Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
COP24-kokous: Kunnat ja alueet haluavat virallisen aseman Pariisin sopimuksen yhteydessä  
Euroopan alueiden komitea käytti Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen 24. osapuolikonferenssin (COP24-kokous) täysistuntosalissa puheenvuoron, jossa se vaati kunnille ja alueille virallista asemaa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa, jonka avulla maapallon lämpötilan nousu on määrä rajoittaa 1,5 °C:een suhteessa esiteolliseen aikaan. Täältä löytyy kuvia AK:n valtuuskunnasta COP24-kokouksessa.                       

Kuntien osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 70 prosenttia, ja paikallisviranomaiset toteuttavat yli 70 prosenttia ilmastonmuutoksen lieventämistoimenpiteistä ja jopa 90 prosenttia sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Pariisin sopimukseen ei kuitenkaan ole onnistuttu nivomaan järjestelmää, jolla seurattaisiin kuntien ja alueiden sitoumuksia ja saavutuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja raportoitaisiin niistä. Vaatimus täydentää kansallisia sitoumuksia alueellisesti ja paikallisesti määritellyin panoksin Pariisin sopimuksen sääntökirjassa on saanut vastakaikua Katowicessa, koska tätä pidetään yhä yleisemmin keskeisenä edellytyksenä nykyisen päästökuilun kaventamiseksi .

Euroopan alueiden komitea ajoi Katowicen COP24-kokouksessa sitä, että paikallis- ja aluehallinnolle annetaan virallinen asema maailmanlaajuisessa ilmastohallinnossa ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Seuraavassa esitetään kooste AK:n tärkeimmistä toimista ja kannanotoista COP24-kokouksessa.

13. joulukuuta 2018

AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula (FI, EPP) piti pääpuhujana päätöspuheenvuoron EU-paviljongissa järjestetyssä erityisistunnossa, jossa käsiteltiin Euroopan teollisuuden hiilineutraaliuden saavuttamista vauhdittavia tekijöitä.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi: ”Euroopan teollisuuden muutoksen on kuuluttava Euroopan horisontti  - puiteohjelman sekä alueellisen ja yksityisen investointitoiminnan prioriteetteihin. Teollisuuden hiilestä irtautuminen on edellytys vuodeksi 2030 asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiselle, ja ilman sitä emme myöskään pysty täyttämään Pariisin sopimuksen mukaisia sitoumuksiamme, saati sitten saavuttamaan vuoteen 2050 ulottuvassa ilmastoneutraaliuden strategiassa asetettuja tavoitteita. Meidän on nyt tehtävä yhteisvoimin töitä sen eteen, että siirtymä vähähiiliseen talouteen toteutuu ja hyödyttää kaikkia osapuolia.”

12. joulukuuta 2018

COP24-kokouksen yhteydessä järjestettiin kuntien ja alueiden Talanoa-vuoropuhelun päätösistunto, jossa avauspuheenvuoron piti YK:n pääsihteeri António Guterres. Istunnon puheenjohtajina toimivat epätavanomaiseen tapaan kahden eri COP-kokouksen puheenjohtajat: COP23-kokouksen puheenjohtaja, Fidžin pääministeri Josaia Voreqe Bainimarama ja COP24-kokouksen puheenjohtajamaan täysivaltainen edustaja, Puolan ympäristöministeriön valtiosihteeri Michał Kurtyka .

Schiedamin kaupunginjohtaja ja AK:n ”ympäristö, ilmastonmuutos. ja energia”  - valiokunnan (ENVE) puheenjohtaja Cor Lamers (NL, EPP) käytti täysistuntosalissa puheenvuoron maailman paikallishallintotahojen puolesta ja pyysi, että kunnat ja alueet otetaan virallisesti mukaan Pariisin sopimuksen toteuttamiseen. Cor Lamers välitti poliittisen viestin paikallishallinnosta ja kunnallisviranomaisista muodostuvan LGMA-ryhmän nimissä. LGMA-ryhmä ja paikallisviranomaisten kestävän kehityksen järjestö ICLEI sen yhteyspisteenä koordinoivat paikallishallintoa edustavien tarkkailijoiden toimintaa YK:n ilmastosopimusta (UNFCCC) koskevissa hallitustenvälisissä neuvotteluissa.

COP24-kokouksen lopullisessa julkilausumassa viitataan Talanoa-vuoropuhelun tuloksiin ja tuotoksiin ja kehotetaan kaikkia osapuolia hyödyntämään niitä kansallisesti määriteltyjä panoksia silmällä pitäen”

11. joulukuuta 2018

AK osallistui 11. joulukuuta COP24-kokouksen EU-paviljongissa järjestettyyn Euroopan unionin energiapäivään. AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula (FI, EPP) totesi hiilialueisiin keskittyneessä erityisistunnossa hiilialueiden esimerkin osoittavan, miten ratkaiseva merkitys monitasoisella hallinnolla on energiasiirtymän toteuttamisessa.

"Valtioiden hallitusten, kuntien ja alueiden, teollisuuden, tiedemaailman, kansalaisten ja EU:n on tehtävä yhteistyötä muutoksen onnistumiseksi. Uudet teknologiat ja valmiuksien kehittäminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta hiilestä voidaan luopua. Hiilialueilla tarvitaan vankkoja ja räätälöityjä taloudellisia toimenpiteitä. Siksi suhtaudumme myönteisesti Euroopan parlamentin jäsenen ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) puheenjohtajan Jerzy Buzekin ehdotukseen osoittaa EU:n seuraavassa monivuotisessa budjetissa 4,8 miljardia euroa oikeudenmukaisen energiasiirtymän rahastoon”, Markkula sanoi.

 AK antaa tukensa siirtymävaiheessa olevien hiilialueiden foorumille , jonka Euroopan komissio perusti vasta vuosi sitten osana puhtaan energian säädöspakettia.   

Komission jäsen Miguel Arias Cañete totesi, että ”hiiliteollisuus työllistää 240 000 työntekijää eri puolilla EU:ta ja hiiltä louhitaan aktiivisesti 41 alueella 12 jäsenvaltiossa. Haluan muuttaa siirtymähaasteen mahdollisuudeksi hiilialueiden kannalta. Tämä on mahdollista ja toteutettavissa. Olemme jo antaneet rakenneuudistuksiin tukea 13 pilottialueella Slovakiassa, Puolassa, Kreikassa, Romaniassa, Tšekissä, Saksassa ja Espanjassa.

10. joulukuuta 2018

Markku Markkula (FI, EPP) totesi 10. joulukuuta pidetyssä maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen teemapäivän tapahtumassa, että ”on aika toteuttaa kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita ja - toimia. Kunnat ja alueet ovat valmiita kasvattamaan omaan panostaan ilmastoasioiden hoidossa kansallisten sitoumusten täydentämiseksi. COP24-kokouksen puheenjohtajamaan Puolan tunnuslause on 'yhdessä muutokseen'. Me paikallis- ja alueviranomaiset olemme kunnianhimoisia, osallistavia ja innovatiivisia. Tiedämme, miten ilmastotoimilla saadaan tuloksia aikaan. Tänään sanomme YK:n ilmastosopimuksen osapuolille, että meihin voitte luottaa.”

Tapahtuman järjestivät Euroopan komission ilmastotoimien pääosasto, ICLEI, kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen hallinnointitoimisto ja AK. Markku Markkula tapasi Katowicen kaupunginjohtajan Marcin Krupan ja kiitti tätä siitä, että COP24-kokouksen isäntäkaupunki on liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, sillä ”Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi tarvitaan yhä useampia kaupunkeja, jotka toimivat näkyvästi ilmastonsuojelun hyväksi".

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaa EU-strategiaa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä ja Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell (FI, EPP) piti kahdenvälisen kokouksen Climate Alliance - verkoston kanssa. Hertell totesi: ”Olemme kumppaniverkostojemme kanssa samaa mieltä siitä, että on aika lisätä paikallisia ilmastotoimia. Maapallon lämpenemissuuntauksen kääntämiseksi tarvitaan uutta taloudellista ja sosiaalista mallia, jonka juuret ovat paikallistasolla. "

Poliittiset viestit COP24-kokoukselle ja AK:n valtuuskunta kokouksessa

Parhaat käytänteet COP24-kokousta silmällä pitäen

Alueellisesti ja paikallisesti määritellyt panokset

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen lähettiläät

18.11.2018: Ilmastonmuutos: Meihin voi luottaa (AK:n puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin ja komitean ensimmäisen varapuheenjohtajan Markku Markkulan esipuhe)

15.11.2018: COP24 – Oletko valmis?

19.9.2018: Paikallisviranomaiset vievät ilmastotavoitteet seuraavalle tasolle

6.7.2018: Ilmastonmuutos: Pariisin sopimuksen täytäntöönpano edellyttää enemmän tavoitteellisuutta ja uudenlaista otetta hallinnointiin

Lisätietoa COP24-kokousta käsittelevillä AK:n verkkosivuilla

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023