Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n talousarvio 2021–2027: paikallispäättäjät ja EU:n puheenjohtajavaltio Bulgaria puolustavat tulevaa koheesiopolitiikkaa  

Sofiaan 7. kesäkuuta kokoontuneet EU:n paikallis- ja aluetason päättäjät kehottivat välttämään Euroopan komission ehdotuksissaan EU:n talousarviosta 2021–2027 kaavailemia 10 prosentin leikkauksia koheesiopolitiikkaan. He kehottivat yhdessä EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Bulgarian kanssa varmistamaan riittävät varat ja parantamaan sääntöjä, jotta voidaan taata, että erojen kaventaminen osallistamalla paikalliset toimijat pysyy tulevien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen keskeisenä tavoitteena.

Euroopan alueiden komitean ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka” - valiokunta (COTER) järjesti 6. ja 7. kesäkuuta yhdessä Bulgarian kuntaliiton (NAMBR) kanssa konferenssin, jossa keskityttiin seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien Euroopan komission alustavien ehdotusten vaikutuksiin. Monivuotisessa rahoituskehyksessä asetetaan menojen vuosittaiset enimmäismäärät kaikille EU:n politiikoille kaudeksi 2021–2027 ja annetaan uudet rahastoasetukset.

”Arvostamme EU:n puheenjohtajavaltion Bulgarian sitoutumista vahvaan koheesiopolitiikkaan. Bulgaria on EU:n, valtion ja paikallishallinnon välisen yhteistyön ansiosta esimerkki siitä, miten koheesiopolitiikka voi parantaa kansalaisten elämää, infrastruktuuria ja koulutusta, torjua köyhyyttä, tukea julkisten palvelujen uudistamista ja torjua ilmastomuutosta. Tiedämme, että koheesiopolitiikalla on vaikutusta ja että se on investointi kansalaisiin ja Euroopan tulevaisuuteen, joten meidän on tehtävä kaikkemme leikkauksien minimoimiseksi ja sellaisten sääntöjen käyttöön ottamiseksi, jotka tehostavat koheesiopolitiikkaa entisestään”, totesi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz .

Bulgarian varapääministeri Tomislav Donchev sanoi tuleviin budjettineuvotteluihin viitaten: ”Puheenjohtajavaltio Bulgaria ei epäröi nostaa kissaa pöydälle ja käydä suoraa ja rehellistä keskustelua yhteisestä tulevaisuudestamme. Tämä pätee myös keskusteluun koheesiopolitiikan tulevaisuudesta – politiikan, jonka on tarkoitus vastata ongelmiimme ja edistää vaurautta ja yhteisiä arvoja.”

Bulgarian kuntaliiton puheenjohtaja, Veliko Tarnovon pormestari Daniel Panov sanoi: ”Uskomme, että alueiden komitean jäsenten yhteiset ponnistelut ja paikallisviranomaisia Euroopan eri maissa edustavien kansallisten järjestöjen tuki ovat ennakkoehto sille, että miljoonien Euroopan kansalaisten tarpeet voidaan täyttää yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Tavoitteenamme ja poliittisena sitoumuksenamme on kohdentaa asianmukaisesti varoja vaikeuksissa oleville yhteisöille.”

Keskustelussa monivuotista rahoituskehystä käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä, Dubrovnik-Neretvan maakunnan maakuntajohtaja Nikola Dobroslavić (EPP, HR) korosti, että ”paikallispäättäjät pitävät monivuotista rahoituskehystä koskevaa ehdotusta myönteisenä lähtökohtana ja kannattavat koulutusta, tutkimusta, nuorisoa ja muuttoliikettä varten tarkoitettujen investointien lisäämistä. Koheesiopolitiikan suunnitellut leikkaukset ovat kuitenkin vaarassa rajoittaa alueiden ja kaupunkien valmiuksia puuttua eroihin ja edistää innovointia Euroopassa. Rahoituksen ehdotettuja jakoperusteita ja talousarvion joustomahdollisuuksien lisäämistä onkin arvioitava tarkkaan.”

Paikallisjohtajien suurimpia huolenaiheita ovat investointien keskittäminen ja EU:n rakennerahastojen lisääntyvä eriytyminen, kun Euroopan sosiaalirahasto ja maaseuturahasto irrotetaan selkeämmin Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta.

TULEVAA KOHEESIOPOLITIIKKAA KÄSITTELEVÄ AK:N TYÖSKENTELY

AK:n COTER-valiokunta arvioi tarkkaan uusia asetuksia. Komitea antaa ehdotuksensa parannuksista helmikuuhun mennessä. Dobroslavićin johdolla laadittavan monivuotista rahoituskehystä käsittelevän lausunnon lisäksi tarkoitus on antaa lausunnot seuraavaista aiheista:

- – Yhteisiä säännöksiä koskevat asetukset, esittelijät Catiuscia Marini (PES, IT), Umbrian aluehallituksen puheenjohtaja ja Michael Schneider (EPP, DE), Saksi-Anhaltin osavaltion valtiosihteeri

- – Euroopan aluekehitysrahasto, esittelijä Michiel Rijsberman (EPP, NL), Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen

- – Euroopan alueellinen yhteistyö, esittelijä Marie-Antoinette Maupertuis , Korsikan alueellisen yhteisön hallituksen jäsen

- – Rajatylittävä yhteistyö, esittelijä Bouke Arends (PES, NL), Emmenin kunnanhallituksen jäsen

- – Euroopan sosiaalirahasto +, esittelijä Susana Díaz (EPP, ES), Andalusian aluehallituksen puheenjohtaja

- – Verkkojen Eurooppa - väline, Isabelle Boudineau , Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja.

COHESION ALLIANCE

Ajaakseen entistä vahvempaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten AK on yhdessä EU:n alue- ja paikallisyhteisöjen tärkeimpien järjestöjen kanssa käynnistänyt #CohesionAlliance-kampanjan. Kyse on ruohonjuuritason liikkeestä, johon voivat liittyä kaikki, jotka uskovat, että EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden kulmakiviä. Kampanja käynnistyi viime vuoden lokakuussa, ja se on siitä lähtien houkutellut uusia allekirjoittajia joka päivä. Joukossa on muun muassa alue- ja paikallisviranomaisia, elinkeinoelämän järjestöjä, tiedemaailman edustajia, ammattijärjestöjä ja ajatuspajoja.

Lisätietoa #CohesionAlliance-aloitteista, -lausumista ja -kannanotoista on saatavilla osoitteessa https://cohesionalliance.eu .

Yhteyshenkilö:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023