Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kuntien työ asunnottomuuden torjunnassa tarvitsee lisää tukea EU:lta ja jäsenvaltioilta  

Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen edustaa EU:n kuntia ja alueita asunnottomuuden torjuntaa käsittelevässä eurooppalaisessa foorumissa.

Asunnottomuus on todennäköisesti vakavin sosiaalisen syrjäytymisen ilmentymä Euroopassa. Vuoden 2019 jokaisena yönä vähintään 700 000 ihmistä nukkui kadulla tai ensisuojissa, mikä merkitsee 70 prosentin lisäystä kymmenen viime vuoden aikana. Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan Mikko Aaltosen (vas/PES) laatimassa lausunnossa todetaan, että tämän polttavan yhteiskunnallisen ongelman eri syihin ja ilmentymiin on puututtava kaikilla hallintotasoilla. Lausuntoluonnos hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunnan kokouksessa 1. lokakuuta.

Lausunnon esittelijä Mikko Aaltonen edusti Euroopan alueiden komiteaa (AK) asunnottomuuden torjuntaa käsittelevän eurooppalaisen foorumin johtoryhmän kokouksessa heinäkuussa. Euroopan komissio ja EU:n puheenjohtajavaltio Portugali käynnistivät foorumin kesäkuussa 2021 ja sen ensimmäinen täysistunto on määrä pitää myöhemmin tämän vuoden aikana. Aaltosen valmistelemassa lausunnossa kannustetaan jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti foorumiin, kehittämään kansallisia asunnottomuusstrategioita, joiden perustana on vahva asuntolähtöinen lähestymistapa, ja tunnustamaan paikallis- ja alueviranomaisten roolin pyrittäessä asunnottomuuden poistamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Esittelijä huomauttaa, että asunnottomuus ei koske ainoastaan katuasunnottomia tai ensisuojissa asuvia, vaan myös ihmisiä, jotka joutuvat asumaan tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona. Hän pitääkin valitettavana, ettei asunnottomuudelle ole eurooppalaista määritelmää, ettei siitä ole saatavilla EU:n tasolla virallisia tietoja ja ettei sen torjumiselle ole asetettu määrällisiä tavoitteita.

”Asunnottomuus on moniuloitteinen ongelma, joka koskee EU:n kaikkia jäsenvaltioita. Se voidaan ratkaista tehokkaasti vain, jos käytössä on oikeanlainen politiikkayhdistelmä ja asuntolähtöisiä ratkaisuja, kuten asunto ensin - lähestymistapa. Suomi on ollut asunnottomuuden torjunnan eturintamassa, ja siitä on tullut EU:n ensimmäinen maa, jossa asunnottomien määrä on vähentynyt jyrkästi. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat kaikkialla Euroopassa keskeisiä toimijoita tällaisten politiikkojen onnistuneessa toteuttamisessa, ja niille olisi annettava täydet mahdollisuudet panna ne täytäntöön, myös tarjoamalla riittävästi rahoitusta. Samalla on valitettavaa, ettei asunnottomuudesta ole virallisia tietoja EU:n tasolla ja ettei sen vähentämiselle ole asetettu määrällistä tavoitetta Euroopan laajuisesti. Tämä on oleellista, jotta asunnottomuuden torjunnasta voidaan tehdä sosiaalipolitiikan painopiste Euroopan tasolla” , Aaltonen totesi.

Aaltosen lausunnossa tuodaan esille EU:n tarjoamat rahoitusmahdollisuudet asunnottomuuden torjumiseksi. Tämä koskee erityisesti Euroopan sosiaalirahasto plussaa , Euroopan aluekehitysrahastoa ja elpymis- ja palautumistukivälinettä . Komitea kehottaa Euroopan komissiota kiinnittämään erityistä huomiota asunnottomuuteen kaikissa EU:n politiikoissa ja ehdottaa, että talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa voitaisiin antaa maakohtaisia suosituksia asunnottomuudesta niille jäsenvaltioille, joissa asunnottomuus on kehittynyt sosiaaliseksi hätätilanteeksi.

AK toteaa lausuntoluonnoksessa myös, että paikalliset investoinnit kohtuuhintaiseen asumiseen ovat keskeinen väline asunnottomuuden ehkäisemisessä ottaen huomioon seuraukset, joita asuinalueiden keskiluokkaistumisella, asuntojen lyhytaikaisvuokrauksella matkailijoille ja sijoittajavetoisuudella on erityisesti kasvavissa kaupungeissa ja suurkaupunkialueilla. Lausunto on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa joulukuun alussa.

SEDEC-valiokunta päätti myös nimetä Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Markku Markkulan (kok/EPP) Horisontti Eurooppa –ohjelman missioita koskevan lausunnon esittelijäksi. Lausunnosta keskustellaan ensimmäisen kerran valiokunnan seuraavassa kokouksessa joulukuussa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Alueet pyrkivät yhdessä vauhdittamaan Euroopan puolijohdeteollisuuden laajentamista
Alueet pyrkivät yhdessä vauhdittamaan Euroopan puolijohdeteollisuuden laajentamista
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023