Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Ympäristöasioissa onnistuminen on paikallishallinnon käsissä  

Euroopan alueiden komitean (AK) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnalla (ENVE) on käsittelyssä jälleen tärkeitä asiakokonaisuuksia: energiayhteisöjen rooli Euroopan energiasiirtymässä, Life-ohjelman tulevaisuus, veden uudelleenkäyttöön liittyvät vaatimukset, EU:n avaruusohjelman suuri potentiaali, kiistellyt kertakäyttömuovit jne.

ENVE-valiokunnan Brysselissä pitämän kokouksen aluksi puheenvuoron sai ympäristöasioiden pääjohtaja Daniel Calleja Crespo Euroopan komissiosta. Hän korosti, että ”ympäristöpoliittisten toimien onnistuminen Euroopassa on paikallis- ja aluehallinnon käsissä”, ja kannusti AK:n jäseniä ryhtymään ”EU:n ympäristölainsäädännön lisäarvoa esille tuoviksi lähettiläiksi”.

Jäsenet käsittelivät lausuntoluonnosta aiheesta Ehdotus direktiiviksi kertakäyttömuoveista , jonka esittelijä on Sirpa Hertell (FI, EPP) . Espoon kaupunginvaltuutettu Hertell sanoi: ”Ehdotus on hyvä, mutta pelkkä luettelon laatiminen muovituotteista ja niiden kieltäminen ei riitä. Euroopan komission pitäisi julkaista kattava vaikutustenarviointi, jossa esitellään ehdotettujen toimenpiteiden sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Lisäksi kehotamme Euroopan komissiota laajentamaan soveltamisalaa siten, että se kattaa merien ja meriympäristöjen lisäksi myös makean veden ja matalat merialueet.” Lausunto on määrä hyväksyä 9.–10. lokakuuta pidettävässä seuraavassa täysistunnossa.

Vittorio Veneton kunnanvaltuutettu Marco Dus (IT, PES) esitteli Life-ohjelman tulevaisuutta käsittelevän lausuntoluonnoksensa. Esittelijä Dus sanoi: ”Olemme tyytyväisiä siihen, että Life-ohjelman määrärahoja aiotaan korottaa huomattavasti vuoden 2020 jälkeen. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin myös todettava, että Life-ohjelman soveltamisalaan lisätään puhtaaseen energiaan liittyvät ohjelmat. Olemme huolissamme siitä, että paikallis- ja aluehallinnon resurssit konkreettisten hankkeiden toteuttamiseksi saattavat vähetä. Kehotamme yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lisäämään rahoitusta vielä enemmän, jotta edessä oleviin valtaviin haasteisiin voidaan vastata.” Euroopan komissio on ehdottanut, että Life-ohjelman määrärahoja lisätään nykyisen rahoituskauden 3,4 miljardista eurosta 5,45 miljardiin euroon vuosina 2021–2027. AK:n lausunto on määrä hyväksyä 9.–10. lokakuuta pidettävässä seuraavassa täysistunnossa.

Jäsenet hyväksyivät yksimielisesti esittelijä Mariana Gâjun (RO, PES) laatiman lausuntoluonnoksen aiheesta Energian paikallisen omistuksen mallit ja paikallisten energiayhteisöjen rooli Euroopan energiasiirtymässä . Cumpǎnan pormestari Gâju totesi: ”On varmistettava, että paikalliset energiayhteisöt edistävät energiajärjestelmien hajauttamista ja demokratisoimista sekä kestävää paikallista taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Jotta tähän päästään, on ratkaisevan tärkeää tiivistää EU:n ja jäsenvaltioiden alue- ja energiapoliittista yhteistyötä.” Lausunto on määrä hyväksyä 5.–6. joulukuuta pidettävässä täysistunnossa.

Jäsenet keskustelivat veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksia koskevasta asetusehdotuksesta , jota käsittelee esittelijä Oldřich Vlasák (CZ, ECR) . Hradec Královén kaupunginvaltuutettu Vlasák totesi: ”Ehdotetun asetuksen soveltamisalaan pitäisi mielestämme lisätä maatalouden keinokastelun rinnalle myös kaupunkien viheralueiden, puistojen, puutarhojen ja yleisessä käytössä olevien nurmialueiden kastelu. Tarvitsemme kunnollista ja yhtenäistä EU-tason sääntelyä maataloustuotteiden sisämarkkinoiden turvaamiseksi.” AK:n lausunto on määrä hyväksyä 9.–10. lokakuuta pidettävässä seuraavassa täysistunnossa.

Andres Jaadla (EE, ALDE) esitteli laatimansa työasiakirjan aiheesta Unionin avaruusohjelma ja Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto . Rakveren kaupunginvaltuutettu Jaadla sanoi: ”Avaruusteknologiaa on tuotava maan päälle. Nyt tarvitaan runsaasti rahoitusta, jotta satelliittiteknologian kaikki mahdollisuudet elinolojen parantamiseksi asuinyhteisöissämme saadaan hyödynnettyä. Avaruuspolitiikka ulottuu satelliittinavigoinnista aina maanseurantaohjelmiin. Se tuottaa EU:n kansalaisille konkreettista hyötyä vauhdittamalla investointeja, työllisyyttä ja talouskasvua.”

Valokuvia ENVE-valiokunnan 20. kokouksesta

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023