Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n talousarvio: koheesiopolitiikan määrärahaleikkaukset vievät pohjaa EU:n lupaamalta sosiaaliselta edistykseltä  

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julistuksen antamisesta on kulunut vuosi, mutta keskeisenä kysymyksenä on yhä edelleen, miten valtioiden ja hallitusten päämiesten Göteborgissa marraskuussa 2017 antamat lupaukset voidaan lunastaa? Alueiden ja kuntien edustajat korostivat Euroopan alueiden komitean (AK) maanantaina järjestämässä toimielinten välisessä konferenssissa EU-komissaari Marianne Thyssenille, että unionin koheesiopolitiikalla on jatkossakin tuettava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, johon paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat aktiivisesti.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz sanoi: ”EU:n on aina pyrittävä lisäämään kansalaistensa vaikutusmahdollisuuksia luomalla kunnollisia työpaikkoja, suojelemalla ihmisten terveyttä ja pitämällä huoli siitä, että ketään ei unohdeta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari palautti sosiaalisen suojelun ja osallisuuden EU:n asialistan ytimeen, mutta pilarin toteuttaminen edellyttää kaikkien hallintotasojen yhteistä sitoutumista. Tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan kunnianhimoista EU:n talousarviota, joka tarjoaa mahdollisuuden vahvaan koheesiopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen. Alueet ja kunnat ovat valmiita uudistamaan Eurooppaa, mutta EU:n tarjoamien rahoitusvarojen leikkaaminen tai rahastojen – erityisesti Euroopan sosiaalirahaston – keskittäminen jarruttaa tavoitteidemme toteutumista.”

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava EU-komissaari Marianne Thyssen totesi: ”Toimintapolitiikkamme ovat ehkä paikallisia, mutta edessämme olevat haasteet ovat eurooppalaisia tai jopa maailmanlaajuisia. Alueiden komitea ratkaisee tämän vaikean yhtälön: te autatte meitä ajattelemaan koko mantereen laajuisesti mutta toimimaan paikallisesti. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tekee samoin. Sen avulla tartutaan EU:n laajuisiin haasteisiin toimilla, jotka eivät ole pelkästään eurooppalaisia vaan myös maakohtaisia, alueellisia ja paikallisia.”

Koska sosiaaliset oikeudet pitää AK:n mielestä nostaa samalle tasolle taloudellisten oikeuksien kanssa, se on vaatinut sosiaalista edistystä koskevan luvun lisäämistä EU:n perussopimuksiin ja sitovien sosiaalisten tavoitteiden asettamista jäsenvaltioille. Komitea katsoo myös, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria tukevassa tulostaulussa pitäisi ottaa huomioon aluetason tiedot, jotta voidaan puuttua alueiden välisiin eroihin. Alueet ja kunnat peräänkuuluttavat myös laajoja toimia osaamisen ja koulutuksen edistämiseksi, jotta voidaan lisätä investointeja inhimilliseen pääomaan ja saada taidot ja työmarkkinoiden tarpeet kohtaamaan entistä paremmin.

AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja, La Riojan aluehallituksen puheenjohtaja José Ignacio Ceniceros (ES, EPP) totesi: ”Euroopan alueiden väliset ja niiden sisäiset sosiaaliset ja taloudelliset erot ovat syynä huolestuttaviin väestörakenteen muutoksiin, aivovientiin, maahanmuuttoon ja populismiin. Kun rahoitus on riittävää ja poliittinen tahto vahvaa, sosiaalisesta pilarista voi tulla keino torjua eriarvoisuutta ja eristyneisyyttä ja se voi tarjota vähäosaisille eurooppalaisille koulutuksen ja taidot, joita he tarvitsevat pystyäkseen luovimaan kilpailuntäyteisillä työmarkkinoilla ja voidakseen olla aktiivisia ja tuottavia yhteisöjensä jäseniä.”

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä , Altenkirchenin pormestari Heinz-Joachim Höfer (DE, PES) sanoi: ”Jotta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteista voidaan tehdä totta kaikille eurooppalaisille, Euroopan komission on nostettava selvästi tavoitetasoa ja ryhdyttävä ripeästi toimiin. Odotamme edelleen EU:n strategiaa kohtuuhintaisen asuntotarjonnan varmistamiseksi, unionin köyhyydentorjuntasuunnitelmaa köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen uhkaamien ihmisten määrän vähentämiseksi sekä asianmukaisia toimenpiteitä alustatyöntekijöiden suojelemiseksi. Vieläkin huolestuttavampaa on, että vuosiksi 2021–2027 esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoon kaavaillut määrärahaleikkaukset tulevat haittaamaan pilarin onnistunutta toteuttamista eritoten kehityksessä muista jäljessä olevilla alueilla.”

Euroopan parlamentin esittelijä Maria João Rodrigues (PT, S&D) korosti niin ikään, että ”EU:n tulevalla talousarviolla pitäisi lunastaa Göteborgissa tehdyt lupaukset: rakentaa oikeudenmukaisempi Eurooppa ja vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta ennen vuonna 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja. Paikallis- ja alueviranomaisten olisi päästävä kunnolla mukaan seuraavien budjettiohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Koska nämä viranomaiset ovat tarkasti selvillä alueellisista ja paikallisista tarpeista, ne ovat erityisiä kumppaneita, jotka voivat toteuttaa sosiaalista pilaria tehokkaasti.”

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiota Itävaltaa edusti pääneuvonantaja Andrä Ruppechter , joka korosti, että taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen edistäminen voi tehdä Euroopan taloudesta vakaamman ja tuottavamman.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Luca Jahier totesi: ”ETSK:n ja AK:n on yhdistettävä voimansa sen varmistamiseksi, että sosiaalinen pilari todella parantaa kaikkien kansalaisten hyvinvointia. Molemmilla komiteoilla on mitä parhaimmat edellytykset arvioida täytäntöönpanoa alueellisesta, paikallisesta ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Meidän on pikaisesti puututtava epäsopua kylvävään eriarvoisuuteen ja saatava aikaan ihmisten kaipaama muutos.”

Kuvagalleria

Lisätietoa:

Euroopan komissio ehdottaa tulevaksi budjettikaudeksi 2021–2027 joustavampaa ja yksinkertaistettua versiota nykyisestä Euroopan sosiaalirahastosta. Siihen on tarkoitus sulauttaa useita olemassa olevia rahastoja ja ohjelmia. Uudesta Euroopan sosiaalirahasto plussasta tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjä periaatteita ja EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen suositusten toimeenpanoa. Ehdotuksen mukaan rahoituksen kokonaismäärä pienenee kuitenkin noin 6 prosentilla. AK:n lausuntoluonnoksessa , joka on tarkoitus hyväksyä joulukuun täysistunnossa (esittelijä: Andalusian aluehallituksen puheenjohtaja Susana Díaz Pacheco – ES, PES), varoitetaan myös siirtämästä rahaston hallintoa paikallis- ja alueviranomaisilta yhä enemmän keskushallintoviranomaisille.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023