Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
COP26: Paikallispäättäjät vetoavat EU:n pääneuvottelijaan, varapuheenjohtaja Frans Timmermansiin, jotta Glasgow’n lopullisiin päätelmiin sisällytettäisiin alueellinen ja paikallinen ulottuvuus ihmisten ja maapallon suojelemiseksi  

Valtiotasoa alemmat hallintotasot toteuttavat 70 prosenttia ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista ja 90 prosenttia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimintapolitiikoista. Niiden rooli on vihdoin tunnustettava, jotta voidaan välttää ilmastohätätila.

Euroopan alueiden komitea antoi COP26-konferenssista päätöslauselman , jossa se esittää vaatimuksensa kaksi viikkoa ennen Glasgow’ssa käytäviä YK:n ilmastoneuvotteluja . Maailmalla on ollut ennennäkemättömiä helleaaltoja, tulvia ja hurrikaaneja, ja merenpinta on noussut. EU:n paikallispäättäjät kehottavatkin YK:ta ja jäsenvaltioiden hallituksia tunnustamaan virallisesti kaupunkien, paikallishallinnon ja alueiden kaikkialla maailmassa toteuttamat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimet sekä seuraamaan niitä ja kannustamaan niihin. Ilmastotavoitteiden nostaminen, avoimuus ja vastuuvelvollisuus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä ilmastorahoitus kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ovat kolme keskeistä asiakohtaa Glasgow’ssa käytävissä neuvotteluissa.

Vaaleilla valittuja paikallis- ja aluepäättäjiä Euroopan unionissa edustava Euroopan alueiden komitea muistuttaa, että vuoden 2016 Pariisin sopimuksessa tunnustetaan monitasoisen hallinnon tärkeä merkitys ilmastopolitiikassa sekä tarve tehdä yhteistyötä alueiden ja kuntien kanssa. Komitea kehottaakin toteuttamaan tämän periaatteen käytännössä ja ottamaan valtiotasoa alempien hallintotasojen ilmastositoumukset huomioon käynnistämällä alueellisesti ja paikallisesti määriteltyjen panosten järjestelmän, jonka avulla tunnustetaan kaupunkien, paikallishallinnon ja alueiden kaikkialla maailmassa toteuttamat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimet, seurataan niitä ja kannustetaan niihin.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Kreikan Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: Maailma on yksinkertaisesti jäämässä jälkeen tavoitteessaan välttää ilmastohätätila. Valtiotasoa alempien hallintotasojen sitoumukset on otettava huomioon, ja niille on annettava virallinen asema ilmastoneuvotteluissa. Vetoan Euroopan komission johtavaan varapuheenjohtajaan Frans Timmermansiin, jotta hän varmistaisi EU:n neuvottelijana, että alueellinen ja paikallinen ulottuvuus sisällytetään COP26-kokouksen päätelmiin. Meillä ei ole enää varaa jättää huomiotta alueiden, kaupunkien ja kuntien keskeistä roolia ja resursseja, joita ne tarvitsevat ilmastotoimien toteuttamiseksi, tai tuotamme jälleen pettymyksen nuorille ja koko planeetalle.

Päätöslauselma COP26-konferenssista hyväksyttiin ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaarin Virginijus Sinkevičiusin kanssa täysistunnossa käydyn keskustelun yhteydessä. Komissaarin mukaan Euroopan alueilta ja kunnilta tarvitaan suuria ponnisteluja, jotta päästöjä voidaan vähentää 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Aloilla, joilla on enemmän haasteita päästöjen vähentämisessä, kuten kiinteistöalalla, tarvitaan paikallisia ratkaisuja. Energian maailmanmarkkinahintojen viimeaikainen nousu vahvistaa tarvetta lisätä uusiutuvan energian osuutta ja tehostaa energian käyttöä. Uuden sosiaalisen ilmastorahaston on määrä tarjota tarkoitusta varten varoja, jotta voidaan auttaa kansalaisia rahoittamaan energiatehokkuusinvestointeja. Alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.

Turun pormestari, paikallisviranomaisten kestävän kehityksen järjestön ICLEIn varapuheenjohtaja Minna Arve totesi keskustelussa: Kaupungeista ja niiden johtajista on tultava todellisia kumppaneita monitasoisessa hallintojärjestelmässä. Niiden on voitava osallistua kunnianhimoisten paikallisten strategioidensa täytäntöönpanoa ohjailevien sääntely-, finanssi- ja rahoituskehysten muotoiluun. Vain näin pystymme siirtymään nopeasti suunnitelmista ja strategioista tositoimiin. Yhdessä voimme edistyä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa ja Pariisin ilmastosopimuksessa.

Autunin kaupunginjohtaja ja aihetta ”EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä korkeammalle COP26-kokousta silmällä pitäen” käsittelevän lausunnon esittelijä Vincent Chauvet (FR, Renew Europe) totesi: Viestimme on seuraava: monitasoinen ilmastohallinto on ratkaisu todella tehokkaiden ilmastonmuutokseen liittyvien hillitsemis- ja sopeutumistoimien toteuttamiseksi. On myös ratkaisevan tärkeää pyrkiä kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin ja kannustaa valtioita nostamaan ilmastositoumustensa tasoa. Meidän velvollisuutenamme on jatkaa työtä sen hyväksi, että kuntien ja alueiden kyky myötävaikuttaa Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon tunnustetaan virallisesti, ja tuoda esille, mitä me paikallis- ja alueviranomaisina tarvitsemme ilmastotoimien toteuttamiseksi.

Komitea mainitsi esimerkkinä Edinburghin julistuksen biologisesta monimuotoisuudesta, jonka puheenjohtaja Tzitzikostas allekirjoitti tänään työvaliokunnan hyväksynnän jälkeen. Edinburghin julistuksessa vuoden 2020 jälkeisestä maailmanlaajuisesta biodiversiteettikehyksestä esitetään valtiotasoa alempien hallintotasojen tavoitteet ja sitoumukset biologisen monimuotoisuuden suojelussa ja edistämisessä tulevan vuosikymmenen aikana. Komitean puheenjohtaja kehotti keskustelussa myös komitean jäseniä ryhtymään toimiin komitean käynnistettyä Green Deal Going Local - kampanjansa, jossa esitetään paikallisjohtajille toteutettavaksi kymmenen toimea. Yksi toimista on puiden istuttaminen panoksena Euroopan komission lupaukseen 3 miljardin puun istuttamisesta EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.

Päätöslauselmassa korostetaan, että monet Euroopan alueet ja kunnat ovat jo julistaneet ilmastohätätilan ja tehneet sitoumuksia, jotka ovat kunnianhimoisempia kuin niiden omien valtioiden sitoumukset. Lisäksi komitea kehottaa UNFCCC:n sopimusosapuolia velvoittamaan kansalliset hallitukset kuulemaan paikallis- ja alueviranomaisia ja ottamaan ne mukaan ilmastoehdotusten laatimiseen.

Lisätietoja:

Tietoa AK:n toiminnasta COP26-kokouksessa löytyy tarkoitusta varten perustetusta portaalista .

AK edistää osaltaan ilmastotoimien vauhdittamista kunnissa ja alueilla sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista kaikilla alueilla lippulaivahankkeensa ”Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla” ( Green Deal Going Local ) avulla. Unionin tasolla AK toistaa vaatimuksensa siitä, että paikallis- ja alueviranomaisten olisi saatava suoraan käyttöönsä EU:n varoja paikallisten ja alueellisten vihreän kehityksen ohjelman hankkeiden toteuttamiseksi.

COP26-konferenssiin osallistuva AK:n valtuuskunta:

David Crous

Puh. +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Kunnat ja alueet: EU:n ennallistamisasetuksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet
Kunnat ja alueet: EU:n ennallistamisasetuksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023