Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
#EUregionsweek: EU:n ja paikallistason johtajat peräänkuuluttavat EU:lle yhtenäistä, kestäväpohjaista ja osallistavaa tulevaisuutta  

​Solidaarisuus, kestävyys ja lähempänä kansalaisiaan oleva Eurooppa olivat kolme kantavaa teemaa Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon 2019 avaustilaisuudessa, johon osallistui yli 600 paikallis-, alue- ja EU-tason poliittista päättäjää ja asiantuntijaa. Puheenvuoroissaan Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz, Euroopan parlamentin varapuhemies Klára Dobrev, Euroopan komission jäsen Elżbieta Bieńkowska ja viisi nuorta poliittista päättäjää vaativat EU:hun lisää solidaarisuutta ja enemmän alueellisia investointeja, jotta kaikille sen kansalaisille voitaisiin tarjota parempi tulevaisuus.

Tämän vuoden Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko osui poliittisen muutoksen hetkeen Euroopan unionissa. Uusi Euroopan parlamentti on aloittanut toimintansa, ja alkamassa on Euroopan komission uusi toimikausi. EU keskittyy määrittämään tulevia painopisteitään, joihin kuuluvat sosiaalisesti osallistavampi Eurooppa, kestävä Eurooppa ja lähempänä kansalaisiaan oleva Eurooppa. Samaan aikaan jäsenvaltiot jatkavat neuvotteluja EU:n seuraavasta pitkän aikavälin talousarviosta 2021–2027, joka määrittää sen, kuinka paljon EU investoi näihin painopisteisiin tulevina vuosina.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi: ”EU:n aluepolitiikka on muuttunut vuosien varrella pyrittäessä vastaamaan nykypäivän Euroopan uusiin haasteisiin. EU:n koheesiopolitiikka tarjoaa alueille ja kunnille investointeja, joita ne tarvitsevat vastatakseen ilmastonmuutoksen, sosiaalisen osallisuuden ja eriarvoisuuden kaltaisiin haasteisiin. Sen on pysyttävä jatkossakin keskeisessä asemassa Euroopan unionissa. Vakaiden investointien ohella EU:n on kiireesti määriteltävä uudelleen, miten sen lainsäädäntöä laaditaan, ja annettava alue- ja paikallishallintotahoille paikka päätöksentekopöydässä, sillä ne panevat täytäntöön 70 prosenttia EU:n lainsäädännöstä.”

Euroopan parlamentin varapuhemies Klára Dobrev sanoi: ”Olemme uuden aikakauden alussa. Poliitikoille on aina ollut vaikeaa sovittaa yhteen lyhyen aikavälin poliittiset intressit ja todelliset pitkän aikavälin tavoitteet. Mukaan on kuitenkin tullut uusia muutostoimijoita. He ovat nuoria, energisiä ja innokkaita, ja he ovat tietoisia ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista vaaroista. Tästä lähin poliittisten päättäjien tulevaisuus riippuu suuresti siitä, miten he pystyvät puuttumaan tähän suureen uhkaan ihmiskunnalle. Toisin sanoen heidän on pakko tehdä paljon enemmän. Ja minä olen liittolaisenne tässä taistelussa.”

Tilaisuudessa puhunut sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komission jäsen Elżbieta Bieńkowska sanoi: ”Koheesiopolitiikassa on kyse solidaarisuudesta ja paremman tulevaisuuden rakentamisesta kaikille kansalaisille. Uusi koheesiopolitiikka 2021–2027 edellyttää, että uudella rahoituskaudella kaikki osallistuvat ja toteuttavat toimia yhdessä. Koheesiopolitiikan on jatkossakin annettava kestävän Euroopan eturintamassa oleville alueille ja kunnille toimintamahdollisuudet ja varmistettava, että pystymme hillitsemään ilmastonmuutosta ja mukautumaan siihen.”

Keskusteluun osallistui viisi nuorta poliitikkoa, jotka edustivat konferenssiin kutsuttuja yli sataa nuorta kunta- ja aluevaltuutettua. Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos (kok) kertoi yleisölle Cohesion meets Creativity -hankkeesta, jossa ovat mukana Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk sekä Pohjois-Savon liitto.

"Kaupunkien ja alueiden tehtävänä on saada nuoret mukaan rakentamaan Eurooppaa. Kuopiossa olemme kehittämässä uutta innovatiivista viestintäalustaa ja etsimme uusia keinoja nuorten osallistamiseen. Maailma muuttuu nopeasti ja pelkään, että populismi rikkoo demokratiamme, ellemme keksi miten vanha yhdistetään uuteen. Nuoret haluavat vaikuttaa ja olla tekemässä muutosta, mutta heidän toimintatapansa ovat hyvin erilaiset. Miltä EU:n koheesiopolitiikka näyttäisi kymmenen vuoden päästä, jos antaisimme nuorten päättää?" Eskelinen-Fingerroos kyseli puheenvuorossaan.

Taustaa:

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (# EURegionsWeek) on AK:n ja Euroopan komission järjestämä vuotuinen nelipäiväinen konferenssi. Se on Euroopan laajin aluekehitykseen keskittyvä tapahtuma. Tämänvuotinen teemaviikko kokosi yhteen runsaat 9 000 osanottajaa: mm. tutkijoita, julkishallinnon edustajia ja asiantuntijoita sekä yli 600 paikallis-, alue-, jäsenvaltio- ja EU-tason poliittista päättäjää. 

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle
P. +32 494735787
carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022