Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Komission jäsen Günther Oettinger puolustaa EU:n talousarvioesitystä Euroopan alueiden komiteassa  

Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet tuovat 16.–17. toukokuuta esiin huolensa Euroopan komission kauaskantoisista ehdotuksista ohjata EU:n rahoitusta pois aluekehityksestä vuoden 2020 jälkeen sekä hyväksyvät kannanoton Yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta toteutettuaan paikallis- ja alueviranomaisten kanssa vuoden ajan kuulemisia, selvityksiä ja tutkimuksia. AK:n jäsenet pohtivat myös keinoja siihen, miten kulttuuripolitiikalla voidaan osaltaan vahvistaa eurooppalaista identiteettiä.

Täysistuntoa voi seurata suorana kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

EU:n pitkän aikavälin talousarvio: alueisiin ja kuntiin kohdistuvat vaikutukset (16. toukokuuta)

Budjetista ja henkilöstöstä vastaava Euroopan komission jäsen Günther Oettinger keskustelee 2. toukokuuta julkaistusta ehdotuksesta EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi 2021-2027 sekä talousarvion mahdollisista vaikutuksista alueisiin ja kuntiin. Ehdotukseen sisältyy leikkauksia EU:n koheesiopolitiikkaan, mikä vaikuttaa alueiden ja kuntien tulevaan EU-rahoitukseen. Komitea on jo tarkastellut tätä kysymystä. Keskusteluissa keskityttäneen ehdotettuihin – koheesiopolitiikan kautta toteutettaviin – aluekehitysrahoituksen leikkauksiin ja käsitellään todennäköisesti myös maataloustuottajiin suunnatun rahoituksen alentamista sekä yhteyksiä oikeusvaltioperiaatteeseen ja kansallisiin talouspolitiikkoihin.

Lehdistötilaisuus Euroopan komission jäsenen Günther Oettingerin ja AK:n puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin kanssa pidetään kello 16.30 Euroopan komission Charlemagne-rakennuksen kuuntelusalissa Brysselissä.

Brexit-päätöslauselma (17. toukokuuta)

AK antaa päätöslauselman Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista. Päätöslauselmassa tarkastellaan paikallis- ja alueyhteisöihin kohdistuvaa vaikutusta, brexitin vaikutusten minimoimisen edellyttämiä toimia sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tulevia suhteita. Päätöslauselmassa painotetaan, että paikallis- ja alueyhteisöjen kannalta on tärkeää välttää kovaa rajaa Irlannissa, ja tarkastellaan esimerkiksi valtionavun, koheesiopolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan roolia. Lisäksi kiinnitetään huomiota makroaluestrategioiden ja Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymien (EAYY) kautta toteutettavaan yhteistyöhön sekä koulutuksen, kulttuurin, tutkimuksen ja innovoinnin sekä turvallisuuden, rajavalvonnan ja muuttoliikkeen hallinnan aloilla tehtävään yhteistyöhön.

Päätöslauselma perustuu AK:n maaliskuussa 2017 hyväksymään aiempaan kannanottoon, joka annettiin EU:n pääneuvottelijan ja Euroopan komission jäsenen Michel Barnier’n esittämän puheen ja tämän kanssa käydyn keskustelun jälkeen. AK on kuluneiden 14 kuukauden aikana toteuttanut useita kyselytutkimuksia jäsentensä, paikallis- ja alueviranomaisten ja paikallisten kauppakamarien keskuudessa sekä tilannut tutkimuksen brexitin vaikutuksista alueiden talouksiin. AK:n poliittisten ryhmien puheenjohtajat matkustavat 22.–23. toukokuuta Irlannin tasavaltaan keskustelemaan Irlannin parlamentin kamareiden yhteisen EU-asioiden komitean kanssa sekä Pohjois-Irlantiin, jossa järjestetään tapaaminen paikallisviranomaisten liiton kanssa.

Kulttuuri ja eurooppalainen identiteetti (17. toukokuuta)

Keskusteluissa koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaavan komission jäsenen Tibor Navracsicsin, äskettäin valitun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajan Luca Jahier’n sekä Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtajan Petra Kammerevertin (DE, S&D) kanssa tarkastellaan sitä, miten kulttuuripolitiikalla voidaan vahvistaa eurooppalaista identiteettiä.

AK esittää samana päivänä kantansa siitä, miten eurooppalaista identiteettiä voidaan vahvistaa koulutuksen ja kulttuurin avulla, ja keskustelee tässä yhteydessä lausunnosta, jonka on laatinut Gabrovon pormestari ja AK:n bulgarialaisvaltuuskunnan johtaja Tanya Hristova (BG, EPP). AK tarkastelee myös aihetta ”Kulttuuriperintö strategisena voimavarana EU:n alueiden yhteenkuuluvuuden ja kestäväpohjaisuuden vahvistamiseksi” Babette Winterin (DE, PES) esittämien suositusten pohjalta. Winter on Eurooppa- ja kulttuuriasioista vastaava valtiosihteeri Thüringenin osavaltiokansliassa. Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi.

EU:n sisämarkkinoille tulevat kaasuputket (16. toukokuuta)

AK:n jäsenet äänestävät Roccafioritan (Messina) kunnanhallituksen jäsenen ja Italian parlamentin äskettäin valitun jäsenen Mauro D'Attisin (IT, EPP) laatimasta lausunnosta, jossa reagoidaan Euroopan komission ehdotukseen ulottaa yhteiset EU:n säännöt kaasun tuontiputkiin. Tarkoituksena on, että kaikki EU:hun kolmansista maista tulevat kaasuputket ovat täysin EU:n nykyisten sääntöjen mukaisia, mukaan luettuina avoimuusvaatimukset, oikeudenmukaiset hinnat sekä toimitusketjun asianmukainen eriyttäminen tuotannosta jakeluun. AK:n esittelijän D'Attisin mukaan EU:n on välttämättä turvattava oma tuontinsa, ja samalla on vältettävä liiallista riippuvuutta, väärinkäytöksiä toimittajien taholta sekä paikallisyhteisöihin kohdistuvaa riskiä.

Muita esityslistalla olevia lausuntoja:

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto vuoden 2020 jälkeen, esittelijä: Alberto Nuñez Feijoo (ES, EPP), Galician aluehallituksen puheenjohtaja

EU:n metsästrategian väliarviointi, esittelijä: Ossi Martikainen (FI, ALDE), Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu, esittelijä: Mark Weinmeister (DE, EPP), Hessenin osavaltion Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri

Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla, esittelijä: Mikel Irujo Amezaga (ES, EA), Navarran aluehallitus

Unionin pelastuspalvelumekanismin uudelleentarkastelu, esittelijä: Adam Banaszak (PL, ECR), Kujavia-Pommerin voivodikunnan aluevaltuuston varapuheenjohtaja

Käytännön tietoa:

Paikka : Euroopan komission Charlemagne-rakennus – täysistuntosali

Ajankohta : 16. toukokuuta kello 15.00–21.00 – 17. toukokuuta kello 9.00–13.00

• Ks. täysistunnon esityslista ja asiakirjat

• Täysistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla

Täysistunnon mediaohjelma (englanniksi)

Yhteydenotot: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023