Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueisiin, kaupunkeihin ja kuntiin kohdistuneiden covid-19-pandemian vaikutusten mittaaminen: vuoden 2021 alue- ja kuntabarometriraportti esitellään AK:n täysistunnossa ( #CoRplenary )  

AK:n täysistunnon ( #CoRplenary ) esityslistalla myös: EU:n komissaarit Sinkevičius ja Lenarčič keskustelevat vihreää elpymistä edistävistä ja selviytymiskykyä parantavista toimista ja varapuheenjohtaja Šuica vaihtaa näkemyksiä Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista.

12. lokakuuta Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) esittelee vuoden 2021 alue- ja kuntabarometrin paikallisjohtajille ja Euroopan komission varapuheenjohtajalle Maroš Šefčovičille. Kattavassa raportissa tarkastellaan pandemian vaikutuksia EU:n alueisiin, kaupunkeihin ja kuntiin ja esitetään keskeisiä havaintoja, faktoja ja lukuja taloudellisista, sosiaalisista, terveydellisistä ja digitaalisista seurauksista. SEURAA SUORANA

EU on vauhdittamassa elpymistoimia, ja Slovenian pääministeri Janez Janša antaa tilannekatsauksen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Slovenian tekemästä työstä. YK:n COP15 - ja COP26 -kokousten kansainvälisiin neuvotteluihin liittyen Euroopan komission jäsen Virginijus Sinkevičius sekä Turun kaupunginjohtaja ja ICLEIn varapuheenjohtaja Minna Arve keskustelevat toimista biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja vihreän elpymisen edistämiseksi.

13. lokakuuta, kansainvälisenä luonnononnettomuuksien torjunnan päivänä , EU-komissaari Janez Lenarčič ja katastrofiriskien vähentämisestä vastaava pääsihteerin erityisedustaja Mami Mizutori kuulevat viimeaikaisten katastrofien vaikutuksista alueisiin ja kuntiin ja keskustelevat siitä, miten paikallista selviytymiskykyä voitaisiin vahvistaa .

14. lokakuuta AK:n jäsenet keskustelevat myös varapuheenjohtaja Dubravka Šuican kanssa Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista .

AK:n täysistunto pidetään Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla , joka on AK:n ja Euroopan komission yhdessä järjestämä tapahtuma. Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ( #EURegionsWeek ), joka pidetään 11.–14. lokakuuta, on suurin vuotuinen tapahtuma EU:n kalenterissa. Tänä vuonna siinä keskitytään toimiin, joilla varmistetaan vihreä ja digitaalinen elpyminen ja tuetaan alueiden ja kuntien panosta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.

Täysistuntoa voi seurata AK:n verkkosivulla .

12. lokakuuta: EU:n alue- ja kuntabarometri

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) pitää puheen EU:n alueiden, kaupunkien ja kuntien tilasta ja esittelee vuotuisen alue- ja kuntabarometrin toimielinten välisistä suhteista ja ennakoinnista vastaavalle Euroopan komission varapuheenjohtajalle Maroš Šefčovičille .

12. lokakuuta: Slovenian pääministeri Janez Janša

Euroopan alueiden komitean täysistunto toivottaa Slovenian pääministerin Janez Janšan tervetulleeksi keskustelemaan Slovenian puolivuotisen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä.

13. lokakuuta: COP15:sta COP26:een – tavoitteet korkeammalle, hallinnosta vahvempaa biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston hyväksi

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sekä Turun kaupunginjohtaja ja ICLEIn varapuheenjohtaja Minna Arve keskustelevat haasteista, joita hallitukset kohtaavat maapallon biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

13. lokakuuta: Luonnononnettomuuksien aiheuttamien riskien lieventäminen

Kansainvälisenä luonnononnettomuuksien torjunnan päivänä Euroopan alueiden komitea toivottaa tervetulleiksi katastrofiriskien vähentämisestä vastaavan pääsihteerin erityisedustajan Mami Mizutorin ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Janez Lenarčičin pohtimaan, mitä alueet ja kunnat voivat tehdä parantaakseen selviytymiskykyään ja vähentääkseen luonnonkatastrofien vaikutuksia.

14. lokakuuta: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica esittelee Euroopan komission näkökulmaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin ja keskustelee AK:n jäsenten kanssa.

TÄRKEITÄ KESKUSTELUJA

Tiistaina 12. lokakuuta kello 15.00: vuosittaisesta alue- ja kuntabarometrista käytävä keskustelu, johon osallistuvat Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) sekä toimielinten välisistä suhteista ja ennakoinnista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič

Keskiviikkona 13. lokakuuta kello 10.00: Slovenian EU-puheenjohtajakauden painopisteistä käytävä keskustelu, johon osallistuu Slovenian pääministeri Janez Janša

Keskiviikkona 13. lokakuuta kello 15.00: aiheesta ”Tavoitteet korkeammalle, hallinnosta vahvempaa: päättäjien yhteiset toimet paikallisesti ja maailmanlaajuisesti toteutettavan vihreän kehityksen ohjelman puolesta” käytävä keskustelu, johon osallistuvat ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sekä Turun kaupunginjohtaja ja ICLEIn varapuheenjohtaja Minna Arve

Keskiviikkona 13. lokakuuta kello 16.00: aiheesta ”Luonnonkatastrofit: kriisinhallinta ja kuntien ja alueiden sieto- ja palautumiskyvyn kehittäminen” käytävä keskustelu, johon osallistuvat kriisinhallinnasta vastaava komission jäsen Janez Lenarčič sekä katastrofiriskien vähentämisestä vastaava pääsihteerin erityisedustaja ja YK:n katastrofiriskin vähentämisen tukitoimiston (UNDRR) päällikkö Mami Mizutori

Torstaina 14. lokakuuta kello 16.00: Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista käytävä keskustelu, johon osallistuu demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica

PÄÄTÖSLAUSELMAT

Päätöslauselma COP26-konferenssista

Päätöslauselma vuotuisesta alue- ja kuntabarometrista

TÄYSISTUNNOSSA ANNETTAVAT LAUSUNNOT

Lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia ja eurooppalainen lapsitakuu . Esittelijä: Jari Andersson (FI, EPP), Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen.

Eurooppalainen digitaalinen identiteetti. Yleisesittelijä: Mark Weinmeister (DE, EPP), Hessenin osavaltion Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri.

Paikallis- ja alueviranomaisten asianmukainen osallistuminen kauden 2021–2027 kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien valmisteluun. Esittelijä: Juraj Droba (SK, ECR), Bratislavan aluehallituksen puheenjohtaja.

EU:n terrorisminvastainen ohjelma: ennakointi, ennaltaehkäisy, suojelu ja vastatoimet. Esittelijä: Karl Vanlouwe (BE, EA), Flaamilaisen parlamentin jäsen.

Teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaaminen Euroopan unionissa. Esittelijä: Martine Pinville (FR, PES), Uuden-Akvitanian aluevaltuuston jäsen.

Uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävällä pohjalla olevan elpymisen varmistamiseksi. Esittelijä: Alexia Bertrand (BE, RE), Brysselin pääkaupunkialueen parlamentin jäsen.

Tasa-arvon unioni: hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025. Esittelijä: Kate Feeney (IE, RE), Dún Laoghaire Rathdownin kreivikunnanvaltuuston jäsenen.

Käytännön tietoa:

Paikka: Hybridikokous etänä ja Charlemagne-rakennuksessa, Euroopan komissio, Rue de la Loi / Wetstraat, Bruxelles/Brussel

Ajankohta : tiistai 12. lokakuuta – torstai 14. lokakuuta 2021

Tausta-aineistoa: täysistunnon esityslista sekä lausunnot muutosehdotuksineen

Suoratoisto: AK:n verkkosivulla

Yhteydenotot:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022