Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan parlamentin ja Euroopan alueiden komitean vaaleilla valitut päättäjät ovat luonnollisia poliittisia liittolaisia hahmoteltaessa demokraattisempaa Eurooppaa  

Paikallis- ja alueviranomaiset pyytävät Euroopan parlamentin puhemieheltä David Sassolilta mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti kansallisten elpymissuunnitelmien täytäntöönpanoon ja hallinnointiin.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli käytti 5. toukokuuta – vain muutamia päiviä ennen Euroopan tulevaisuuskonferenssin käynnistymistä – puheenvuoron Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa ja totesi paikallis- ja aluepäättäjille, että konferenssi on ulotettava paikallis- ja aluetasolle, EU:n toimielinten ja pääkaupunkien ulkopuolelle.

Eurooppalaiset arvot on juurrutettava kaikkien alueiden, kaupunkien ja maaseutukuntien todellisuuteen, on vahvistettava eurooppalaista demokratiaa ja osallistettava paikallis- ja alueviranomaiset täysipainoisesti pandemian jälkeisten kansallisten elpymissuunnitelmien täytäntöönpanoon. Nämä olivat keskeiset aiheet AK:n jäsenten ja Euroopan parlamentin puhemiehen David Sassolin välisessä täysistuntokeskustelussa. Keskustelusta ilmeni yhteinen tahto tiivistää molempien EU:n toimielinten välistä yhteistyötä erityisesti nyt, kun Euroopan tulevaisuuskonferenssi käynnistyy virallisesti 9. toukokuuta.

”Kuten puhemies Sassoli tähdensi, Euroopan parlamentti ja AK koostuvat vaaleilla valituista luottamushenkilöistä, joten ne ovat luonnollisia poliittisia liittolaisia sekä Brysselissä että paikallis- ja aluetasolla. Olemme päättäneet muuntaa puheet konkreettisiksi toimiksi. Me, alue- ja paikallisyhteisöjen johtajat, herätämme unionin eloon kentällä. Huolehdimme siitä, että demokratia tuottaa tuloksia. Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on mentävä EU:n toimielimiä ja pääkaupunkeja pidemmällä ja kuultava kansalaisten ääntä, jonka tulkkina ovat AK:n jäsenet ja heidän edustamansa miljoona vaaleilla valittua paikallispäättäjää” , totesi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas .

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli sanoi: ”Euroopan unionin on erityisesti kriisiaikoina osoitettava merkityksensä suojelemalla ihmisiä, tukemalla yrityksiä ja investoimalla tasa-arvoon, sosiaaliseen edistykseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Elpymisen yhteydessä on keskeisen tärkeää vastata Euroopan kansalaisten tarpeisiin, joita ovat esimerkiksi tukitoimet, työ, ihmisarvo, turvallisuus ja hyvinvointi. Alueilla, kaupungeilla ja kunnilla on tärkeä rooli edettäessä kohti elpymistä, talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Ne voivat osoittaa lisäarvonsa tasoitettaessa tietä oikeudenmukaiselle, digitaaliselle ja vihreälle elpymiselle ja erityisesti pyrittäessä palauttamaan ihmisten luottamus.”

AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Cordeiro sanoi: ”Alueiden komiteassa kukaan ei kieltäydy myötävaikuttamasta Euroopan tulevaisuuskonferenssin onnistumiseen, mutta on epäoikeudenmukaista eurooppalaisia paikallis- ja alueviranomaisia kohtaan olla tunnustamatta niiden roolia ja merkitystä paitsi välineinä myös aktiivisina jäseninä, jotka voivat olla keskeisessä asemassa ja tuoda esiin ajatuksensa siitä, millainen Euroopan tulevaisuuden pitäisi olla. On valtavasti edistymisen ja parantamisen varaa siinä, miten paikallis- ja alueviranomaiset voivat osallistua tähän unionin ja sen toimintatavan uudelleenarviointiin. Tässä prosessissa on kyse luottamuksesta. Alueet ja kunnat eivät unohda tätä, eivätkä toivoakseni myöskään muut EU:n toimielimet.”

Taustaa:

Tiedotuspolitiikasta, lehdistösuhteista ja suhteista kansalaisiin vastaava Euroopan parlamentin varapuhemies Othmar Karas ja suhteista Euroopan alueiden komiteaan vastaava Euroopan parlamentin varapuhemies Klára Dobrev keskustelivat tiistaina 4. toukokuuta alueiden komitean työvaliokunnan jäsenten kanssa siitä, miten EU:n toimista ja saavutuksista voitaisiin tiedottaa paremmin alueilla, kaupungeissa ja kunnissa kaikkialla Euroopassa. He keskustelivat myös siitä, miten voidaan antaa panos Euroopan tulevaisuuskonferenssiin ja tiivistää molempien vaaleilla valituista luottamushenkilöistä koostuvien EU:n toimielinten välistä yhteistyötä.

AK järjestää Strasbourgissa 9. toukokuuta paikalliskeskustelun korostaakseen konferenssin alueellista ulottuvuutta. Tässä yhdessä Ranskan tärkeimpien alueellisten ja paikallisten järjestöjen kanssa järjestetyssä tapahtumassa alue- ja paikallispäättäjät voivat keskustella kansalaisten kanssa siitä, miten konferenssi voidaan ulottaa alueille, kaupunkeihin ja kuntiin kaikkialla Euroopassa. Paikallistapahtumaan osallistuvat muun muassa demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava komission jäsen Dubravka Šuica, Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtaja Guy Verhofstadt ja Portugalin Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Ana Paula Zacarias.

Lisätietoja on saatavilla täällä .

Tiedottaja:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023