Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kaupungit ja alueet keskiöön Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toteuttamisessa  

Euroopan alueiden komitea (AK) toteaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa käsittelevässä lausunnossaan, että tulevaisuuden älykkäiden ja kestäväpohjaisten digitaalisten ratkaisujen tehokas toteuttaminen edellyttää pioneerialueiden ja -kaupunkien välisiä eurooppalaisia kumppanuuksia sekä korkealaatuista digitaali-infrastruktuuria. AK:n täysistunnossa 5. joulukuuta hyväksytyn lausunnon on laatinut Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (FI/EPP).

Komissio ehdottaa, että uudesta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta investoidaan vuosien 2021–27 aikana 9,2 miljardia euroa EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen sekä Euroopan strategisten digitaalisten valmiuksien kehittämiseen ja vahvistamiseen. Nämä keskeiset valmiudet liittyvät muun muassa tekoälyyn, kyberturvallisuuteen, suurteholaskentaan ja digitaaliseen huippuosaamiseen.

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio ehdottaa pakettia, jossa integroidaan digitalisaatio, tutkimus ja innovaatio kaikkiin suurimpiin EU:n ohjelmiin ja Euroopan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Avainkysymys on, kuinka Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta saadaan niin houkutteleva, että kaupungit ja alueet – yrityksineen, yliopistoineen ja asukkaineen – nopeuttavat Euroopan digitaalista ja taloudellista muutosta ja lisäävät julkisia ja yksityisiä investointeja merkittävästi. Eurooppaan tarvitaan muutosta tuova vahva yrittäjämentaliteetti", toteaa lausunnon esittelijä, AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula (FI/EPP).

AK katsoo, että digitalisaatiota tulee nopeuttaa lisäämällä paikallista ja eurooppalaisia yhteistyötä ja kumppanuuksia. Ohjelmassa tulee vahvistaa synergioita eri EU-ohjelmiin, rahoitusvälineisiin ja älykkään erikoistumisen strategioihin. Lausunnossa painotetaan, että Eurooppaan tulee luoda digitaali-innovointikeskittymien verkosto, jossa mukana olevat kaupungit ja alueet on valittava maakohtaisesti, alueellisesti ja temaattisesti tasapainoisella tavalla. Markkula korostaa, että jokaiselle alueelle Euroopassa on perustettava oma digitaali-innovaatiokeskus.

"Tarvitsemme kaupungit ja alueet edelläkävijöiksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan. Parhaat tulokset saavutetaan pioneerikaupunkien ja -alueiden tasolla tiiviissä yhteistyössä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä paikallisten toimijoiden kanssa. EU:n laajuisia suurteholaskentaekosysteemejä voidaan laajentaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman avulla kattamaan kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat", Markkula kuvailee.

AK korostaa, että lainsäädännöllisten esteiden poistaminen, byrokratian vähentäminen ja EU:n lainsäädännön nykyaikaistaminen ovat avaintekijöitä Euroopan teollisuuden vahvan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Samalla on tarve parantaa julkisen ja yksityisen sektorin valmiutta toteuttaa digitaalisia innovaatioita, kehittää kansalaisten digitaalitaitoja sekä investoida suuren kapasiteetin digitaaliseen infrastruktuuriin, kuten 5G-verkkoihin, joita tarvitaan uudenlaisten palveluiden ja teknologioiden käyttöönoton mahdollistamiseksi kaikkialla Euroopassa.

Julkisen hallinnon ja julkisen palvelujen digitalisaation kannalta keskeisen tärkeää on EU:n laajuinen yhteentoimivuus ja datan, teknologian ja taitotiedon saatavuus. Markkulan mukaan datan laatua parantamalla ja sen määrää lisäämällä voidaan kehittää älykkäitä julkisia palveluja sekä tukea empiiriseen näyttöön ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

”Digitalisaatio on ratkaisevassa roolissa suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa. Euroopan ja eurooppalaisten yritysten on otettava johtava globaali rooli ja vastuu tulevaisuudesta. Tämä toteutuu vain yhteistyössä ja päättäväisyydellä” Markkula painottaa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu