Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU ei saa jättää Bulgarian ja Kreikan raja-alueita yksin uudessa muuttoliikekriisissä, varoittaa AK:n puheenjohtaja Tzitzikostas  
​Muuttoliikekriisi Euroopan alueiden komitean maaliskuun täysistunnon esityslistalle

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin lausunto:

Kymmenet tuhannet muuttajat ja pakolaiset pääsevät nyt lähtemään Turkista, ja heitä saapuu Eurooppaan EU:n rajojen yli Kreikassa ja Bulgariassa.

Ymmärrämme humanitaariset syyt, joiden takia tuhannet ihmiset jättävät kotinsa paetakseen sotaa ja kaltoinkohtelua, mutta EU ei saa jättää Bulgarian ja Kreikan raja-alueita uudessa muuttoliikekriisissä yksin.

EU:n kansalaiset, jotka asuvat näissä viime vuosina taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä jo kärsineissä yhteisöissä, eivät saa joutua tuntemaan, että heidät olisi jätetty oman onnensa nojaan ja hylätty juuri kun he tarvitsevat eurooppalaista solidaarisuutta kaikkein eniten.

Meneillään olevat uudet muuttoaallot eivät ole Kreikan tai Bulgarian sisäisiä ongelmia, vaan ne kuuluvat EU:lle ja koskevat kaikkia unionin kansalaisia kaikissa jäsenvaltioissa kaikilla Euroopan alueilla ja kaikissa sen kunnissa.

Euroopan unionin on otettava opiksi aiemmista virheistään ja pyrittävä keventämään paikallisyhteisöjen taakkaa koordinoidusti, ripeästi ja konkreettisin toimin.

Olen tyytyväinen siihen, että EU:n johtoa kävi tänään unionin ulkorajoilla. Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis vierailivat Evrosin alueella ja välittivät siten vahvaa solidaarisuuden viestiä. Nyt on toiminnan ja konkreettisten toimenpiteiden aika.

Pyydän siksi EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ryhtymään seuraavanlaisiin ensisijaisiin toimiin:

1) Kehotan Euroopan komissiota lähettämään Frontexista ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastosta enemmän henkilöstöä kaikille alueille ja saarille, jotka joutuvat ensimmäisinä kosketuksiin muuttoliikkeen kanssa. EU:n on lievitettävä rajavartijoiden, henkilöstön ja asiantuntijoiden välityksellä valtioiden ja alueiden viranomaisiin tällä hetkellä kohdistuvaa painetta.

2) Pyydän EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita myöntämään kriisialueiden paikallis- ja alueviranomaisille EU:n kohdennettua rahoitusapua muuttoliikekriisistä aiheutuvan rasituksen pienentämiseksi.

3) Luotan siihen, että kaikki jäsenvaltiot toimivat vastuullisesti ja jakavat muuttoliikekriisistä koituvan taakan. Tätä tarvitaan nyt yhä kipeämmin. Ihmisten äänekkäisiin vaatimuksiin todellisesta eurooppalaisesta solidaarisuudesta pystytään vastaamaan vain ohjaamalla turvapaikanhakijoita ja pakolaisia kaikkiin EU-maihin. Kehotan EU:n tämänhetkistä puheenjohtajavaltiota Kroatiaa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ryhtymään toimiin välittömästi.

4) Pyydän Euroopan komissiota tarkistamaan linjauksiaan, jotka koskevat muuttajien lähtömaiden kanssa tehtyjä takaisinottosopimuksia. Sen on pyrittävä kaikin käytettävissään olevin keinoin – mm. kehitysapuasioissa ja kauppasopimusneuvotteluissa sovellettavan ehdollisuuden avulla – varmistamaan, että muuttajat, joilla ei ole laillista oikeutta jäädä Eurooppaan, palautetaan kotimaihinsa.

5) Kehotan unionin toimielimiä pitämään huolen siitä, että EU:n ja Turkin välistä sopimusta noudatetaan kaikilta osin.

6) Vetoan EU:n jäsenvaltioihin, jotta ne sopisivat viipymättä Dublin-asetuksen uudistamisesta, kuten Euroopan parlamenttikin on vaatinut.

 

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajana ja EU:n kaikkien alue- ja paikallisviranomaisten edustajana huolehdin siitä, että tämä erittäin vakava kysymys nostetaan komitean maaliskuun täysistunnon esityslistalle.  

Puheenjohtajan tiedottaja:

Michele Cercone

P. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-CORLEAP-MEETING-MINISTERS-FOREIGN-AFFAIRS-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

CoR / CORLEAP representatives at the Meeting of ministers of foreign affairs of the Eastern Partnership
CoR / CORLEAP representatives at the Meeting of ministers of foreign affairs of the Eastern Partnership
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

EU:n ehdotukset antavat tervetullutta tukea lailliselle muuttoliikkeelle
EU:n ehdotukset antavat tervetullutta tukea lailliselle muuttoliikkeelle
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPEAL-UKRAINIANS-KEEP-LIGHTS-WINTER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
29.11.2022