Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n laajuinen yhteenliittymä odottaa komission jäsenehdokkaan Elisa Ferreiran puolustavan koheesiopolitiikkaa ja kumppanuusperiaatetta  
Ferreira sitoutui Euroopan parlamentin kuulemisessa varmistamaan, että yhtään aluetta ei jätetä jälkeen ja että uudistuksissa noudatetaan yhteenkuuluvuuden periaatteita

Elisa Ferreira sai 3. lokakuuta järjestetyn kuulemisen jälkeen Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan (REGI) kannatuksen toimia Euroopan unionin seuraavana koheesio- ja uudistusasioista vastaavana komission jäsenenä. Koheesiopolitiikkaa tukeva EU:n laajuinen ryhmittymä Cohesion Alliance , joka vaatii entistä vahvempaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, on tyytyväinen siihen, että Portugalin komissaariehdokas sitoutui suojelemaan koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen ja kehotti kiinnittämään enemmän huomiota alueiden ja kuntien keskeiseen rooliin EU:n painopisteiden muotoilussa ja toteuttamisessa.

Koheesiopolitiikka – joka on EU:n tärkein investointiväline ja jolla pyritään osallistavan ja kestävän kasvun luomiseen ottamalla paikalliset sidosryhmät mukaan toimintaan – on uhattuna eräiden jäsenvaltioiden esittämien budjettileikkausten ja alue- ja paikallishallinnon osallistumisen vaarantavien, meneillään olevien hallinnon keskittämispyrkimysten vuoksi.

Näin ollen #CohesionAlliance-ryhmittymän kumppanit ovat tyytyväisiä komission jäsenehdokkaan valmiuteen kampanjoida vuoden 2020 jälkeisen parhaan mahdollisen rahoituskehyksen puolesta, suojella koheesiopolitiikkaa ja varmistaa, että uudistukset ja koheesio vahvistavat toisiaan ja että uudistukset ovat yhteensopivia koheesioperiaatteen kanssa. Hänen tukensa paikkalähtöisille kehittämisstrategioille ja -välineille on erittäin tervetullut, etenkin kun on kyse EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Tähän liittyen uudella paikkalähtöisellä oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla voi olla merkittävä rooli lisätuen tarjoamisessa alueille, joille vihreään talouteen siirtyminen aiheuttaa erityisiä haasteita (esim. hiilialueet). Uuden välineen ei kuitenkaan pitäisi johtaa koheesiopolitiikan määrärahojen lisäleikkauksiin.

Huolenaiheina ovat kuitenkin edelleen koheesiopolitiikan varojen jäädyttäminen EU:n budjettikurisääntöjen rikkomisesta koituvana seuraamuksena sekä kumppanuusperiaatteen täysimääräinen noudattaminen vuosien 2021–2027 investointisuunnitelmien määrittelyssä ja täytäntöönpanossa. Paikallis- ja aluehallintotahojen osallistamisen varmistamiseksi yhteenliittymä kehottaa tulevaa komission jäsentä torjumaan kaikki koheesiopolitiikan hallinnon ja toiminnan keskittämispyrkimykset ja varmistamaan, että uudet säädökset eivät heikennä sen mahdollisuuksia ottaa huomioon paikalliset tarpeet.

Yhteenliittymä on vuosien 2021–2027 ohjelmien rahoituksen osalta kehottanut EU:n toimielimiä varaamaan edelleen vähintään kolmasosan EU:n tulevasta talousarviosta koheesiopolitiikkaan , ja Euroopan parlamentti on yhtynyt tähän kantaan. Sen jälkeen kun Euroopan komissio ehdotti 10 prosentin leikkausta koheesiopolitiikan määrärahoihin, yhä useammat jäsenvaltiot ovat vaatineet suurempia leikkauksia vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen , jossa vahvistetaan kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin käytettävien menojen vuotuiset enimmäismäärät.

#CohesionAlliance-ryhmittymä aikoo jatkossakin kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä varmistamaan, että Euroopan kansalaiset voivat luottaa vuoden 2020 jälkeiseen vaikuttavaan koheesiopolitiikkaan, jonka turvin voidaan vähentää eriarvoisuutta, tukea paikallisesti puhtaaseen energiaan siirtymistä ja edistää EU:n kaikkien paikallisyhteisöjen digitalisaatiota. Tämän kehotuksen vahvistavat 7. lokakuuta yli 600 poliitikkoa ja 8 000 poliittista toimijaa, jotka kokoontuvat Brysselissä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolle 2019 .

Sihteeristön yhteystiedot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WIDE-COALITION-LOOKS-TO-COMMISSIONER-DESIGNATE-FERREIRA-TO-DEFEND-COHESION-POLICY-.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023