Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Energiakriisi ei saa heikentää EU:n maailmanlaajuisia ilmastotavoitteita  

Alle kuukausi ennen Yhdistyneiden kansakuntien COP27-ilmastokokousta (UNFCCC:n eli YK:n ilmastosopimuksen osapuolten konferenssia) Euroopan alueiden komitea (AK) toistaa kehotuksensa vahvistaa valtiotasoa alempien hallintotasojen asemaa maailmanlaajuisissa ilmastoneuvotteluissa ja ottaa ne paremmin huomioon Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. AK ehdottaa maailmanlaajuista järjestelmää kuntien ja alueiden hiilidioksidipäästövähennysten kokoamiseksi ja seuraamiseksi ja kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n neuvostoa tukemaan varauksetta sitä, että COP27-kokouksen päätelmissä viitataan kiireelliseen tarpeeseen aloittaa monitasoinen yhteistyö ja varmistaa paikallis- ja alueviranomaisten täysipainoinen osallistuminen Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon.

Takana on laajan kuivuuden, suurtulvien ja eri puolilla EU:ta riehuneiden maastopalojen leimaama kesä, energian hinnat ja inflaatio ovat nousseet jyrkästi, ja miljoonat eurooppalaiset uhkaavat ajautua tänä talvena energiaköyhyyteen. Energia- ja ilmastokriisi oli siksi tärkein keskustelunaihe AK:n lokakuun täysistunnossa ja Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla 2022.

AK:n jäsenet keskustelivat täysistunnossa valtiotasoa alempien hallintotasojen roolista YK:n COP27-ilmastokokouksessa, joka pidetään Sharm el-Sheikhissä 6. marraskuuta alkaen. Keskusteluun osallistuivat Euroopan parlamentin ENVI-valiokunnan varapuheenjohtaja Bas Eickhout, paikallisviranomaisten kestävän kehityksen järjestöä ICLEItä COP27-kokouksessa edustava Utrechtin kaupunginjohtaja Sharon Dijksma sekä Chefchaouenin kaupunginjohtaja ja Afrikkaa edustava ICLEIn aluepuheenjohtaja Mohamed Sefiani.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro totesi keskustelua avatessaan seuraavaa: ”Ilmastokriisi käy koko ajan ilmeisemmäksi jokaiselle meistä, ja sitoumuksista on siirryttävä pikaisesti tuloksiin. Se, mitä COP27-kokouksessa päätetään, muokkaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja vaikuttaa kaikkiin paikallis- ja alueviranomaisiin. Tämänvuotinen COP27-kokous pidetään keskellä energiakriisiä, jota Putinin sota Ukrainaa vastaan on syventänyt. Energia-asiat olisi kuitenkin pitänyt hoitaa kuntoon jo vuosikymmeniä sitten siirtymällä ilmastoneutraaliin talouteen. Euroopan alueiden komitea aikoo tuoda COP27-kokouksessa näkemyksensä esille hyvin selvästi ja jatkaa työtä liittoutumiensa vahvistamiseksi EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi.”

Varsovan kaupunginjohtaja ja AK:n ENVE-valiokunnan ja Green Deal Going Local -työryhmän uusi puheenjohtaja Rafał Trzaskowski (PL, EPP) sanoi: ”Varsova on onnistunut vähentämään energiankulutusta ja julkisia menoja huomattavasti tekemällä suuret investoinnit LED-valaistukseen. Monet muut Euroopan kunnat ja alueet ovat sitoutuneet toteuttamaan kestäviä ratkaisuja, jotka tekevät paikallisyhteisöistä terveellisempiä ja parempia paikkoja elää. Varoja olisikin ohjattava paikallis- ja alueviranomaisten työn edistämiseen energiamurroksen nopeuttamiseksi. Lisäksi kehotamme kuuntelemaan COP27-kokouksessa kuntia ja alueita ja olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti kannattaa monitasoisen yhteistyön tehostamista. Nyt pyydämme Euroopan komission johtavaa varapuheenjohtajaa Frans Timmermansia tekemään hartiavoimin työtä sen puolesta, että kunnille ja alueille saadaan vahvempi asema COP27-neuvottelupöydissä.” COP27-kokousta koskevassa Euroopan parlamentin ENVI-valiokunnan päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin äänestyksessä maanantaina 3. lokakuuta, tuetaan AK:n ehdotuksia monitasoisesta yhteistyöstä ja kuntien ja alueiden aseman vahvistamisesta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa.

EU:n kuntien ja alueiden edustajakokous pyrkii Alison Gillilandin (IE, PES) ja Olgierd Geblewiczin (PL, EPP) laatimilla lausunnoilla vahvistamaan paikallis- ja aluehallinnon asemaa maailmanlaajuisissa ilmastoneuvotteluissa ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Valtiotasoa alempien hallintotasojen ja kaupunkidiplomatian avulla voidaan ratkaista maailmanlaajuisten ilmastoneuvottelujen nykyiset ongelmakysymykset ja osoittaa, että energiatehokkuuden lisääminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton nopeuttaminen ovat ainoa ratkaisu nykyiseen energia- ja ilmastokriisiin.

Lausunnon ”Tavoitteena kaupunkien ja alueiden rakenteellinen osallistuminen UNFCCC:n COP27-kokoukseen” esittelijä, Dublinin kaupunginvaltuuston jäsen Alison Gilliland (IE, PES) totesi: ”Ekosysteemimme ovat vahingoittuneita ja haavoittuvia, ja monet ilmastokriisin seuraukset ovat jo peruuttamattomia. Emme saa antaa sodan ja energiakriisin pysäyttää oikeudenmukaista siirtymää kohti puhtaampaa maapalloa ja kestävämpää maailmaa. Kunnat ja alueet tarvitsevat enemmän suoraa rahoitusta ja enemmän tukea ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi. Tarvitsemme Glasgow’n ilmastosopimuksen mukaista osallistavaa hallintoa, ja kaikkien AK:n jäsenten olisikin kehotettava oma-aloitteisesti maidensa valtuuskuntia toimimaan sen puolesta, että neuvoston päätelmissä viitataan erikseen valtiotasoa alempien hallintotasojen keskeiseen rooliin kestävyyssiirtymässä.”

Lausunnon ”AK:n rooli valtiotasoa alemman tason ilmastodiplomatian edistämisessä ennen COP27- ja COP28-kokouksia” esittelijä, Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja Olgierd Geblewicz (PL, EPP) sanoi: ”Valtiotasoa alempien hallintotasojen ja kaupunkien diplomatiaa ei tunnusteta eikä hyödynnetä riittävästi. Kunnat ja alueet ovat eturintamassa vastaamassa ilmastonmuutoksen seurauksiin mutta myös toteuttamassa ilmastoratkaisuja. Paikallis- ja alueviranomaisten kautta voidaan lisätä kansalaisten osallistumista ja yhteisöjen vaikutusvaltaa, mikä on välttämätöntä, jotta Pariisin sopimuksessa tehdyt lupaukset pystytään pitämään. Kehotamme Euroopan komissiota kutsumaan paikallis- ja alueviranomaiset kansalaisten lähettiläinä mukaan ilmastoneuvotteluihin. EU:n kuntien ja alueiden edustajakokouksena AK on valmis toimimaan instituutiona, joka koordinoi valtiotasoa alempien hallintotasojen ilmastodiplomatiaa EU:n kumppanimaiden kanssa.”

Keskusteluun osallistui myös Sleesian voivodikunnan aluejohtaja Jakub Piotr Chełstowski (PL, ECR), joka toimii AK:n lausunnon ”Kaasu-, vety- ja metaanipäästöjä koskeva energiapaketti” esittelijänä. Hän korosti, että ”uusi kaasupaketti ja metaaniasetus ovat keskeisiä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sekä 55-valmiuspaketin ja REPowerEU-suunnitelman strategisten tavoitteiden kannalta. Vedyn ja biometaanin markkinoiden kehittäminen ja metaanipäästöjen vähentäminen ovat niin ikään ratkaisevan tärkeitä EU:n alueiden taloudelle ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.”

Taustatietoa:

Yhteydenotot:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023