Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Digitaaliseen kuiluun on puututtava, jotta alueita ja kuntia voidaan tukea meneillään olevissa siirtymissä, paikallispäättäjät sanovat  

Osallistavan digitaalisen siirtymän toteuttaminen kaupunki- ja maaseutualueilla edellyttää lisäinvestointeja verkkoinfrastruktuuriin, ajantasaisia digitaalisen häiriönsietokyvyn strategioita ja parempaa yhteistyötä kansallisten hallitusten kanssa ja jäsenvaltioiden välillä. Nämä olivat Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa 8. helmikuuta Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan Euroopan komission johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin kanssa käydyn keskustelun päätelmät.

Alue- ja paikallispäättäjät korostivatMargrethe Vestagerin kanssa käymässään keskustelussa, että paikallis- ja alueviranomaisten digitaalinen valmius on julkisten palvelujen kestävyyden kannalta keskeinen tekijä aikakaudella, jolloin riippuvuus digitaaliteknologioista, pilvipalveluista, datasta ja yhteentoimivista tietojärjestelmistä kasvaa. Tulevaisuuden digitaaliyhteiskunnan kehittämisen yhteydessä on keskeisen tärkeää varmistaa, että kansalaisilla on käytettävissään tarvitsemansa tiedot ja välineet.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro (PT, PES) totesi seuraavaa: ”Digitaalinen siirtymä on aikamme suuri haaste, mutta ihmisten asettaminen sen keskiöön on edelleen ratkaisevan tärkeää, jotta vältetään uusien alueellisten erojen ja sosiaalisen eriarvoisuuden syntyminen. Alueiden komitea katsoo, että EU:n digitaalistrategiaa on rakennettava yhdessä kuntien ja alueiden kanssa, jotta voidaan parantaa julkisia palveluja, luoda uusia työpaikkoja ja tukea koulutusta. Kaiken tämän tulee tapahtua käsi kädessä vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisen kanssa.”

Johtava varapuheenjohtaja Vestager korosti, että paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli digitaalisten teknologioiden saattamisessa kaikkien kansalaisten saataville ja että digitaalisia julkisia palveluja on parannettava turvallisten ja helppokäyttöisten välineiden varmistamiseksi. AK:n jäsenet korostivat, että julkisen ja yksityisen sektorin päättäjien ja johtajien on tehtävä yhteistyötä digitalisaation ja innovoinnin tukemiseksi ja edistettävä käynnissä olevia energiavarmuuteen ja vihreään teknologiaan liittyviä toimia EU:n strategisen riippumattomuuden vahvistamiseksi. Osallistava digitaalinen ja vihreä siirtymä toteutuu kaupunki- ja maaseutualueilla vain, jos tarvittava digitaalinen infrastruktuuri on kaikkien saatavilla ja kaikilla alueilla on käytössään tehokkaita ja innovatiivisia digitaalisia välineitä.

Ilman tarvittavaa pääsyä internetiin ja digitaalisiin palveluihin keskeisillä aloilla, kuten terveydenhuollossa, koulutuksessa sekä julkisten palvelujen ja sosiaalisen osallisuuden aloilla, digitaalinen kuilu kaupunki- ja maaseutualueiden välillä kasvaa edelleen. Sen vuoksi on puolestaan tarpeen vahvistaa ja tehostaa yhteistyötä jäsenvaltioiden julkishallintojen välillä ja niiden sisällä. 

Digitaalisella siirtymällä eli digitaaliteknologian saatavuuden parantamisella, sen käytön tehostamisella ja sen tarjoamien merkittävien mahdollisuuksien hyödyntämisellä on valtava vaikutus EU:n yhteenkuuluvuuteen. Sillä on myös ratkaisevan tärkeä merkitys vuoteen 2030 ulottuvien digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.AK:n tavoitteena onkin digitaalisen ulottuvuuden lisääminen EU:n perussopimuksissa tunnustettuun taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määritelmään, jotta voidaan tehostaa investointeja ”osallistavaan” digitalisaatioon. Samalla kun yhteenliitettävyys paranee jatkuvasti, monilla kaupunki- ja maaseutualueilla ei ole edelleenkään tarvittavia kehittyneitä verkkoja, ja lisäksi kansalaisten digitaaliset taidot ovat usein riittämättömät. Tämän digitaalisen kuilun umpeen kurominen edellyttää monipuolista lähestymistapaa, jossa digitalisaatiostrategiat mukautetaan kunkin alueen tarpeisiin sen varmistamiseksi, että ketään ei jätetä jälkeen.

Taustatietoja:

Tulevassa AK:n tutkimuksessa selvitetään digitaalisen häiriönsietokyvyn tilannetta EU:n paikallis- ja alueviranomaisten keskuudessa ja tarkastellaan ratkaisuja ja varoja, joita valtiotasoa alemmilla tasoilla käytetään tämän häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi. Lisätietoa ontäällä.

Yhteydenotot:

Monica Tiberi – puheenjohtajan tiedottajaP. +32 479517443monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

P. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023