisten päättäjien ja muiden merkkihenkilöiden näkemyksiä siitä, miten hiilialueita voidaan parhaiten tukea siirtymässä kohti hiiletöntä energiajärjestelmää. Puheenvuorojen esittäjät tulevat Bulgariasta, Espanjasta, Puolasta, Ranskasta, Romaniasta, Saksasta, Suomesta ja Tšekin tasavallasta.

Tarkempia tietoja on teemaviikon mediaohjelmassa . Kattava tapahtumakalenteri on teemaviikon verkkosivuilla . Verkossa on lisäksi saatavilla maksutta kuvia ja tallenteita tapahtumasta.

Euroopan alueiden komitean täysistunto 7.–9. lokakuuta, #CoRplenary ( seuraa suorana )

Euroopan alueiden komitea (AK) on kuntien ja alueiden intressejä edistävä EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. AK:n 350 jäsentä kokoontuvat Brysseliin käsittelemään ja hyväksymään lausuntoja EU:n lainsäädännöstä sekä poliittisia päätöslauselmia.

Kohokohtia :

8. lokakuuta kello 15.15 – EU:n aluekehityspolitiikka vuoden 2020 jälkeen: Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan (REGI) puheenjohtaja Younous Omarjee (FR, GUE/NGL) keskustelee AK:n jäsenten kanssa aluekehityksen tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeisellä seuraavalla rahoituskaudella.

8. lokakuuta kello 16.45 – EU:n tuleva talousarvio: EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Suomen odotetaan esittävän vuoden 2019 loppuun mennessä kompromissin unionin pitkän aikavälin talousarvion (2021–2027) määrärahoista. EU:n alueiden ja kuntien edustajat keskustelevat kasvavista huolistaan EU:n budjettikomissaarin Günther Oettingerin kanssa ja antavat päätöslauselman .

8. lokakuuta kello 18.00 – Paikallis- ja alueviranomaisille tärkeät EU-asiat: AK:n jäsenet puivat brexitiä, saarialueiden tilannetta ja kysymystä puuttuvista rajatylittävistä liikenneyhteyksistä.

9. lokakuuta kello 9.30 – Kohti digitaalista ja ekologista EU:ta: Unionin kaikkien alueiden ja kansalaisten pitää päästä osallisiksi eurooppalaisissa yhteiskunnissa meneillään olevan digitaalisen ja ekologisen siirtymän hyödyistä. Alue- ja paikallisedustajat vaihtavat Suomen eurooppaministerin Tytti Tuppuraisen kanssa näkemyksiä siitä, miten voidaan kuroa umpeen digitaalista kuilua ja varmistaa kaikkien yhteenkuuluvuus ja yhteisvastuu. Keskustelu liittyy kahteen lausuntoon, joita puheenjohtajavaltio Suomi on pyytänyt komitealta:

o Digitaalinen Eurooppa kaikille: älykkäiden ja osallistavien ratkaisujen toteuttaminen paikallistasolla , esittelijä Anne Karjalainen (FI, PES)

o Älykkäät kaupungit: uusia haasteita oikeudenmukaiseen siirtymään kohti ilmastoneutraaliutta – miten kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan todellisissa olosuhteissa? , esittelijä Andries Gryffroy (BE, EA).

Täysistunnon esityslista, kokousasiakirjat ja lausuntoluonnokset ovat saatavilla verkossa.

Yhteydenotot

Akkreditointia tapahtumiin voi pyytää seuraavasta osoitteesta:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :