Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueiden komitea siirtää maaliskuun täysistunnon myöhempään ajankohtaan  
Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin lausunto tiedotusvälineille

”Olen huolellisen harkinnan jälkeen päättänyt siirtää Euroopan alueiden komitean täysistuntoa , joka oli määrä pitää 25.–26. maaliskuuta. Nyt kaikki voimat on keskitettävä koronavirus-pandemian leviämisen ehkäisemiseen ja tilanteen hallitsemiseen. Monet paikalliset, alueelliset, valtiolliset ja EU:n viranomaistahot ovat jo ottaneet käyttöön vastaavia toimenpiteitä. Päätöksestä on jo tiedotettu kaikille komitean jäsenille, henkilöstölle ja EU:n muille toimielimille sekä kumppaneille, joiden kanssa pidämme tiiviisti yhteyttä.

Päätöstä tehdessäni olen ottanut huomioon lukuisat pyynnöt jäseniltä, jotka ovat ilmaisseet terveytensä vuoksi huolensa täysistuntoon osallistumisesta, sekä jäseniltä, jotka eivät olisi voineet osallistua täysistuntoon kotimaassaan asetettujen rajoitusten vuoksi. Olen myös arvioinut huolellisesti asiaan liittyviä terveydellisiä, poliittisia, organisatorisia, taloudellisia, oikeudellisia ja toimielinten välisiä näkökohtia. Kaikki analyysit puoltavat tiukkaa varotoimenpidettä. Kansalaisten, jäsenten ja henkilöstön terveys on ensisijainen asia. Meidän on toimittava rauhallisesti ja vastuullisesti heidän suojelemisekseen.

On myös tärkeää, että komitean jäsenet voivat pysyä siellä, missä heitä eniten tarvitaan näinä kriittisinä aikoina. Paikallis- ja aluevaaleilla luottamustehtäviin valittuina poliitikkoina olemme koronavirus-pandemian torjunnan eturintamassa alueilla, kaupungeissa, kunnissa ja kylissä. Johdamme päättäväisesti, määrätietoisesti ja rohkeasti tätä taistelua, ja olen varma, että toimintamme ansiosta koronavirus-pandemia saadaan hallintaan ja voitetaan.

Demokratia on vahvempi kuin mikään virus, ja kutsun komitean täysistunnon koolle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarvittavat terveydelliset, poliittiset ja organisatoriset edellytykset on täytetty.”

Puheenjohtajan tiedottaja:

Michele Cercone

P. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
29.04.2022