Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK pyrkii tuomaan EU:n tulevaisuutta käsittelevän konferenssin alueille ja kuntiin  

Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä korkean tason ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Herman Van Rompuy, toimii yhteistyössä AK:n kanssa paikallistason roolin vahvistamiseksi.

Paikallis- ja aluepäättäjät hyväksyivät AK:n 144. täysistunnossa päätöslauselman Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista ja keskustelivat Eurooppa-neuvoston entisen puheenjohtajan ja äskettäin perustetun eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän puheenjohtajan Herman Van Rompuyn kanssa Euroopan tulevaisuutta koskevasta AK:n visiosta ja AK:n osallistumisesta konferenssiin. Korkean tason ryhmä – riippumaton neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on tukea AK:ta – laatii strategisia poliittisia analyyseja, joissa keskitytään paikallis- ja alueviranomaisten kohtaamiin haasteisiin. Se tekee tiivistä yhteistyötä AK:n jäsenten, erityisesti puheenjohtajakokouksen ja konferenssiin osallistuvan AK:n valtuuskunnan jäsenten kanssa.

AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi: ”Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa kansalaisille ja heidän paikallis- ja alueyhteisöilleen tilaisuuden, jota emme saa hukata. Alue- ja paikallispäättäjät voivat kuroa umpeen kuilua eurooppalaisten ja heidän yhteisten toimielintensä välillä sekä rikastuttaa unionin demokraattista perustaa. Uskon, että voimassa olevien perussopimusten määräysten puitteissa on mahdollista parantaa hallintoa ja lainsäädäntöä. AK aikoo puheenjohtaja Van Rompuyn johtaman demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän tuella määritellä soveltuvimmat välineet entistä paremman EU:n rakentamiseksi – unionin joka kykenee toimimaan, reagoimaan, suojelemaan ja tuottamaan tuloksia kansalaistensa ilmaisemien tarpeiden mukaisesti. Komiteamme on painottanut konferenssin ’alueellistamista’ ja pyrkinyt antamaan paikallis- ja aluetasolle äänen ja niiden ansaitseman vaikutusvallan tässä tärkeässä prosessissa. Paikallinen vuoropuhelumme 9. toukokuuta Strasbourgissa ilmentää konferenssin alueellista ulottuvuutta, jossa on mentävä Brysseliä ja pääkaupunkeja pidemmälle.”

AK:n eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän puheenjohtaja Herman Van Rompuy sanoi: ”Eurooppalaisessa demokratiassa on kyse kaikista hallintotasoista. Se on arvo sinänsä ja mahdollistaa Euroopan, joka suojelee ja tarjoaa mahdollisuuksia. Demokratian on täytettävä kansalaisten tarpeet ja vastattava niihin, ja EU:n oma olemassaolo riippuu tästä kyvystä aikaansaada tuloksia. Demokratia on kriisissä maailmanlaajuisesti, Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa. Se toimii parhaiten alue- ja paikallistasolla, missä se on läheisimmin yhteydessä kansalaisten tarpeisiin, missä sillä on pisimmät perinteet ja missä se nauttii suurinta luottamusta. Digitaalisen vallankumouksen ja yhteiskunnallisten muutosten aikana demokratian on myös uudistuttava kehittymällä ja modernisoitumalla kaikilla tasoilla. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa tilaisuuden viedä eteenpäin tätä pohdintaa unionin tasolla, ja AK:n eurooppalaista demokratiaa käsittelevä korkean tason ryhmä, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, tarkastelee sitä, miten paikallis- ja alueviranomaiset voitaisiin ottaa keskeisinä osatekijöinä entistä paremmin mukaan vahvistamaan ja parantamaan eurooppalaista demokratiaa. Lisäarvonamme on etsiä toimivia omintakeisia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotta EU lunastaa lupauksensa ja saavuttaa tavoitteensa paikallis- ja alueviranomaisten ja AK:n avulla.”

Taustaa:

Euroopan alueiden komitea on sitoutunut osallistumaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin neljällä tavalla. Ensinnäkin AK on edustettuna konferenssin johtokunnassa. AK pyrkii tässä elimessä osana konferenssin rakenteiden määrittelyä koskevaa alkuperäistä tehtävää varmistamaan, että konferenssin täysistunto rakentuu vakaalle demokraattiselle pohjalle ja että siihen kuuluu asianmukainen määrä vaaleilla valittuja alue- ja paikallisparlamenttien ja -valtuustojen edustajia yhdessä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Toiseksi AK järjestää jäsenvaltioissa paikallisia vuoropuheluja edistääkseen osaltaan tulevaisuuskonferenssin tavoittavuutta kaikkialla EU:ssa ja tuodakseen esiin kansalaisten näkökannat konferenssissa. Kolmanneksi AK järjestää joukon keskusteluja täysistunnoissaan ja valiokuntakokouksissaan ja antaa lausuntoja tulevaisuuskonferenssin työskentelyn kannalta merkityksellisistä aiheista koko sen toimeksiannon ajan. Seuraava Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ja Marseillessa järjestettävä AK:n huippukokous ovat keskeisiä vaiheita tässä prosessissa. Korkean tason ryhmän perustaminen on AK:n työhön liittyvä neljäs tekijä konferenssin alueellistamisen edistämiseksi tavoitteena vahvistaa eurooppalaista demokratiaa.

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto käynnistivät Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin Eurooppa-päivänä. Kiinnittääkseen huomiota tarpeeseen varmistaa konferenssin alueellinen ulottuvuus AK järjesti 9. toukokuuta Strasbourgissa kolmen ranskalaisen alueellisen järjestön, AK:n ranskalaisvaltuuskunnan ja Strasbourgin kaupungin kanssa paikallisen vuoropuhelun, johon osallistui alueiden, kaupunkien ja kuntien vaaleilla valittuja edustajia ja kansalaisia eri puolilta Euroopan unionia.

AK:n työvaliokunta hyväksyi joulukuussa 2020 AK:n puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän perustamisen. Korkean tason ryhmä on kokoonpanoltaan seitsemän ”viisaan miehen ja naisen” ryhmä:

Herman Van Rompuy , Belgian entinen pääministeri ja Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja

Joaquin Almunia , entinen kilpailuasioista sekä talous- ja rahoitusasioista vastaava Euroopan komission jäsen

Tomasz Grzegorz Grosse , Varsovan yliopiston professori

Rebecca Harms , entinen Euroopan parlamentin jäsen

Silja Markkula , Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja

Maria João Rodrigues , Portugalin entinen opetusministeri ja Euroopan parlamentin jäsen

Androulla Vassiliou , entinen terveysasioista sekä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava Euroopan komission jäsen.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi avattiin virallisesti 9. toukokuuta 2021, ja sen on määrä sopia päätelmistään kevääseen 2022 mennessä.

Strasbourgissa 9. toukokuuta järjestetyn paikallisen vuoropuhelun ohjelma

Katso tallenne Strasbourgin tapahtumasta

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023