Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Komission kertomuksessa mainitaan RegHub aloite ja kerrotaan aikomuksesta tehostaa yhteistyötä alueiden komitean kanssa ja näin lisätä sen mahdollisuuksia osallistua komission politiikan laadintaan  

Huhtikuun 15. päivänä julkaistussa tuoreessa tilannearviossaan sääntelyn parantamisesta Euroopan komissio panee merkille Euroopan alueiden komitean viimeaikaiset toimet toissijaisuusuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän viime vuonna antamien suositusten toteuttamiseksi.

Kertomuksessa todetaan seuraavaa: ”Työryhmä nosti myös esiin sen, että on haastavaa saada tietoa unionin alueen paikallis- ja alueviranomaisten näkemyksistä. Sittemmin alueiden komitea on aloittanut alueellisten keskusten verkosto (RegHub) -kokeiluhankkeen, jotta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa voidaan arvioida käytännön tasolla.

Komissio aikoo lisätä yhteistyötä alueiden komitean, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, jäsenvaltioissa sijaitsevien komission edustustojen, kansallisten viranomaisten ja muiden etujärjestöjen kanssa lisätäkseen yleistä tietoisuutta siitä, millä tavoin komission politiikan laadintaan on mahdollista osallistua.”​

Jaa :