Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alue- ja kuntabarometri: jopa 10 prosentin pudotus alueiden ja kuntien tuloissa vaarantaa julkiset palvelut  

Puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas esitteli alue- ja kuntabarometrin komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille varoittaen ”kadotetusta covid-sukupolvesta” ja kasvavasta alueellisesta eriarvoisuudesta.

Ensimmäinen Euroopan alueiden komitean tuottama EU:n laajuinen alue- ja kuntabarometri osoittaa, että koronaviruspandemia vaikuttaa voimakkaasti valtiotasoa alempien hallintotasojen tuloihin. Suomessa hallitus on arvioinut kriisinhallinnan menojen kasvun ja pienentyneiden verotulojen rasittavan kuntataloutta 1,6-2 miljardilla eurolla vuonna 2020. Kriisi lisää myös sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta EU:n alueilla. Raportissa varoitetaan, että kriisi saattaa luoda nuorten ”kadotetun covid-sukupolven”, ja korostetaan alueellisten terveydenhuoltojärjestelmien välisiä vakavia eroja. Kasvava kuilu maaseudun ja kaupunkien välillä on myös selkeä uhka EU:n yhteenkuuluvuudelle.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) totesi esitellessään vuotuisen alue- ja kuntabarometrin tuloksia: ”Barometrin tarkoituksena on ymmärtää paremmin ihmisten tarpeita ja tarjota oikeita vastauksia. Vain tarkkailemalla yhteisöjemme tilaa voimme päättää, kuinka tehokkaasti EU on toiminut ruohonjuuritasolla ja mitä EU:n on tehtävä auttaakseen alueitaan ja kuntiaan. Raporttimme osoittaa, että pandemia on vahingoittanut meitä kaikkia. Yli 90 prosenttia EU:n alueista ja kunnista olettaa tulojensa vähenevän rajusti.”

Puheenjohtaja Tzitzikostas jatkoi: ”Kriisi saattaa luoda kadotetun covid-sukupolven, koska nuorten työpaikat ovat eniten uhattuina, ja vain kuusi jäsenvaltiota pystyy tarjoamaan digitaalista koulutusta vähintään 80 prosentille opiskelijoista. Niistä eurooppalaisista, jotka haluavat kunnille ja alueille enemmän vaikutusvaltaa EU:n päätöksiin, 67 prosenttia toteaa, että nyt on aika pohtia uudelleen, miten EU:n demokratia toimii, jotta se voidaan paremmin tuoda alueiden ja kuntien asukkaiden omaksi. Alue- ja paikallispäättäjinä olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä EU:n ja kansallisella tasolla, jotta pystymme toipumaan pandemiasta ja rakentamaan selviytymiskykyisiä ja kestäväpohjaisia yhteisöjä.”

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen , joka puhui EU:n paikallis- ja aluepoliitikkojen edustajakokoukselle ensimmäistä kertaa toimikautensa aikana, sanoi: ”Kriisin alkaessa paikallisviranomaiset olivat etulinjassa . Eurooppalaiset tietävät, mitä kaupunginjohtajat, aluetason johtajat ja valtuutetut ovat tehneet heidän hyväkseen. He ovat elpymisemme ytimessä. Next Generation EU -välineen resurssit kohdennetaan näin ollen terveydenhuoltojärjestelmien selviytymiskykyyn. EU:n rahastot mahdollistavat investoinnit uusiin sairaaloihin, parempiin laitteisiin ja vahvempiin terveydenhuoltojärjestelmiin. Paikallishallinnon tahojen tulisi olla mukana ohjaamassa kehitystä.”

Suomen osalta raportissa todetaan, että Länsi-Suomen maakunnat saattavat joutua kärsimään kriisin seurauksista muuta maata voimakkaammin. Arvio perustuu mm. työpaikkoihin riskialttiilla aloilla, riippuvuuteen kansainvälisestä kaupasta sekä pk-yritysten suureen osuuteen.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok/EPP) käytti täysistunnossa puheenvuoron. Hän korosti, että EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien on nyt työskenneltävä yhdessä vihreämmän, reilumman ja paremman Euroopan puolesta.

"Haluan myös korostaa digitalisaation merkitystä ja mahdollisuuksia. Koronakriisin aikana näimme, miten tärkeää on investoida digitalisointiin. Hämeenlinnassa kaikilla koululaisilla on tabletit tai tietokoneet, joten siirtyminen etäopetuksen sujui ongelmitta kiitos myös opettajien ammattitaidon. Toivottavasti kaikki eurooppalaiset lapset saisivat saman mahdollisuuden", Rautio totesi.

Saksan liittokansleri Angela Merkel puhuu Euroopan alueiden komitealle 13. lokakuuta Euroopan unionin neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan maan johtajana.

TAUSTAA

Barometri antaa tilannekatsauksen sosiaali-, talous- ja terveyskriisin vaikutuksista EU:n alueisiin ja kuntiin. Sen tietoja ja havaintoja täydennetään valtiotasoa alemman tason rahoitusta koskevalla, yhdessä OECD:n kanssa toteutetulla tutkimuksella sekä yleisellä mielipidetiedustelulla alue- ja paikallisviranomaisten roolista ja vaikutuksesta EU:n päätöksentekoprosessiin.

Kantar-mielipidetutkimusyrityksen syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana toteuttaman, yli 26 000 eurooppalaiselle esitetyn kyselyn mukaan eurooppalaiset luottavat paikallis- ja aluehallintoon enemmän kuin jäsenvaltioiden hallituksiin tai EU:hun sekä yleisesti että pandemiaan reagoimisessa. He toivovat, että paikallis- ja aluehallinnolla olisi enemmän vaikutusvaltaa terveyteen, työllisyyteen ja sosiaaliasioihin sekä koulutukseen ja kulttuuriin liittyvissä EU:n päätöksissä.

Vuotuinen alue- ja kuntabarometri (#EURegionalBarometer) palveli osaltaan päätöslauselman laatimista aiheesta Paikallis- ja alueviranomaisten rooli covid-19-pandemian torjumisessa ja elpymisen edistämisessä . AK:n eli EU:n paikallis- ja aluehallinnon poliittisen edustuselimen 329 jäsentä antaa päätöslauselman 13. lokakuuta.

Vuotuisen alue- ja kuntabarometrin havainnot:

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Puheenjohtaja Tzitzikostasin puhe: saatavilla Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan sivulla

Keskustelu kokonaisuudessaan: AK:n verkkosivulla

Täysistunto kokonaisuudessaan : ks. LiveBlog

Muut kysymykset: maakohtaiset tiedot, audiovisuaalinen tuki ja muut kysymykset: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023