Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n lainsäädäntötyö: ‎ Euroopan komissio kehottaa vahvistamaan alueiden ja kuntien roolia  
Komission tiedonannossa otetaan huomioon toissijaisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän suositukset

Euroopan alueiden komitea (AK) on tyytyväinen Euroopan komission aikomukseen vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista EU:n päätöksentekoon. AK kannattaa komission tiedonannossaan esittämiä ehdotuksia, joiden AK uskoo parantavan EU:n politiikan laatua ja tehokkuutta, kun kunnille ja alueille annetaan enemmän sananvaltaa.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita käsittelevässä Euroopan komission tiedonannossa tuetaan laajalti toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden sekä ”tehdään vähemmän mutta tehokkaammin” - periaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän työtä ja suosituksia . AK:ta edustivat työryhmässä komitean puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Komissio ehdottaa EU:n lainsäädännön laadun parantamiseen tähtäävän REFIT-foorumin tarkistamista laajentamalla sen huomiota toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin liittyviin kysymyksiin sekä vahvistamalla paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista ja yhteyksiä AK:n verkostoihin.

Euroopan komission tiedonannossa suhtaudutaan myönteisesti AK:n laatimaan alueellisten keskusten verkoston kokeiluhankkeeseen, josta puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ilmoitti aiemmin tässä kuussa pitämässään puheessaan aiheesta Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta . Ehdotetun alueellisten keskusten verkoston avulla voidaan tukea politiikan täytäntöönpanon arviointia ja kanavoida paikallis- ja alueviranomaisten kokemuksia tehokkaammin EU:n päätöksentekoon.

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi: ”Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio on ollut yhteydessä kansallisiin parlamentteihin ja paikallis- ja alueviranomaisiin ja kuunnellut niitä sekä ottanut aktiivisesti huomioon niiden ehdotuksia EU:n toiminnan parantamiseksi. EU:n on muutettava toimintatapaansa ja tehtävä päätöksiä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Kun alueille ja kunnille annetaan enemmän sananvaltaa EU:n päätöksentekoprosessissa, unionin lainsäädännöstä voi tulla tehokkaampaa ja näkyvämpää. Tämä ei tarkoita vähemmän Eurooppaa vaan Eurooppaa, joka asettaa toimissaan kansalaisensa etusijalle.”

Komissio myös kehottaa Eurooppa-neuvostoa, Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja käyttämään ehdotettua toissijaisuusperiaatteen toteutumista koskevaa arviointikehikkoa, kutsumaan paikallis- ja alueviranomaisten edustajia kokouksiinsa lainsäädäntömenettelyn aikana sekä tiivistämään yhteistyötä alueparlamenttien kanssa. Komissio ehdottaa, että näitä ajatuksia kehitellään konferenssissa aiheesta Toissijaisuusperiaate Euroopan unionin rakentavana periaatteena , jonka EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Itävalta järjestää Bregenzissä 15.–16. marraskuuta.

AK:ta edustivat toissijaisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevassa työryhmässä puheenjohtaja Lambertzin ohella Michael Schneider (DE, EPP) ja François Decoster (FR, ALDE).

Michael Schneider, Sachsen-Anhaltin valtiosihteeri ja AK:ssa toimivan toissijaisuusperiaatetta käsittelevän ohjausryhmän puheenjohtaja, painotti: ”Alue- ja paikallispolitiikkoina olemme vastuussa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta ruohonjuuritasolla, ja toissijaisuusperiaate auttaa meitä vastaamaan tehokkaasti kansalaistemme tarpeisiin asianmukaisella tasolla: unionin, valtion ja alueen tasolla. Tämän vuoksi olenkin erittäin tyytyväinen Euroopan komission ehdotukseen edistää toissijaisuusperiaatteen käyttöä poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädännässä. Tulevalla kaudella monet alueet valvovat komiteassa toimivan toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkoston kautta EU:n lainsäädännön vaikutusta alueisiin ja kuntiin, jotta nähdään, miten EU:n lainsäädännön määrää voidaan vähentää.

Jotta voimme lähentää kansalaisia EU:hun, kehotamme Euroopan parlamentin tulevia jäseniä varmistamaan, että vuoden 2019 jälkeen toimiva komissio pitää toissijaisuusperiaatteen asialistansa kärjessä. Euroopan alueiden komitea on valmis tekemään yhteistyötä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa toteutettaessa toissijaisuusperiaatetta käytännössä.”

François Decoster, Hauts-de-Francen aluevaltuuston varapuheenjohtaja , sanoi: ”Euroopan komission tuella paikallis- ja alueviranomaiset saavat enemmän sananvaltaa ja voivat osallistua tiiviimmin unionin toimintapolitiikkoihin. Toissijaisuusperiaatteen aktiiviseen toteuttamiseen tähtäävä lähestymistapamme, joka esitetään työryhmämme kertomuksessa, tuottaa toimivaa politiikkaa ja lisää sitoutumista EU:n toimiin. Olen kuitenkin pettynyt siihen, ettei Euroopan komissio ole ottanut huomioon ehdottamaani paikallis- ja aluetason edustajien Erasmus-ohjelmaa, jonka avulla nämä olisivat voineet käynnistää yhteisiä aloitteita kansalaisten hyödyksi.”

Taustaa

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa. Lissabonin sopimuksessa otettiin käyttöön mekanismi, jonka avulla kansalliset parlamentit voivat valvoa, noudatetaanko EU:n ehdottamassa lainsäädännössä toissijaisuusperiaatetta. ”Varhaisvaroitusjärjestelmän” kautta kansallisilla parlamenteilla on kahdeksan viikkoa aikaa esittää perustelut, joiden vuoksi ne katsovat, ettei ehdotetussa lainsäädännössä noudateta toissijaisuusperiaatetta. Jos perusteltujen lausuntojen määrä saavuttaa kolmanneksen kansallisten parlamenttien kokonaisäänimäärästä, Euroopan komission ehdotusta on tarkasteltava uudelleen. Tätä ns. keltaisen kortin menettelyä on käytetty vain kolmesti vuosina 2007–2017.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker perusti marraskuussa 2017 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden sekä ”tehdään vähemmän mutta tehokkaammin” - periaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän. Hän kehotti työryhmää tutkimaan kolmea seikkaa: 1) paikallis- ja alueviranomaisten rooli päätöksenteossa ja Euroopan unionin politiikkojen täytäntöönpanossa, 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden rooli unionin toimielinten ja elinten työssä ja 3) kysymys siitä, tulisiko vastuu tietyillä politiikanaloilla delegoida uudelleen jäsenvaltioille.

Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa keskustelemaan näistä kolmesta kysymyksestä. Käytyjen keskustelujen sekä julkisten kuulemisten ja lukuisten sidosryhmien antaman palautteen pohjalta laaditussa työryhmän kertomuksessa esitetään yhdeksän suositusta sekä täytäntöönpanotoimia, jotka on suunnattu kansallisille parlamenteille, valtio-, alue- ja paikallistason viranomaisille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan alueiden komitealle ja Euroopan komissiolle.

Työryhmän puheenjohtajana oli Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, ja siihen kuului kolme jäsentä Euroopan alueiden komiteasta – puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Saksa) ja François Decoster (Ranska) – sekä kolme jäsentä kansallisista parlamenteista: Toomas Vitsut (Viro), Kristian Vigenin (Bulgaria) ja Reinhold Lopatka (Itävalta).

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023