News  
ExtentedCQWP
Alueet ja kunnat valmiita kehittämään digitaalisia alustoja yhdessä sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen kanssa 750 miljardin euron elpymissuunnitelman kohdennetun täytäntöönpanon tehostamiseksi
Alueet ja kunnat valmiita kehittämään digitaalisia alustoja yhdessä sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen kanssa 750 miljardin euron elpymissuunnitelman kohdennetun täytäntöönpanon tehostamiseksi
Press release02.07.2020 | Economic and Monetary Union (EMU);Entrepreneurship;Financial markets;Industrial policy;Internal market;Investment policy;Europe 2020 Strategy;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Trade (incl. TTIP);Taxation;Sub-national finance;State aid and competition;SME policy;Services of general economic interest;
AK:n jäsenet korostivat sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa käydyssä keskustelussa AK:n perustaman sähköisen tietojenvaihtofoorumin suurta menestystä. Foorumi tarjoaa paikallis- ja aluehallinnoille mahdollisuuden jakaa parhaita käytänteitään reagoinnista covid-19-pandemiaan. AK:n jäsenet ehdottivat tämän onnistuneen esimerkin pohjalta komissaari Bretonille yhteisiä toimia digitalisaation ja digitaalisten alustojen innovatiivisen käytön edistämiseksi, jotta voidaan tukea Euroopan komission työtä liikenteen, matkailun sekä sosiaali- ja koulutuspalvelujen kaltaisilla strategisilla aloilla. EU:n alueiden ja kuntien kokous kehotti myös tukemaan vahvemmin matkailualan elvyttämistä ja korosti erityisesti alueellisten lentoasemien ja niille liikennöivien lentoyhtiöiden keskeistä merkitystä. Alue- ja paikallispäättäjät painottivat, että pandemia on edistänyt digitaalisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa mutta samaan aikaan tuonut esiin edelleen olemassa olevan valtavan digitaalisen kuilun. 
Covid-19-kriisin johdosta on entistäkin kiireellisempää kutsua koolle Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Covid-19-kriisin johdosta on entistäkin kiireellisempää kutsua koolle Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
Euroopan alueiden komitean jäsenet keskustelivat Euroopan parlamentin jäsenen, Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan (AFCO) varapuheenjohtajan Gabriele Bischoffin kanssa AK:n ”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunnan (CIVEX) kokouksessa tulevista toimista Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin järjestämiseksi. Paikallis- ja aluepäättäjät katsovat, että meneillään olevan kriisin takia on entistäkin kiireellisempää, että Euroopan unioni työskentelee tullakseen yhä tehokkaammaksi, demokraattisemmaksi ja päästäkseen lähemmäksi kansalaisia. AK suhtautuu myönteisesti neuvoston 24. kesäkuuta esittämään kantaan, joka on merkittävä edistysaskel, sillä se avaa tien neuvotteluille konferenssin hallinnosta, sisällöstä ja rakenteesta . Komitea kuitenkin myös kehottaa aloittamaan työskentelyn heti, kun pandemiatilanne sen sallii. Bischoff muistutti, että paikallis- ja aluetason päättäjillä tulisi olla merkittävä rooli tässä prosessissa. 
Aiheeseen liittyvää tietoa