Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vuoden 2020 jälkeiseen EU:n talousarvioon tarvitaan uusia varoja  

Euroopan komissio järjesti 8.–9. tammikuuta 2018 seuraavaa monivuotista rahoituskehystä käsittelevän konferenssin, jossa keskusteltiin vuoden 2020 jälkeisestä EU:n talousarviosta. Komission on määrä esittää oma ehdotuksensa toukokuussa. Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz korostaa alueiden ja kuntien olevan huolissaan EU:n keskeiseen investointivälineeseen eli koheesiopolitiikkaan mahdollisesti kohdistuvista leikkauksista, jotka loisivat Eurooppaan uusia jakolinjoja.

”Haluammeko todella sellaisen Euroopan, jossa työnhakijoille on tarjolla vähemmän koulutusta, kestävää liikennettä varten on vähemmän infrastruktuuria, sosiaalisten asuntojen energiatehokkuudesta tingitään, maaseutualueilla on heikommat laajakaistayhteydet tai muuttajien kotoutumismahdollisuudet ovat vähäisemmät?” Lambertz kysyy. ”Jos tällä tavoin pyritään paikkaamaan brexitin sekä puolustukseen, turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyvien uusien rahoitustarpeiden talousarvioon jättämä aukko, EU on menossa väärään suuntaan.”

”Vuonna 2014 toteutettujen uudistusten ansiosta koheesiopolitiikka on innovatiivinen väline, joka auttaa ratkaisemaan nykypäivän keskeisiä haasteita, kun puhutaan työpaikoista, kilpailukyvystä, ilmastonmuutoksesta, energia-asioista tai nopeista internet-yhteyksistä”, AK:n puheenjohtaja korostaa. ”Investointi koheesiopolitiikkaan on investointi kansalaisiin. Koheesiopolitiikan heikentäminen vaarantaisi Euroopan yhdentymisen, sillä se lisäisi jakolinjoja idän ja lännen, pohjoisen ja etelän sekä kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen välillä.”

AK:n puheenjohtaja kehottaa jäsenvaltioita myös osoittamaan EU:lle tarvittavat varat, jotta se voi vastata uusiin kiireellisiin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi puolustukseen, turvallisuuteen, sosiaalipolitiikkaan ja muuttoliikkeeseen. Tämä edellyttäisi sekä jäsenvaltiokohtaisten rahoitusosuuksien lisäämistä että sitä, ettei esimerkiksi saastepäästöistä, suurten verkkotoimijoiden toiminnasta ja finanssitransaktioista kannettavien verojen kaltaisten uusien omien varojen lähteiden käyttöönottoa enää estettäisi veto-oikeuksin.

Niitä, joiden mielestä Euroopassa ei enää tarvita tukiin pohjautuvaa politiikkaa, Lambertz muistuttaa siitä, että julkiset investoinnit vähenevät useimmissa jäsenvaltioissa jatkuvasti. ”EU:n kansantalouksien elpyminen on sekä mahdollisuus että riski. Jos useimmat kansalaiset näkevät elpymistä vain uutisissa ja tilastoissa mutta eivät päivittäisessä elämässään, heidän turhautumisensa tasoittaa tietä uudelle populismin ja nationalismin aallolle. Meidän on investoitava, jotta talouden elpymisestä pääsevät hyötymään kaikki niin vahvemmissa kuin heikommissakin jäsenvaltioissa.”

#CohesionAlliance

Ajaakseen entistä vahvempaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten AK on yhdessä EU:n alue- ja paikallisyhteisöjen tärkeimpien järjestöjen kanssa käynnistänyt #CohesionAlliance-kampanjan. Kyse on ruohonjuuritason liikkeestä, johon voivat liittyä kaikki, jotka uskovat, että EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden kulmakiviä. Kampanja käynnistyi viime vuoden lokakuussa, ja se on siitä lähtien houkutellut uusia allekirjoittajia joka päivä. Joukossa on muun muassa alue- ja paikallisviranomaisia, elinkeinoelämän järjestöjä, tiedemaailman edustajia, ammattijärjestöjä ja ajatushautomoita.

Lisätietoa #CohesionAlliance -aloitteista, -lausumista ja -kannanotoista on saatavilla osoitteessa https://cohesionalliance.eu.

Yhteyshenkilö:

Pierluigi Boda

P. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Share: