Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Pysyvä ja järjestelmällinen EU-tason kansalaisvuoropuhelu : miten tästä eteenpäin?  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Luca Jahier toistivat Bukarestissa 14.–15. maaliskuuta pidetyssä Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa , että unionin toimielinten pitäisi perustaa yhdessä seuraavan toimikauden (2019–2024) aikana pysyvä ja järjestelmällinen EU-tason kuulemismekanismi kansalaisia, kuntia, alueita ja kansalaisyhteiskuntaa varten.

Niin EU- ja jäsenvaltio- kuin paikallistasonkin toimielimet ovat pyrkineet viime vuosina vahvistamaan kansalaisten osallistumista, jotta unionin poliittisen päätöksenteon laatu ja avoimuus paranisivat ja sen osakseen saama hyväksyntä laajenisi. EU:n kahden neuvoa-antavan elimen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtajat Luca Jahier ja Karl-Heinz Lambertz kehottivat Euroopan parlamenttia, Euroopan komissiota ja Eurooppa-neuvostoa perustamaan pysyvän yhteisen mekanismin unionin kansalaisten kuulemista varten.

"Euroopan unioni tarvitsee enemmän kuin koskaan keskeisten periaatteidensa ja arvojensa renessanssia. Tämä koskee myös tapaa, jolla EU:n toimielimet vastaavat kansalaisten esittämiin huoliin ja kutsuvat heidät suoremmin mukaan päätöksentekoon. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi olla tässä keskeinen rooli, ja ne ovat valmiita aloittamaan uudenlaisen vuoropuhelun kansalaisten kanssa" , Luca Jahier sanoi.

"Demokratia alkaa alueiltamme ja kunnistamme. Nämä tasot ovat lähimpänä kansalaisia ja päivittäin tekemisissä heidän kanssaan. Pyydän paikallistason päättäjiä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa terästäytymään ja lähtemään vuosittain mukaan aidosti eurooppalaiseen keskusteluun. Tällaisessa keskustelussa olisi keskityttävä kaikkein merkityksellisimpiin aiheisiin, ja sen pohjalta tulee välittää EU:n tasolle palautetta, joka voi olla myös kehotus ryhtyä toimiin. Kuunteleminen ei yksin riitä, jos haluamme tehdä Euroopasta entistä demokraattisemman" , totesi Karl-Heinz Lambertz .

Molemmat puheenjohtajat esiintyivät puhujina Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa Bukarestissa 15. maaliskuuta. AK:n ja EU:n puheenjohtajavaltion Romanian järjestämä tapahtuma kokosi yhteen yli 700 kaupunkien ja kuntien johtohenkilöä ja aluehallitusten ja -parlamenttien jäsentä. AK on järjestänyt vuodesta 2015 lähtien runsaat 200 kansalaisvuoropuhelutilaisuutta, joihin on osallistunut 40 000 kansalaista 27 jäsenvaltiosta. ETSK on tavannut kansalaisyhteiskunnan edustajia 27:ssä kansallisen tason kuulemistilaisuudessa, joihin on osallistunut yli tuhat kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajaa.

Taustaa

Eurooppa-neuvosto keskusteli 13.–14. joulukuuta 2018 jäsenvaltioiden hallitusten toimesta pidettyjen 1 700:n Euroopan tulevaisuutta käsitelleen kansalaisten kuulemis- ja vuoropuhelutilaisuuden tuloksista. Puheenjohtaja Jahier ja puheenjohtaja Lambertz reagoivat ensimmäisinä ja ehdottivat ”kansalaisille suunnatun pysyvän ja järjestelmällisen kuulemis- ja vuoropuhelumekanismin” perustamista. Mekanismiin voisivat osallistua alueelliset parlamentit ja edustajakokoukset, paikallisviranomaistahot ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, ja tavoitteena olisi päästä säännöllisesti vaikuttamaan EU:n poliittiseen sykliin. Unionin toimielimet keskustelevat hankkeesta parhaillaan, ja pyrkimyksenä on käynnistää se ensi vuoden lopussa.

Lisätietoa:

Pysyvä EU-tason mekanismi kansalaisten järjestelmällistä kuulemista ja kansalaisvuoropuhelua varten
Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous

Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle
P. +32 22822499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu                

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023