Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan yrittäjyysalue 2023 - tunnustuksen teemana selviytymiskykyiset yhteisöt  

Euroopan alueiden komitea (AK) avaa Euroopan yrittäjyysalue 2023 - tunnuksen (EYA) haun. Teemalla ”Yrittäjyys ja selviytymiskykyiset yhteisöt” järjestettävällä hakukierroksella kaupungit, alueet ja kunnat voivat esitellä strategiansa siitä, miten ne suunnittelevat tukevansa pk-yrityksiä seuraavien kahden vuoden aikana. Hakemukset on jätettävä viimeistään 29. maaliskuuta 2022.

Clonmelin kaupunkipiirin johtaja ja AK:n talouspolitiikkavaliokunnan (ECON) puheenjohtaja Michael Murphy (IE, EPP) ilmoitti Euroopan yrittäjyysalue 2023 - tunnuksen haun avaamisesta vuoden 2021 pk-yrityskokouksessa , joka on merkittävin pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) Euroopassa järjestettävä tapahtuma. Vuoden 2021 tapahtuman järjesti Euroopan komissio yhdessä EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Slovenian kanssa.  

"Talouden elpyessä epätasaisesti eri puolilla Euroopan unionia alueet, joilta löytyy yrittäjähenkeä, pystyvät selviytymään paremmin kriiseistä ja palaamaan nopeammin kasvun tielle. Euroopan alueiden komitea onkin päättänyt keskittyä vuoden 2023 EYA-tunnustuksessa yrittäjyyteen ja selviytymiskykyisiin yhteisöihin. Meidän on pystyttävä parempaan jälleenrakentamiseen ja asetettava pk-yritykset Euroopan elpymisen ytimeen" , totesi Michael Murphy.

ECON-valiokunta järjesti vuoden 2021 pk-yrityskokouksen yhteydessä työpajan pk-yritysten roolista paikkalähtöisessä teollisuuspolitiikassa. Tapahtumassa korostettiin, että EU:n tehokkaiden teollisuus- ja innovaatiopolitiikkojen on oltava paitsi pk-yritysten kannalta suotuisia myös paikkalähtöisiä ja niissä on tunnustettava alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien rooli pk-yritysten innovointiin, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuvan elpymisen edistämisessä.

Talous-, finanssi- ja EU-asioista vastaava Overijsselin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen ja pk-yritysstrategiaa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Eddy van Hijum (NL, EPP) totesi: " Monille pk-yrityksille pandemia ei ole vielä ohi, sillä meneillään on koronaviruksen uusi aalto. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on paikallis- ja alueviranomaisina myös velvollisuus auttaa pk-yrityksiä, jotka muovaavat alueitamme ja voivat osaltaan vaikuttaa tulevaisuuteemme. Pidän myönteisenä sitä, että tulevassa EYA-tunnustuksessa myönnetään tämä ja haastetaan alueet niiden toteuttaessa elpymispolitiikkaansa."

Tarkempia tietoja vuoden 2023 EYA-tunnustuksen hakemisesta löytyy täältä ja EYA-verkkosivulta .

Taustatietoa:

Euroopan yrittäjyysalue (EYA) - hankkeessa etsitään ja palkitaan joka vuosi korkeintaan kolme EU:n aluetta, joilla toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa, alueen koosta, vauraudesta tai toimivaltuuksista riippumatta. Vuoden ”Euroopan yrittäjyysalue” - tunnus myönnetään alueille, joilla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma.

EYA-tunnus on perustettu yhteistyössä Euroopan komission kanssa, ja sitä tukevat SMEunitedin (käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto), Eurochambresin (Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto), Social Economy Europen ja EURADAn (aluekehitysorganisaatioiden eurooppalainen järjestö) kaltaiset EU-tason sidosryhmät.

EYA-valintalautakunta, joka koostuu AK:n jäsenistä ja EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja alueellisten järjestöjen edustajista, seuraa palkittujen alueellisten strategioiden toteuttamista vuosien 2022 ja 2023 ajan esittääkseen tunnustuksen saajille objektiivisen ulkopuolisen näkemyksen niiden toimintalinjoista ja vuoden kuluessa saavutetusta edistyksestä.

Pandemian takia vuosien 2021 ja 2022 hakukierrokset yhdistäneen edellisen EYA-tunnustuksen saivat Castelo Brancon kunta Portugalista, Gabrovon kunta Bulgariasta, Uusimaa Suomesta, Madridin alue Espanjasta, Provence-Alpes – Côte d’Azurin alue Ranskasta ja Sleesian voivodikunta Puolasta.

Vuoden 2023 tunnustuksen saajat julkistetaan AK:n täysistunnossa kesäkuussa 2022.

Lisätietoa Euroopan yrittäjyysalue - tunnustuksesta sekä luettelo aiemmista tunnustuksen saajista vuodesta 2011 löytyy täältä .

Yhteyshenkilö:

Piotr Zajaczkowski
P.+32 22822401
eer-cdr@cor.europa.eu

Mediatiedustelut

Matteo Miglietta

P. +32 22822440

Matkap. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :