Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kunnat ja alueet vuoden 2019 vihreän viikon tähtinä  
AK:n jäsen, Masovian voivodikunnan aluejohtaja Adam Struzik isännöi vuoden 2019 vihreän viikon viralliset ‎ avajaiset Varsovassa

Vihreä viikko on mittavin vuotuinen tapahtuma Euroopassa ympäristöpolitiikan alalla. Adam Struzik (PL, EPP) isännöi tapahtuman käynnistäneen juhlavan avajaistilaisuuden Varsovassa. Tänä vuonna valokeilassa on ympäristöpolitiikan täytäntöönpano. Kunnat ja alueet ovat suurelta osin vastuussa ympäristöpolitiikan täytäntöönpanosta Euroopassa. Ne tuovat tapahtumassa julki pitävänsä ympäristölainsäädännön noudattamiseen liittyviä jatkuvia puutteita valitettavina mutta tarjoavat myös esimerkkejä täytäntöönpanon onnistumisesta. Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz luo katsauksen ympäristöpolitiikan saavutuksiin ja tuleviin haasteisiin vuoden 2019 vihreän viikon päätöstilaisuudessa Brysselissä 17. toukokuuta.

Ympäristöpolitiikka on nykyisin yksi Euroopan yhdentymisen vankimmista saavutuksista. Eurooppa on maailman suurin koordinoitu suojelualueiden verkosto, ja se on suurelta osin onnistunut suojelemaan uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä, ennallistamaan ekosysteemejä ja saattamaan maatalouden, kalastuksen ja metsätalouden kestävämmälle pohjalle. Kuitenkin luonnonpääoma rappeutuu: ilmansaasteet vaikuttavat raskaasti kansalaisten terveyteen, kolmannes EU:n maa-alasta kärsii vesistressistä, ja veden niukkuus aiheuttaa huolta useissa jäsenvaltioissa.

Tänä vuonna vihreällä viikolla tuodaan valokeilaan ympäristöpolitiikan täytäntöönpano. Puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ja useat Euroopan alueiden komitean jäsenet puhuvat kokemuksistaan ja huolenaiheistaan.

Masovian voivodikunnan aluejohtaja Adam Struzik (PL, EPP) isännöi vuoden 2019 vihreän viikon avajaiset Varsovassa 13. toukokuuta. Hän totesi seuraavaa: ”Biologisen monimuotoisuuden heikentyminen ja ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset ympäristöön huolestuttavat meitä kaikkia. Ongelma on maailmanlaajuinen, joten meidän täytyy yhdessä huolehtia koko planeettamme paremmasta ympäristönsuojelusta. Paikallis- ja aluetason päättäjien on kuitenkin toimittava omaehtoisesti varmistaaksemme, että ympäristölainsäädäntö pannaan tehokkaasti täytäntöön alueillamme ja kunnissamme, jotta kansalaiset saavat mahdollisimman terveellisen ympäristön.”

Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen Roby Biwer (LU, PES) käytti Varsovassa puheenvuoron biologista monimuotoisuutta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijänä . Biwer totesi: ”Luonnon monimuotoisuus olisi nähtävä terveytemme ja hyvinvointimme perustana. Se tukee niiden ekosysteemien toimintaa, joista olemme riippuvaisia. Se muodostaa elinympäristömme, joten meidän on suojeltava sitä ja opittava elämään sopusoinnussa ekosysteemiemme kanssa. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon haasteista huolimatta paikallis- ja alueviranomaiset ovat ympäristöpolitiikan eturintamassa. Näin ollen olemme sitoutuneet edistämään tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa ympäristövaatimusten noudattamista yhteisöissämme.”

AK isännöi 15. toukokuuta jätteen syntymisen ehkäisemisen eurooppalaisen teemaviikon palkintotilaisuuden Brysselissä. Tilaisuuteen osallistui palkintolautakunnan jäsen, Weststellingwerfin kunnanjohtaja André Van de Nadort (NL, PES) , joka toimi aiheesta EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa annetun AK:n lausunnon esittelijänä.

Euroopan alueiden komitea antoi äskettäin lausunnon aiheesta Kohti kahdeksatta ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa . Lausunnon esittelijä, Schiedamin kaupunginjohtaja ja AK:n ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” - valiokunnan (ENVE) puheenjohtaja Cor Lamers (NL, EPP) tekee selkoa sen sisältämistä olennaisimmista ehdotuksista 16. toukokuuta vihreän viikon tapahtumassa Ympäristöpolitiikan tulevaisuus – integroinnin ja täytäntöönpanon parantaminen paikallis- ja aluetasolla . Tulevaa ympäristöalan toimintaohjelmaa koskeva AK:n ehdotus on luettavissa täältä .

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa 2019 joukon kertomuksia ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tilasta Euroopassa. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa tarkastellaan kunkin jäsenvaltion edistymistä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa, yksilöidään niiden suurimmat puutteet ja suositellaan ensisijaisia toimia.

Yhteyshenkilö: david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023