Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vasco Alves Cordeiro on valittu Euroopan alueiden komitean uudeksi puheenjohtajaksi  

”Kaikkien yhdessä rakentaman ja kaikille kuuluvan Euroopan puolesta. Jokaisen kunnan, kaupungin ja alueen hyväksi.”

Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet ovat valinneet uudeksi puheenjohtajakseen Vasco Alves Cordeiron seuraaviksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Azorien aluevaltuuston jäsen Cordeiro aikoo keskittyä EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksen puheenjohtajana demokratian vahvistamiseen, koheesiopolitiikan puolustamiseen, EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä alueellisen tuen lisäämiseen Ukrainalle. AK:n jäsenet valitsivat samalla Kreikan Keski-Makedonian aluejohtajan Apostolos Tzitzikostasin uudeksi ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen.

Vasco Alves Cordeiron valinta vahvistettiin suosionosoituksin. Hän korosti puheensa aluksi kaikkia EU:n 27:ää jäsenvaltiota edustaville 329:lle AK:n jäsenelle, että hän saa demokraattisen oikeutuksensa alueiden komitean jäsenyyteen Azorien aluevaltuustolta: ”Olen tässä tänään, koska olen sitoutunut tekemään työtä Azorien hyväksi.Ilman sitä en olisi täällä.”

Esitellessään toimikautensa painopisteitä uusi puheenjohtaja totesi: ”Tänä päivänä tarvitaan vahvempaa ja oikeudenmukaisempaa Eurooppaa kaikkien hyväksi. Vahvempaa Eurooppaa, joka edistyy ajamalla nöyristelemättä arvojaan ja perusperiaatteitaan, joihin kuuluvat vapaus, ihmisarvon kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, oikeusvaltio ja demokratia. Vahvempaa Eurooppaa, joka myös edistää kansalaisten laajempaa ja järjestelmällistä osallistumista päätöksentekoon.”

Euroopan tulevaisuuteen viitatessaan Vasco Alves Cordeiro korosti, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätelmien toteuttaminen on haaste kaikkien EU:n toimielinten toiminnalle, uskottavuudelle ja jopa niiden ansaitsemalle luottamukselle.”Ei voida kutsua ja kehottaa kansalaisia osallistumaan poliittisesti tähän demokraattiseen hankkeeseen ja määrittelemään, millainen Euroopan pitäisi heidän mielestään olla, ja sitten katsoa, että esimerkiksi mistään perussopimusten muuttamista mahdollisesti edellyttävistä asioista ei voida puhua.”

Kun otetaan huomioon tämänhetkinen sota Ukrainassa, Vasco Alves Cordeiro haluaa AK:n jatkavan Ukrainan tukemista ja vahvistavan sen EU-jäsenyysnäkymiä. Hän teki selväksi, että Euroopan kunnat ja alueet ovat ensimmäisinä tukemassa prosessia, jonka päämääränä on Ukrainan yhdentyminen suureen eurooppalaiseen perheeseen. ”Haluamme tukea ukrainalaisia kumppaneitamme jälleenrakennustyössä nyt ja tulevaisuudessa”, hän lisäsi. ”Siksi käynnistämme tässä täysistunnossa yhteenliittymän Ukrainan hyväksi.”

Lopuksi uusi puheenjohtaja huomautti, että Euroopan unionin on keskityttävä varmistamaan koheesiopolitiikan asema EU-hankkeen kulmakivenä ja huolehdittava siitä, ettei yhtään ihmistä tai paikkakuntaa jätetä jälkeen. Koheesiopolitiikan heikentyminen vuoden 2027 jälkeisessä tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on riski, jota ei pitäisi eikä voida jättää huomiotta. Alueiden komitean on puolustettava määrätietoisesti tätä politiikkaa, koska sen avulla voidaan vielä saavuttaa paljon unionin oman ihanteen eli ketään ei jätetä -periaatteen edistämiseksi.”

Vasco Alves Cordeiro on ollut Euroopan alueiden komitean jäsen vuodesta 2013. Hän toimi toimielimen ensimmäisenä varapuheenjohtajana helmikuusta 2020 kesäkuuhun 2022. Hänet valittiin Azorien aluehallituksen puheenjohtajaksi ensimmäistä kertaa vuonna 2012 ja toistamiseen vuonna 2016, ja hän on edustanut aluetta tässä ominaisuudessa Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. Cordeiro on järjestyksessä toinen portugalilainen EU:n toimielimen puheenjohtaja ja ensimmäinen portugalilainen alueiden komitean puheenjohtaja sekä kaikkien aikojen ensimmäinen EU:n syrjäisimmältä alueelta tuleva EU:n toimielimen puheenjohtaja.

Lisätietoa:

Yhteydenotot:

Puheenjohtajan tiedottaja

Monica Tiberi

P. +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Tiedottaja

Theresa Sostmann

P. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Liity #EUCouncillors-verkostoon
Liity #EUCouncillors-verkostoon
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023