Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea perustavat kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden kamarin  

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on maailman suurin kaupunkien ja alueiden ilmasto- ja energialiike

Euroopan komissio käynnisti kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusaloitteen vuonna 2008, jotta kaupunkeja ja alueita voitaisiin tukea EU:n vuoteen 2020 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa. Sopimuksen roolia ollaan nyt vahvistamassa saattamalla sen ilmastositoumukset vastaamaan EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä sekä perustamalla uusi kansallisten lähettiläiden kamari , jonka on tarkoitus auttaa sopimusta saamaan enemmän jalansijaa kussakin jäsenvaltiossa. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen on allekirjoittanut yli 10 000 paikallis- ja aluehallintotahoa, ja nämä saavat teknistä tukea ja taloudellista ohjausta sellaisten energia- ja ilmastosuunnitelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotka auttavat pitämään maapallon lämpötilan nousun alle 1,5 celsiusasteessa Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisimman tavoitteen mukaisesti.

Joukko kaupunginjohtajia ja muita paikallis- ja aluetason päättäjiä eri puolilta EU:ta osallistui 21. huhtikuuta kaupunginjohtajien uuden energia- ja ilmastosopimuksen käynnistämistilaisuuteen. Sopimuksen poliittinen johtokunta esitteli videoyhteyden välityksellä järjestetyssä juhlatilaisuudessa uuden sopimuksen mukaisen vision ”oikeudenmukaisemmasta ja ilmastoneutraalista Euroopasta” eli kaupunkien ja alueiden uuden sitoumuksen pyrkiä entistä kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin. Uudet allekirjoittajat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2030 mennessä vähintään oman maansa kansallisen tavoitteen verran sekä noudattamaan EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Energia-asioista vastaava komission jäsen Kadri Simson kehotti kaikkia paikallis- ja aluehallinnon edustajia allekirjoittamaan uuden kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen ja totesi seuraavaa: ”Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on 13 vuoden ajan ollut ruohonjuuritason energia- ja ilmastotoimien tärkein viitekehys. Kulunut vuosi on ollut vaikea meille kaikille. Olemme kaikki kamppailleet pandemian aiheuttaman hätätilanteen kanssa mutta emme silti ole koskaan lakanneet valmistautumasta puhtaampaan, vihreämpään ja parempaan tulevaisuuteen. EU on sitoutunut siihen, että siitä tulee maailman ensimmäinen ilmastoneutraali alue jo vuoteen 2050 mennessä, ja se on lisäksi luvannut vähentää päästöjään ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen on nyt aika siirtyä uuteen aikakauteen. Yhteisvoimin voimme edistää vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista ja edetä kohti Ilmastoneutraalia, selviytymiskykyistä ja oikeudenmukaista Eurooppaa, jossa kaupungit tarjoavat terveellisen elinympäristön asukkailleen ja suotuisan toimintaympäristön paikallisille yrityksille. Tehdään kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksesta väline, joka antaa kaikille EU:n kaupungeille mahdollisuuden haastaa itsensä ja tuoda huippuosaamisensa esiin.”

Tapahtuma oli samalla myös kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden kamarin perustamistilaisuus. Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas korosti, että ”EU on tänään ottanut askeleen eteenpäin ja sitoutunut oikeudellisesti ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä. Tähän päästään vain tekemällä yhteistyötä kansalaisten kanssa paikallis- ja alueyhteisöissämme. Muuten tavoite jää saavuttamatta. EU tarvitsee miljoonaa paikallis- ja aluetason poliittista päättäjäänsä, jotta vihreän kehityksen ohjelman onnistuisi. Uudistamalla kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen sitoumuksia ja käynnistämällä siihen liittyvän kansallisten lähettiläiden verkoston alueet, kaupungit ja kunnat nostavat ilmastotavoitteet entistä korkeammalle tasolle vastatakseen ihmisten vaatimuksiin ja suojellakseen maapalloamme.”

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden ensisijaisena tavoitteena on tukea ja vahvistaa aloitetta kaikissa jäsenvaltioissa, osallistua maakohtaisiin toimiin sekä tiivistää kanssakäymistä ja yhteistyötä Euroopan parlamentin jäsenten ja jäsenvaltioiden hallitusten kanssa. Kansallisten lähettiläiden kamari pyrkii myös luomaan yhteyksiä sellaisiin kaupunkeihin ja kuntiin, jotka voisivat hyötyä teknisestä tuesta ja taloudellisesta ohjauksesta ja joista voisi tulla aktiivisia ilmastotoimien toteuttajia.

Suomen kansalliseksi lähettilääksi valittiin AK:n Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula (kok/EPP), joka toimii Espoon kaupunginhallituksen ja Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtajana: "Kotikaupunkini Espoon tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Suomi ja Uusimaa ovat asettaneet saman tavoitteen vuodeksi 2035. Tämä osoittaa, että olemme edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi kunnat ja alueet voivat tukea puhtaan teknologian yrityksiä ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa uusien ilmastoystävällisten ratkaisujen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Kutsumme tätä lähestymistapaa 'hiilikädenjäljeksi'. Energiatehokkuuden parantaminen, ympäristöystävällisten raaka-aineiden suosiminen, tuotteiden kierrätettävyyden edistäminen, jätteiden määrän vähentäminen, tuotteiden elinkaaren pidentäminen ja niiden käytettävyyden parantaminen vaikuttavat merkittävästi tuotteen hiilikädenjälkeen. Tavoitteena on laatia kaupungeille hiilikädenjälkeä koskeva ohjekirja, joka esitellään Glasgow'n COP26-ilmastokokouksessa", Markkula kertoi.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden kamarin muodostavat seuraavat 27 AK:n jäsentä (yksi kustakin jäsenvaltiosta):

Taustatietoa:

Euroopan komissio käynnisti kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusaloitteen vuonna 2008, jotta kaupunginjohtajat saataisiin osallistumaan pyrkimyksiin saavuttaa EU:n vuoteen 2020 asettamat energia- ja ilmastotavoitteet (kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna, uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvan energian osuuden kasvattaminen 20 prosenttiin ja energiatehokkuuden parantaminen 20 prosenttia) ja heitä voitaisiin tukea näissä ponnisteluissa. Uuden vision avulla kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus saatetaan vastaamaan EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen voi liittyä osoitteessa www.eumayors.eu .

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden luettelo on noudettavissa täältä . Lisätietoja saa verkkosivuilta .

Kannattaa lisäksi tutustua vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla koskevaan Green Deal Going Local - aloitteeseen .

Yhteyshenkilöt:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023