Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
"Kriittinen signaali" - EU:n uuteen innovaatio-ohjelmaan tarvitaan enemmän ajattelutavan muutosta ja paikallistason vaikuttavia toimia  

Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen ja Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan (kok/EPP) laatima lausunto uudesta eurooppalaisesta innovaatio-ohjelmasta hyväksyttiin yksimielisesti Euroopan alueiden komitean täysistunnossa Brysselissä 1. joulukuuta. Lausunnossa korostetaan, että EU:n kunnianhimoiset innovaatiopoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain vähentämällä hankkeiden hajanaisuutta ja lisäämällä yhteistyötä kunnissa ja alueilla yritysten, tiedeyhteisön sekä alue- ja paikallishallinnon kesken. Kunnat ja alueet painottavat myös EU:n neuvoston jo vuosi sitten linjaamien ERA-keskusten käynnistämistä, jotta vauhditetaan kilpailukykyisten tutkimus- ja innovointiekosysteemien syntymistä kaikkialla EU:ssa.

"Koronapandemian, Ukrainan sodan ja energiakriisin seurauksena on käytävä keskustelu siitä, minkä tyyppisiä innovaatioita selviytymiskykyinen eurooppalainen yhteiskunta edellyttää", esittelijä Markku Markkula tähdentää. "Tässä tilanteessa 'luova jännite' ja 'luova tuho' on käännettävä voitoksi: on keksittävä jotakin aivan uutta kehittämällä yhdessä mahdollisia läpimurtoaloitteita. Euroopan komission on viipymättä käynnistettävä uuteen eurooppalaiseen innovaatio-ohjelmaan perustuvia ja sitä täydentäviä toimenpiteitä, joissa syntyy uusia ratkaisuja akuutteihin yhteiskunnallisiin haasteisiin."

Lausunnossa perätään selkeitä tavoitteita kahdenlaisten innovaatiokuilujen umpeen kuromiseksi. Eurooppa on koko innovointiprosessin rahoituksessa edelleen Yhdysvaltoja ja Kiinaa jäljessä, ja EU:n sisällä parhaiten menestyvät alueet ovat jopa yhdeksän kertaa heikoimmin menestyviä alueita innovatiivisempia. Siirtyminen tavoitteelliseen luovuuteen ja innovointikulttuuriin, aidosti avoimiin innovointiekosysteemeihin sekä yrittäjähenkisen johtajuuden kehittäminen mainitaan tässä yhteydessä tärkeinä välineinä.

"Innovaatio-ohjelman on toimittava koko EU:lle kriittisenä signaalina sellaisten konkreettisten – sekä välittömien että pitkän aikavälin – toimien käynnistämiseksi, joilla voidaan kuroa umpeen innovaatiokuiluja ja edistää paikkalähtöisiä innovointiekosysteemejä", esittelijä Markkula toteaa.

"Euroopassa on nopeutettava koko innovointiprosessia kentällä luovien ideoiden seulonnan, kokeilujen, testauksen, prototyyppien luomisen, vertailuoppimisen ja toiminnan laajentamisen pohjalta. Euroopan komission olisi osoitettava innovatiivisuutensa luomalla uusia rahoitusmuotoja sellaista paikallista toimintaa varten, jossa ilmenee jo alkuvaiheessa luontaista maailmanlaajuista potentiaalia", hän jatkaa.

Lausunnossa korostetaan, että älykkään erikoistumisen strategioilla on keskeinen rooli alueellisten innovaatioekosysteemien vahvistamisessa ja että on tärkeää kehittää EU:n rakennerahastojen, Horisontti Eurooppa -ohjelman ja muiden EU:n rahoitusvälineiden välisiä tehokkaita synergioita alueellisen innovoinnin kumppanuuksien kaltaisten aloitteiden pohjalta. Komission olisi myös vauhditettava ERA-keskusten perustamista, sillä ne auttavat luomaan vahvan yhteyden paikallisten innovaatioekosysteemien ja eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) välille.

Markkula pitää tervetulleena, että Euroopan komissio ehdottaa alueellisten innovointilaaksojen perustamista polttavien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi samanlaisiin erikoisaloihin keskittyneiden alueiden yhteistyön kautta. Hän uskoo, että alueelliset innovaatiolaaksot voivat yhdessä huippukorkeakoulujen kanssa toimia yhteiskunnallisten ja teollisten muutosten keskeisinä katalysaattoreina.

"Tarvitaan ajattelutavan muutosta. Aika toimia on nyt. Huippukorkeakoulut voivat näyttää esimerkkiä pyrittäessä yhteiskuntaan, jossa arvostetaan yrittäjyyttä, startup- ja kasvuyrityksiä, korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyötä, syväteknologiaa ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Tavoitteena tulisi olla, että tutkijat, opiskelijat ja yritykset yhdessä kokeilevat ja pilotoivat uusia teknologioita uudessa yrittäjyys- ja innovointikulttuurissa", Markkula visioi.

Lausunnossa nostetaan esille myös innovaatiotoiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys ja hyödyllisyys, tieteen ja innovaation julkinen arvo sekä suuren yleisön tuen merkitys. Horisontti-puiteohjelman puitteissa toteutettujen hankkeiden tuloksia olisikin esiteltävä nykyistä enemmän keskittyen erityisesti niiden arvoon alueellisten innovointiekosysteemien ja osaamiskolmion (tutkimus, koulutus ja innovointi) parantamisessa sekä kuntien, alueiden ja kansalaisten arjessa.

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROOPPALAISET-PAIKALLISPAATTAJAT-TUTUSTUVAT-TAMPEREEN-KOKEMUKSIIN-ASUNNOTTOMUUDEN-TORJUNNASSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

Eurooppalaiset paikallispäättäjät tutustuvat Tampereen käytäntöihin asunnottomuuden torjunnassa
Eurooppalaiset paikallispäättäjät tutustuvat Tampereen käytäntöihin asunnottomuuden torjunnassa
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX