Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n puhtaan energian säädöspaketti: ‎ alueiden ja kuntien ryhdyttävä lisätoimiin Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Euroopassa  
Puheenjohtaja Lambertz: EU:n uudet tavoitteet nostaa vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta 32 prosenttiin ja parantaa energiatehokkuutta 32,5 prosenttia ovat askel eteenpäin mutta lisäpanostusta tarvitaan

Euroopan alueiden komitea (AK) on kehottanut kaikkia paikallis- ja alueyhteisöjä lisätoimiin siirryttäessä vähähiiliseen talouteen, sillä vuoteen 2030 asetetut EU:n uudet tavoitteet ovat vain vähimmäisvaatimuksia Pariisissa asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. AK – EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien kokous – on ottanut kantaa Euroopan komission, EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin päätökseen hyväksyä vuoteen 2030 mennessä saavutettavat uudet ilmasto- ja energiatavoitteet: uusiutuvien energialähteiden sitova vähintään 32 prosentin osuus EU:n energiayhdistelmässä sekä 32,5 prosentin energiatehokkuussäästöt ja mahdollinen tarkistus ylöspäin vuoteen 2023 mennessä.

Puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz sanoi: ”EU on määrännyt tahdin maailmanlaajuisessa kilpailussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja on käynnistämässä toimia Pariisissa antamiensa lupausten toteuttamiseksi. Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet ovat merkittävä askel kohti kestäväpohjaista energiakäännettä Euroopassa. Kun kuluttajat asetetaan energiakäänteen keskiöön, kansalaisista, paikallisviranomaisista, pienyrityksistä ja osuuskunnista voi tulla uudessa sopimuksessa aktiivisia toimijoita energiamarkkinoilla tuottaessaan, kuluttaessaan ja myydessään omaa uusiutuvaa energiaansa. Kyseessä ovat kuitenkin vain vähimmäistavoitteet ja yksi askel eteenpäin. Tarvitaan lisätoimia, jos halutaan päästä kuntien ja alueiden tavoitteeseen: hiilineutraali maailma vuoteen 2050 mennessä. Paikallis- ja alueyhteisöt ylittävät jatkossakin EU:n energia- ja ilmastotavoitteet, sillä lähes 8 000 kuntaa ja aluetta on liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen .”

Cor Lamers (NL, EPP), Schiedamin kaupunginjohtaja ja AK:n ENVE-valiokunnan puheenjohtaja sanoi, että ”uusiutuvan energian osuuden asettaminen 32 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä on ilman muuta myönteistä. 32,5 prosentin energiatehokkuustavoite uhkaa kuitenkin heikentää energiakäänteen säästöpotentiaalia sekä niin tuottajien kuin kuluttajien taloudellisia etuja. Toistamme vaatimuksemme 40 prosentin energiatehokkuustavoitteesta vuoteen 2030 mennessä ja odotamme, että Euroopan komissio tukee tätä vaihtoehtoa vuoden 2023 tarkistuksen yhteydessä. Rahoituksen osalta olemme varovaisia, sillä jää nähtäväksi, vahvistetaanko seuraavassa EU:n talousarviossa paikallis- ja aluetason ilmastotoimia suorien ohjelmien ja rahoitustuen avulla.”

Andrew Cooper (UK/EA) , Kirkleesin valtuuston jäsen ja aihetta Vuoden 2020 jälkeinen ilmastohallinto käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä sanoi: ”Uusiutuvien energioiden osuus energiayhdistelmästä vuoteen 2030 mennessä vaarantaa Pariisin sopimuksen yhteydessä tehdyt EU:n sitoumukset, vaikka olemmekin tyytyväisiä mahdollisuuteen tarkistaa tavoitteita ylöspäin vuonna 2023. Hallintotavassa kannatamme monen sidosryhmän välisten vuoropuhelujen käyttöönottoa, mutta meidän on oltava varmoja, että paikallis- ja alueviranomaiset otetaan mukaan määrittelemään kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia ja että niiden saavutukset mainitaan kansallisissa inventaarioraporteissa.”

AK hyväksyy Andrew Cooperin ilmastohallinnosta laatiman lausunnon täysistunnossaan 4.–5. heinäkuuta 2018, jonka yhteydessä käydään korkean tason keskustelu ilmastoasioista ja Pariisin sopimuksesta. Keskustelussa ovat läsnä ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava Euroopan komission jäsen Miguel Arias Cañete , Puolan ympäristöministeriön korkean tason ilmastoasiainedustaja ja ilmastonmuutosasioiden erityislähettiläs Tomasz Chruszczow , joka vastaa COP24-neuvottelujen johtamisesta , Bonnin ylipormestari ja ICLEIn (COP23:n isäntätaho) puheenjohtaja Ashok Alexander Sridharan ja Katowicen apulaiskaupunginjohtaja Mariusz Skiba . COP24-kokous järjestetään Katowicessa 3.–14. joulukuuta 2018.

Euroopan alueiden komitea järjestää tänään teknisen tiedotustilaisuuden Pariisin sääntökirjaan liittyvästä edistymisestä . Tilaisuuteen osallistuvat Tomasz Chruszczow ja Yvon Slingenberg , Euroopan komission ilmastotoimien pääosaston ”Kansainväliset suhteet ja valtavirtaistaminen ja politiikan koordinointi” - osaston johtaja .

Lisätietoja

Euroopan alueiden komitea on ottanut kantaa puhtaan energian säädöspaketin eri osiin seuraavissa lausunnoissa:

Energian kuluttajien aseman vahvistaminen , esittelijä Michel Lebrun (BE, EPP), Viroinvalin kunnanvaltuutettu (huhtikuu 2016).

Energiaunionin hallinto ja puhdas energia , esittelijä Bruno Hranić (HR, EPP), Vidovecin pormestari (heinäkuu 2017).

Energiatehokkuus ja rakennukset , esittelijä Michiel Rijsberman (NL, ALDE), Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen (heinäkuu 2017).

Uusiutuva energia ja sähkön sisämarkkinat , esittelijä Daiva Matonienė (LT, ECR), Šiauliain kunnanvaltuuston jäsen.

Euroopan komission kannanotto, 14. kesäkuuta 2018. Eurooppa johtaa puhtaan energian käyttöön siirtymistä: Komissio on tyytyväinen kunnianhimoiseen sopimukseen uusiutuvan energian lisäkehittämisestä EU:ssa. Saatavilla englanniksi täältä .

Euroopan komission kannanotto, 19. kesäkuuta 2018. Energiatehokkuus etusijalle: Komissio on tyytyväinen energiatehokkuutta käsittelevään sopimukseen. Saatavilla englanniksi täältä .

Euroopan komission lehdistötiedote, 20. kesäkuuta 2018. Euroopan unionille yksinkertaistettu, vankka ja avoin hallintojärjestelmä: Komissio on tyytyväinen kunnianhimoiseen sopimukseen. Saatavilla englanniksi täältä .

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | P. +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023