Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n ehdotukset antavat tervetullutta tukea lailliselle muuttoliikkeelle  

Euroopan alueiden komitean suosituksissa kartoitetaan keinoja, joilla kunnat voivat helpottaa muuttajien työhön pääsyä, nopeuttaa heidän kotoutumistaan ja kannustaa heitä perustamaan yrityksiä.

Euroopan alueiden komitea toteaa lausunnossaan, että Euroopan unionin sitoutumisen ammattitaitoisen työvoiman houkuttelemiseen rajojensa ulkopuolelta tulisi käydä ilmi maahanmuuttoprosessin kaikissa vaiheissa ja että kunnat voivat auttaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita parantamaan laillisen muuttoliikkeen hallintaa. Suosituksissa todetaan myös, että Ukrainan sota on korostanut tarvetta nopeuttaa pakolaisten osaamisen tunnustamista, joka on ratkaisevan tärkeää pakolaisten kotouttamisen ja paikallisen talouden kannalta.

Euroopan alueiden komitean lausunnossaan ”Laillinen maahanmuutto – Osaajien houkutteleminen EU:hun” esittämien suositusten tavoitteena on helpottaa pakolaisten ja ammattitaitoisten maahanmuuttajien työllistymistä, nopeuttaa heidän kotoutumistaan ja kannustaa heitä perustamaan yrityksiä. Suosituksissa ehdotetaan, että rekrytoinnin parantamiseksi potentiaalisten maahanmuuttajien olisi voitava jättää hakemuksensa kolmansista maista käsin ja että maahanmuuttajien kotouttamisen ja yritysten perustamismahdollisuuksien parantamiseksi paikallis- ja alueviranomaisille olisi annettava enemmän tukea kotouttamis- ja yrittäjyysohjelmiin. Lausunnossa kannatetaan myös ajatusta siitä, että lailliset maahanmuuttajat voisivat jatkaa urakehitystään muissa EU-maissa.

Lausunnon esittelijä, Geracen kunnanvaltuutettu Giuseppe Varacalli (IT, Renew Europe) sanoi olevansa tyytyväinen komission ajamaan laillista muuttoliikettä koskevaan strategisempaan lähestymistapaan, mutta kehotti sitä edistämään tiiviimpää yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Hänen mukaansa nämä tahot voivat auttaa antamaan paremman kuvan sekä paikallisyhteisöjen ja -talouksien että laillisten maahanmuuttajien tarpeista.

Varacalli totesi: ”Maahanmuuttajilla on jo nyt keskeinen rooli Euroopan taloudessa ja yhteiskunnassa. Meidän on pystyttävä houkuttelemaan laillisia maahanmuuttajia, erityisesti niitä, joilla on osaamista, kasvun vauhdittamiseksi Euroopassa, josta on tulossa pikku hiljaa vanhojen ihmisten vanha manner. Heille olisi annettava maahan saapuessaan pitkäaikainen oleskelulupa, mahdollisuus liikkua jäsenvaltiosta toiseen ja luonnollisesti samat oikeudet. Monet pitävät maahanmuuttoa ongelmana. Todellisuudessa se on suuri mahdollisuus, jos sitä hallinnoidaan hyvin.”

Lausunnossa kannatetaan yhtenäisempiä toimia kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi työpaikoilla ja sosiaaliturvaetuuksien saamisessa. Siinä huomautetaan, että muuttajilla oli ratkaisevan tärkeä rooli julkisten palvelujen tarjonnan varmistamisessa covid-19-pandemian aikana, ja korostetaan heidän mahdollista merkitystään EU:n siirtymisessä vihreään talouteen.

Euroopan unionin on tarkoitus hyväksyä uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen puitteissa helmikuuhun 2024 mennessä laaja ehdotuspaketti, jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttomenettelyjä ja myös EU:n kykyä houkutella osaajia ja tukea turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamista paikallisyhteisöihin.

AK:n lausunnossa suhtaudutaan myönteisesti Euroopan komission pyrkimyksiin yksinkertaistaa menettelyjä, jotta voitaisiin auttaa laillisia maahanmuuttajia työ- ja oleskelulupien saamisessa ja helpottaa heidän mahdollisuuksiaan pitkäaikaiseen oleskeluun. AK tukee myös pyrkimyksiä tarjota EU:n ulkopuolelta tuleville nuorille mahdollisuuksia opiskella, matkustaa ja viime kädessä työskennellä EU:ssa. Esimerkkinä tästä on äskettäin Pohjois-Afrikan kanssa käynnistetyt osaamiskumppanuudet.

AK:n suosituksissa painotetaan kuitenkin, että eri muuttajaryhmien ominaispiirteet sekä taloudelliset tarpeet edellyttävät joustavampaa reagointia. Lausunnossa suhtaudutaan myönteisesti EU:n pilottihankkeeseen eli EU:n osaamisreserviin, jonka avulla pakolaiset ja lailliset maahanmuuttajat voivat löytää heidän osaamisestaan kiinnostuneita työnantajia. Siinä todetaan kuitenkin, että useampien EU:n politiikkojen tulee olla pakolaisten ulottuvilla. Lausunnossa huomautetaan myös, että on tärkeää tunnustaa esimerkiksi energia-alan kaltaisilla aloilla tarvittavat ammatilliset valmiudet, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä siirryttäessä vihreään talouteen. Samalla muistutetaan ”tarpeesta ottaa huomioon myös taidealan osaajat”, joilla olisi oltava mahdollisuus työskennellä EU:ssa laillisesti.

Yhteydenotot:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022