Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Tavoitteena löytää Euroopan yrittäjyysmyönteisimmät alueet ja kaupungit  

Onko alueesi valmis voittamaan kunnianhimoisella ja merkittävällä pk- ja yrittäjästrategialla Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -tunnuksen? Toimi nopeasti, hakuaika päättyy 7. huhtikuuta 2017.

Euroopan alueiden komitea (AK) etsii ja palkitsee vuosittain kolme sellaista EU:n aluetta, missä toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa, alueen koosta, vauraudesta tai toimivaltuuksista riippumatta. Kolme kaikkein kaukokatseisinta ja lupaavinta visiota ja uskottavinta toteuttamissuunnitelmaa palkitaan kyseisen vuoden EYA-tunnuksella.

Ketkä voivat osallistua?

Osallistujia voivat olla kaikki jäsenvaltiotasoa alemmat EU:n alueet, joilla on poliittista toimivaltaa ja jotka kykenevät toteuttamaan kokonaisvaltaista yrittäjyysstrategiaa. EYA-aloitteessa "alueet" määritellään mahdollisimman laajasti, ja ne kattavat yhteisöt, autonomiset yhteisöt, läänit, osavaltiot, maakunnat, kreivikunnat, suurkaupunkialueet, suuret kaupungit sekä oikeushenkilöiksi luokitellut rajanylittävät alueet, kuten EAYY:t ja Euroregio-alueet.

Hakuohjeet

Hakemuksessa on esitettävä

hakemuslomake, joka sisältää tiedot hakevasta alueesta, selvityksen sen poliittisesta visiosta, kuvauksen suunnitellusta hallintomekanismista, jonka avulla on tarkoitus varmistaa EYA-toimien tehokas täytäntöönpano, sekä toiminta- ja viestintäsuunnitelmat

ilmoitus poliittisesta sitoumuksesta, jossa osoitetaan, että alueen poliittinen johto (esim. aluevaltuusto, aluehallitus tai muu valtuutettu elin) tukee alueen EYA-strategiaa. Hakemuslomakkeen voi ladata EYA-verkkosivuilta.

Arviointiperusteet

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

poliittinen visio ja sitoutuneisuus

monitasoinen hallinto, kumppanuus ja yhteistyö

toteutus

viestintä.

Seuraavat vaiheet

Vuoden 2018 EYA-tunnuksen voittajat julkistetaan palkintojenjakoseremoniassa heinäkuussa 2017. EYA- valintalautakunta, joka koostuu AK:n jäsenistä ja EU:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten edustajista, seuraa palkittujen alueellisten strategioiden toteuttamista koko palkintovuoden ajan. Vuoden lopussa valintalautakunta vierailee palkituilla alueilla arvioidakseen saavutettua edistystä ja tarjotakseen alueiden toimintalinjoista objektiivisen ulkopuolisen näkemyksen. Vuoden 2018 EYA-tunnuksen saajien tärkeimmistä tuloksista ja saavutuksista jaetaan myös tietoa ja niistä keskustellaan alue- ja paikallisviranomaisten kesken EYA-verkostossa.

Hakuaika päättyy 7. huhtikuuta 2017 . Hakemuslomake ja lisätietoja on saatavilla EYA-verkkosivuilla.

Jaa :