Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Digitaalinen Eurooppa kaikille: kaikkien EU:n kansalaisten on hyödyttävä älykkäistä digitaalisista ratkaisuista  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja kehottavat seuraavaa Euroopan komissiota varmistamaan, että digitaalisen muutoksen taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ulottuvat kaikkiin paikallisyhteisöihin ja niiden asukkaisiin. Ehdotuksessa ”Digitaalinen Eurooppa kaikille” keskitytään digitaalisten innovaatioiden seurantaan, jakamiseen ja laajentamiseen. Aiheesta keskusteltiin AK:n ja Euroopan komission yhteisen laajakaistafoorumin kokouksessa keskiviikkona.

”Nyt on tullut aika yhteisin toimin tuottaa digitaaliseen vallankumoukseen perustuvaa hyötyä ja hyödyntää sitä kaikkialla Euroopan unionissa. Paikallis- ja alueyhteisöt ja paikalliset ja alueelliset hallintotahot osallistuvat suoraan digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseen paikallistasolla, mutta niiden valmiudet hallinnoida muutosta ja tuottaa uusia ratkaisuja vaihtelevat huomattavasti. Tähän mennessä hyötyjiä ovat olleet pääasiassa suuremmat kaupungit, vauraammat alueet ja tietyt paikallisyhteisöt, joissa on vahva paikallisjohto”, totesi AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz .

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula esitteli ehdotusluonnoksen laajakaistafoorumille , jossa paikallis- ja aluepoliitikot EU:n jäsenvaltioista tekevät yhteistyötä Euroopan komission asiantuntijoiden kanssa vauhdittaakseen nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönottoa EU:n alueilla.

”Euroopassa kehitetyt älykkäät ratkaisut jäävät usein liian pienimuotoisiksi, eivätkä ne ole riittävän yhteentoimivia. Tämän vuoksi maailmanlaajuisesti määräävässä asemassa olevat toimijat työntävät eurooppalaisia ratkaisuja markkinoilta. Eurooppa tarvitsee uuden tavan älykkäiden digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että paikalliset ja alueelliset toimijat voivat yhdessä edistää digitaalista vallankumousta. Meidän on yhdessä luotava vahvoja eurooppalaisia digitaalisia ekosysteemejä ja muotoiltava tulevaisuus kansalaisia varten ja heidän kanssaan”, tähdensi Markkula.

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastossa digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan johtajan Gerard De Graaf in kanssa käydyssä keskustelussa laajakaistafoorumin jäsenet vaihtoivat näkemyksiä puheenjohtaja Lambertzin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Markkulan esittämistä ideoista ja suuntaviivoista. Näihin kuuluivat muun muassa seuraavat ajatukset:

Perustetaan digitaali-innovaatiokeskittymien eurooppalainen verkosto, joka nivoutuu alueellisten älykkään erikoistumisen strategioihin.

Hyödynnetään EU:n erilaisia rahoitusvälineitä, myös rakennerahastoja, digitaali-innovaatiokeskittymien ja nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönoton vahvistamiseksi kaikilla EU:n alueilla.

Kehitetään alueellisia digitaalitaitoja edistäviä yhteenliittymiä koulutusalan kanssa, jotta täytetään paikallisten yritysten digitaaliset tarpeet.

Käytetään julkisista hankinnoista annettua direktiiviä edistämään älykkäiden palvelujen helppoa käyttöönottoa tiiviissä yhteistyössä digitaali-innovointikeskittymien kanssa, hyödynnetään optimaalisesti yhteisostojärjestelyjä ja tehdään EIP:n kanssa yhteistyötä yhteisostojen helpottamiseksi.

Kehotetaan valitsemaan kussakin jäsenvaltiossa älykkäitä mallikyliä ja -alueita ja toteuttamaan erityisiä koulutus- ja valtavirtaistamistoimia.

Hyödynnetään uusia digitaalisia ratkaisuja paikallistasolla kansalaisten kanssa käytävässä jatkuvassa vuoropuhelussa aiheista, jotka ulottuvat kyberturvallisuudesta digitaalisiin julkisiin palveluihin.

Perustetaan 700 pienelle ja keskisuurelle kaupungille kohdennettu sähköisen hallinnon auditointeja koskeva EU:n arvosetelijärjestelmä, jonka turvin paikallishallinnon asiantuntijat voivat tarjota 15 päivän pituista konsultointipalvelua kaupunginvaltuustolle.

Otetaan käyttöön asianmukaisia indikaattoreita, joilla voidaan mitata paikallis- ja aluetasoilla saavutettua edistystä, ja julkaistaan säännöllinen tilannekatsaus digitaalisten sisämarkkinoiden paikallis- ja alueulottuvuuteen liittyen.

Lopullinen ehdotus esitetään digitaalistrategian yleiskokouksessa 2019 Bukarestissa 13. ja 14. kesäkuuta.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Digitaaliseen kuiluun on puututtava, jotta alueita ja kuntia voidaan tukea meneillään olevissa siirtymissä, paikallispäättäjät sanovat
Digitaaliseen kuiluun on puututtava, jotta alueita ja kuntia voidaan tukea meneillään olevissa siirtymissä, paikallispäättäjät sanovat
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

EU:n kunnat ja alueet tukevat datasäädöksen tavoitteita
EU:n kunnat ja alueet tukevat datasäädöksen tavoitteita
12.05.2022