Uutisia  
ExtentedCQWP
EU:n elpyminen edellyttää vankkaa koheesiopolitiikkaa, joka rakentuu aidolle kumppanuudelle Euroopan kuntien ja alueiden kanssa
EU:n elpyminen edellyttää vankkaa koheesiopolitiikkaa, joka rakentuu aidolle kumppanuudelle Euroopan kuntien ja alueiden kanssa
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Covid-19-kriisi on osoittanut, että koheesiopolitiikkaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, jotta Eurooppa pystyy kohtaamaan kriisit vahvempana, suojelemaan kansalaisia ja takaamaan elpymisen kaikkialla unionin alueilla. Vahvempaa koheesiopolitiikkaa ajava EU:n laajuinen #CohesionAlliance -ryhmittymä (kaikkiaan 12 000 allekirjoittajatahoa ) perustettiin lokakuussa 2017. Se on onnistunut sittemmin torjumaan dramaattiset budjettileikkaukset vuoden 2020 jälkimainingeissa ja säilyttämään koheesiopolitiikan kaikilla unionin alueilla sekä esittänyt sääntöjen yksinkertaistamista ja joustavoittamista. #CohesionAlliance-kampanjan uudelleensuuntaamista käsitelleessä videokonferenssissa ryhmittymän perustajajäsenet vahvistivat jatkavansa yhteistyötä säilyttääkseen koheesiopolitiikan yhtenä EU:n prioriteeteista. #CohesionAlliance seuraa valppaana, että jäsenvaltiot soveltavat kumppanuusperiaatetta kaikilta osin vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Elpymisvälineiden ja rakennerahastojen välinen johdonmukaisuus ja synergia ovat ensiarvoisen tärkeitä päällekkäisyyksien välttämiseksi ja EU:n toimien vaikutusten maksimoimiseksi. 
Aiheeseen liittyvää tietoa
International Cooperation