Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Nuorten ja naisten yrittäjyyden vahvistaminen Euro–Välimeri-alueella  
Välimeren alueen nuorten paikallisyrittäjien palkinto libyalaiselle muotitalolle

Libyalainen muoti- ja tekstiilialan yritys sai 26. helmikuuta vuoden 2019 Välimeren alueen nuorten paikallisyrittäjien palkinnon. Palkinto luovutettiin Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen (ARLEM) täysistunnon yhteydessä Sevillassa Espanjassa. Täysistuntoon kokoontui 100 paikallis- ja aluepäättäjää keskustelemaan siitä, miten voidaan edistää nuorten yrittäjyyttä, lisätä naisten vaikutusmahdollisuuksia, parantaa hallintotapaa, vahvistaa kaupunkien välistä yhteistyötä ja hallita muuttoliikettä.

Palkinto myönnettiin Tripolissa sijaitsevalle muoti- ja tekstiilialan yritykselle Zimni Jdeedille , joka hyödyntää mallistoissaan menestyksekkäästi perinteistä vaatetusta. Nuori yrittäjä Najway Altahir Mohammed Shukri ja hänen veljensä Ali perustivat yrityksen kolme vuotta sitten. Nyt he työllistävät kuusi ompelijaa ja tarjoavat näille naisille asianmukaisen työympäristön. Ensimmäistä kertaa jaettavaa ARLEM-palkintoa haki 24 yritystä yhdeksästä maasta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi palkitulle osoittamassaan onnittelupuheessa: ”Kaikkialla Välimeren alueella halutaan parantaa yhteistyötä ja ottaa käyttöön alueen valtava potentiaali. Voimaannuttamalla nuoria sukupuolesta riippumatta voimme vahvistaa yrittäjyyttä ja luoda uusia työpaikkoja. Hajautetun yhteistyön avulla pystymme syventämään alueen yhdentymistä, ratkaisemaan rajat ylittäviä haasteita, kuten muuttoliike ja sosiaalinen syrjäytyminen, ja edistämään kestävää kehitystä.”

Lahcen Amrouch , marokkolaisen Arganan kaupungin pormestari ja ARLEMin toisen puheenjohtajan Mohammed Boudran edustaja kokouksessa, painotti: ”Nuorten yrittäjyys on ARLEMin painopiste. Tämän vuoksi olemme perustaneet ARLEM-palkinnon edistämään nuorten yrittäjyyttä ja antamaan näkyvyyttä niille, joita uuden yrityksen perustamiseen liittyvät vaikeudet eivät lannista. Kehotamme painokkaasti kansallisia hallituksia yksinkertaistamaan yrityslainsäädäntöä, vähentämään hallinto- ja verotaakkaa sekä perustamaan yrityshautomoita ja mikroluottojärjestelyjä nuorten yrittäjyyden edistämiseksi.”

Välimeren unionin pääsihteeri Nasser Kamel sanoi: ”Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen työ on erittäin tärkeää. ARLEM edustaa Euro–Välimeri-alueen väestöä, ja alueen yli 800 miljoonaa kansalaista tarvitsevat paneutumistamme ja sitoutumistamme vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi. Välimeren unionin alueellisena ulottuvuutena ARLEMin on osallistuttava painopisteiden määrittelyyn ja työmme ja toimintamme tunnettuuden parantamiseen tuomalla Euro–Välimeri-alueen kumppanuutta lähemmäs alueen kansalaisten intressejä ja odotuksia.

Kaikkiaan 19 jäsenmaasta peräisin olevan 100 osanottajan valtuuskunta vieraili Sevillassa vuonna 1992 järjestetyn maailmannäyttelyn tapahtumapaikalla La Cartujassa, joka toimii nykyisin yrityspuistona ja yrityshautomona ja jossa on 450 yritystä ja 17 000 työntekijää. Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas (ES, PES) sanoi: ”Kaupunginvaltuustomme on hyödyntänyt uutta osaamista työttömyyden nujertamiseksi ja keskittynyt nuorten koulutukseen ja heidän työllistettävyytensä parantamiseen. Sevillassa on loistavaa inhimillistä pääomaa. Yrittäjyys on kaupunkimme perimässä. Siksi olenkin erityisen tyytyväinen, että ARLEM-palkinnon ensimmäinen luovuttamistilaisuus järjestetään kaupungissamme.”

ARLEMin kokouksessa annettiin myös raportti Nuorten yrittäjyys Välimeren alueella . Siinä kehotetaan vahvistamaan nuorten yrittäjyyttä tukevia ohjelmia, kuten MedUP!, Med4jobs ja Next Society , jotta voidaan edistää talouskehitystä Välimeren eteläpuoleisella alueella. EU:n tulisi raportin mukaan käynnistää ohjelmia, joiden avulla Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän nuorille yrittäjille annetaan mahdollisuus saada koulutusta kokeneilta yrittäjiltä jossakin EU:n 28:sta jäsenvaltiosta.

Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja , esittelijä Olgierd Geblewicz (PL, EPP) totesi: ”Meidän on helpotettava nuorten yrittäjyyttä paikallisyhteisöjen elvyttämiseksi, uusien työpaikkojen luomiseksi, talouskasvun edistämiseksi ja hyvinvointijärjestelmän parantamiseksi. Kehotamme EU:ta, YK:ta ja kansallisia hallituksia koko Euro–Välimeri-alueella perustamaan ammattikoulutusohjelmia ja kehittämään mikroluottojärjestelyjä nuoria yrittäjiä varten. Paikallis- ja alueviranomaiset tulisi ottaa täysimääräisesti mukaan työmarkkina- ja työllisyyspoliittisiin toimiin, sillä niillä on parhaat edellytykset toteuttaa ohjelmia, joilla vastataan asianomaisten yhteisöjen tarpeisiin.”

Kokouksessa annettiin myös turkkilaisen Hatayn kaupungin pormestarin Lütfü Savasin johdolla laadittu raportti Hallintotapa ja avoimuus Välimeren alueella . Siinä kehotetaan lisäämään hallinnon hajauttamista alueella keinona puuttua viranomaisia kohtaan tunnettuun nykyiseen epäluottamukseen. Kun paikallisviranomaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään, kansalaiset voivat osallistua aktiivisemmin päätöksentekoon. ARLEM kannattaa paikallishallintotahojen talousarviovarojen lisäämistä ja niiden veronkantovalmiuksien vahvistamista, jotta kyetään investoimaan uusiin hankkeisiin ensisijaisilla aloilla.

Tapahtuman yhteydessä Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (CPMR) ja Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR) järjestivät yhdessä muuttoliikettä tarkastelleen työpajan, jossa keskityttiin paikallis- ja alueviranomaisten rooliin muuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa.

Lisäksi käytiin keskusteluja Nikosian aloitteesta , joka on EU:n ja Libyan kaupunginjohtajien välinen hajautetun yhteistyön ohjelma. Kestävän kalastuksen alalla Friuli-Venezia Giulian alueen kanssa ja vesihuollon alalla Murcian alueen kanssa toteutettujen onnistuneiden vaihto-ohjelmien jatkoksi ARLEM aikoo laajentaa Nikosian aloitetta lisäämällä sen varoja ja sen puitteissa toteutettavia vaihto-ohjelmia. Aloitteella on myös uusia kumppaneita, kuten Galician aluehallitus ja Sevillan kaupunki.

Taustatietoa:

Euroopan alueiden komitea perusti ARLEMin vuonna 2010, jotta varmistetaan vaaleilla valituille edustajille Välimeren kolmella rannalla edustus EU:ssa ja Välimeren unionissa, ylläpidetään poliittista vuoropuhelua ja edistetään alueiden välistä yhteistyötä. ARLEMissa on 80 jäsentä ja kaksi tarkkailijaa EU-maista ja Välimeren alueella sijaitsevista EU:n kumppanimaista. ARLEMin puheenjohtajina toimivat AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz sekä Al Hoceiman kaupunginjohtaja ja Marokon kunnanvaltuustojen puheenjohtajien yhdistyksen AMPCC:n puheenjohtaja Mohamed Boudra. Välimeren unioni perustettiin vuonna 2008. Se on Barcelonassa toimiva hallitustenvälinen organisaatio, jossa on mukana 43 maata, mukaan luettuina EU:n 28 jäsenvaltiota.

Lisätietoa ARLEM-palkinnosta videoanimaatiossa .

Vuoden 2019 ARLEM-palkitun videoesittely .

Yhteyshenkilö:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :