Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunta- ja aluepäättäjät haluavat toimia EU:n muutosvoimana  

Euroopan unionin on tarkistettava toimintatapaansa ja annettava enemmän sananvaltaa alueille ja kunnille, jos se haluaa uudistaa Eurooppa-hanketta yhdessä kansalaisten kanssa tavalla, joka vastaa heidän sosiaalisia ja taloudellisia tarpeitaan. Tämä oli EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien tärkein viesti, kun he esittivät näkemyksensä unionin uudistamisesta julistuksessa, joka luovutettiin Romanian presidentille Klaus Iohannisille valmistauduttaessa Sibiussa 9. toukokuuta pidettävään EU-johtajien kokoukseen.

Julistuksen luovutus tapahtui vuoden 2019 laajimmassa EU:n paikallis- ja aluepäättäjien tapaamisessa, Bukarestissa järjestetyssä Euroopan kuntien ja alueiden huippukokouksessa . Romania hoitaa kuuden kuukauden mittaista kiertävää EU:n puheenjohtajuutta nyt ensimmäisen kerran. Euroopan alueiden komitean – EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksen – johdolla laaditussa julistuksessa vedotaan EU:hun, jotta se antaisi alueilleen ja kunnilleen resurssit demokratian vahvistamiseen ja tulisi lähemmäs kansalaisiaan.

Edessämme on sellaisia murroshaasteita kuin globalisaatio, ilmastonmuutos ja väestörakenteen muutos. Julistuksessa kehotetaankin EU:ta sopimaan ripeästi sellaisesta tavoitteiltaan kunnianhimoisesta EU:n tulevasta talousarviosta, jonka turvin alueet ja kunnat kykenevät edistämään sosiaalista osallisuutta, pääsemään hiilineutraaleiksi ja saavuttamaan YK:n vahvistamat kestävän kehityksen tavoitteet.

Romanian presidentti Klaus Iohannis totesi, että "Euroopan alueiden komitea on asialleen omistautunut kumppani, jossa kiteytyvät pyrkimyksemme tuoda unioni toiminnassaan lähemmäs alueitamme, kuntiamme ja kansalaisiamme. Paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna hyvä ja tehokas hallinto Euroopan tasolla näkyy konkreettisina toimina ja tuloksina: lisää yhteenkuuluvuutta, hyviä työpaikkoja, kestävällä pohjalla olevaa talouskasvua, uudenaikaista infrastruktuuria ja yhteyksiä sekä kehityskuilun umpeen kuromista, elintason parantamista ja laadukkaiden julkisten palvelujen tarjoamista. Nykyisessä tilanteessa tärkeintä on saada kansalaiset osallistumaan paljon nykyistä tiiviimmin EU:n päätöksentekoon ja poistaa tunne siitä, että unionin toimien ja kansalaisten välillä on kuilu."

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi julistuksen luovutuksen yhteydessä, että ”Euroopan unioni tarvitsee kuntia ja alueita aivan yhtä paljon kuin kunnat ja alueet tarvitsevat Euroopan unionia. EU merkitsee läheisyyttä ja sosiaalista kehitystä. Kaikkien julkisen vallan tasojen on tehtävä työtä ja vastattava omalta osaltaan siitä, että EU:sta tulee tunnetumpi, tehokkaampi, demokraattisempi ja kansalaisläheisempi, jolloin ketään ei jätetä selviytymään yksin. Me tarvitsemme yhteenkuuluvuutta, yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta – EU:n perusarvoja –, joten tarvitsemme uuden sopimuksen, joka tarjoaa EU:n luotetuimmalle hallintotasolle ja sen miljoonalle paikallis- ja aluetason päättäjälle mahdollisuudet toimia EU:n muutosvoimana. Niinpä heidän on saatava oikeanlaiset talousresurssit ja enemmän sananvaltaa EU:n päätöksenteossa."

Päätösistunnossa puhunut komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula totesi: ”EU:n on palautettava luottamus parempaan eurooppalaiseen tulevaisuuteen. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan vahvistamalla yhteyksiä ja työskentelyä sekä nuorison että kaikkien kuntien ja alueiden toimijoiden kanssa ja heidän hyväkseen. Paikallistason toimijat kykenevät tekemään muutoksista totta. Kunnat ja alueet ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita ja luovat yhdessä kestävää ja osallistavaa kasvua.”

Taustatietoa:

Otsikolla Re(New) EUrope pidetyssä huippukokouksessa annettu paikallis- ja aluetason päättäjien julistus aiheesta EU:n rakentaminen alhaalta ylöspäin unionin alueiden ja kuntien kanssa esitetään alueiden ja kuntien kannanilmauksena EU:n toimielimien johtohenkilöille sekä valtion ja hallitusten päämiehille, jotka kokoontuvat Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta keskustellakseen EU:n tulevaisuudesta.

Euroopan alueiden komitea on kehottanut lisäämään EU:n vuoden 2020 jälkeisen ajan talousarviota 1 prosentista 1,3 prosenttiin EU27:n bruttokansantulosta. Komitea on lisäksi ollut #CohesionAlliance -aloitteen liikkeellepaneva voima. Kyseessä on yhteenliittymä niille, joiden mielestä EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden takaava peruspilari. Yhteenliittymä perustettiin yhteistyössä johtavien Euroopan tason järjestöjen kanssa, ja se edellyttää, että vuoden 2020 jälkeinen EU:n talousarvio tekee koheesiopolitiikasta entistä vahvemman, vaikuttavamman, näkyvämmän ja kaikkien Euroopan unionin alueiden käytettävissä olevan.

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

P. +32 22822499

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023