Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
#CohesionAlliance pyrkii yhteistyössä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa varmistamaan vahvan koheesiopolitiikan vuosiksi 2021–2027  
COTER- ja REGI-valiokuntien johtavat jäsenet keskustelivat riskeistä ja mahdollisuuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteluissa alueellisten ja alakohtaisten järjestöjen kanssa

Suunnitellut budjettileikkaukset ja keskittäminen uhkaavat edelleen vaarantaa kauden 2021–2027 Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) mahdollisuuksia vähentää eroja ja taata kestävä ja osallistava kasvu koko EU:ssa. EU:n laajuisen vuoden 2020 jälkeistä vahvaa koheesiopolitiikkaa tukevan ryhmittymän, #CohesionAlliance -yhteenliittymän kumppanit keskustelivat Euroopan alueiden komiteassa (AK) 10. heinäkuuta järjestetyssä tapaamisessa Euroopan parlamentin uusien jäsenten kanssa siitä, miten tällaisia riskejä voitaisiin torjua.

”Euroopan parlamentin vaalit ovat antaneet uudelle parlamentille selkeän mandaatin tuoda Euroopan unionia lähemmäksi kansalaisten tarpeita. Koheesiopolitiikka tarjoaa ainutlaatuisen ja tehokkaan välineen tämän tavoitteen saavuttamiseksi ottamalla mukaan kaikki asianomaiset toimijat kaikilla Euroopan alueilla. Meidän on yhdessä suojeltava ja parannettava tätä politiikkaa ja vältettävä sitä, että sitä käytetään kassavarantona kulissien takana käytävissä viime hetken neuvotteluissa EU:n tulevasta talousarviosta” , AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi toivottaessaan tervetulleeksi uuden #CohesionAlliance-aloitteen kannattajan, äskettäin nimetyn Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan (REGI) puheenjohtajan Younous Omarjeen.

Younous Omarjee antoi täyden tukensa yhteenliittymän painopisteille, joihin kuuluvat alueellisen yhteenkuuluvuuden keskeinen rooli, makrotaloudellisten ehtojen poistaminen, sääntöjen yksinkertaistaminen ja kumppanuusperiaate investointisuunnitelmien osallistavaa hallinnointia varten. ”Meidän on taisteltava yhdessä sitä vastaan, että EU:n koheesiopolitiikan rahoitusta leikataan seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa” , hän totesi ja lisäsi, että ”kun finanssikriisin aikana otettiin käyttöön säästösuunnitelmat, alue- ja paikallisviranomaisille on usein annettu uusia vastuualueita ja tehtäviä. Samalla ne joutuvat kohtaamaan uusia haasteita, jotka ulottuvat ilmastonmuutoksesta köyhyyteen. Meidän on varmistettava EU:n asianmukainen tuki alueille.”

Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja ja AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” -valiokunnnan (COTER) puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES) korosti, että ”kaupungit ja alueet ovat toimijoita eikä sivustakatsojia muutoksessa, joka EU:lla on edessään ja johon sisältyy ilmastomuutoksen ja sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden kaltaisia merkittäviä haasteita. Euroopan kansalaiset ja erityisesti maaseutualueiden asukkaat kokevat tulleensa unohdetuiksi. Jotta voimme vastata kansalaisten odotuksiin, meidän on vahvistettava Euroopan koheesiopolitiikkaa. Se on meille paikallis- ja alueviranomaisille keskeinen investointi- ja solidaarisuusväline, jolla pystymme tukemaan oikeudenmukaista siirtymää kansalaisten hyväksi. Yhteenliittymämme ansiosta olemme onnistuneet saavuttamaan tärkeitä voittoja, kuten koheesiopolitiikan turvaaminen kaikilla Euroopan alueilla. Jatkamme työtämme sen varmistamiseksi, että kunnat ja alueet ovat täysipainoisesti mukana muotoilemassa kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvaa uutta poliittista asialistaa ja vakaata koheesiopolitiikkaa niiden toteuttamiseksi.”

Kahden viime vuoden aikana ryhmittymä on vakiinnuttanut asemansa ensimmäisenä viestintäfoorumina, joka kokoaa yhteen kaikki koheesiopolitiikan sidosryhmät sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Sen tavoitteena on saada niiden ääni kuuluville EU:n päätöksentekoprosessissa ja lisätä suuren yleisön tietoisuutta EU:n sitoutumisesta erojen kaventamiseen.

Saksi-Anhaltin osavaltion edustaja liittoneuvostossa ja AK:n EPP-ryhmän puheenjohtaja Michael Schneider (DE, EPP), joka oli yksi aloitteentekijöistä, korosti toiminnan vaikutuksia: ”Olen vakuuttunut siitä, että koheesiopolitiikkaa tukevalla ryhmittymällämme, jonka painoarvo kasvaa jatkuvasti, tulee olemaan merkittävä vaikutus tulevan koheesiopolitiikan lopulliseen muotoon. Tämä on jo nähtävissä Euroopan parlamentin kannassa, joka heijastaa kuntien ja alueiden keskeisiä vaatimuksia.

Tapahtuman aikana viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajat korostivat koheesiopolitiikan vaikutusta eri aloilla, jotka ulottuvat nuorisopolitiikasta, pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen, ilmastonmuutostoimiin ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen.

Tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevista lainsäädäntöehdotuksista käytävien Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisten kolmikantaneuvottelujen odotetaan käynnistyvän uudelleen lokakuussa, jotta asiaa koskevat asetukset saadaan hyväksyttyä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Taustatietoa

#CohesionAlliance on yhteenliittymä niille, joiden mielestä EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden takaava peruspilari. Koheesiopolitiikan rahoitusvaroihin kohdistuu EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa eli monivuotisessa rahoituskehyksessä leikkauspaineita brexitin takia ja koska EU:lla on tarve rahoittaa uusia painopistealoja, joita ovat esimerkiksi puolustus, turvallisuus ja ulkorajojen valvonta. Kehyksessä asetetaan katot EU:n menoille vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Tietoisuutta koheesiopolitiikan elintärkeästä roolista edistävän #CohesionAlliance-kampanjan käynnistivät alun perin lokakuussa 2017 alueiden ja kuntien johtavat järjestöt Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR), Euroopan alueiden liitto (AER), lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssi (CALRE), Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (CPMR) ja Eurocities sekä Euroopan alueiden komitea. #CohesionAlliance-ryhmittymä vaatii, että vuoden 2020 jälkeisen EU:n talousarvion avulla taataan kaikille Euroopan unionin alueille vahvempi, vaikuttavampi ja tunnetumpi koheesiopolitiikka. Kampanjan periaatejulistuksen on allekirjoittanut yli 12 000 henkilöä, 121 aluetta, 135 kaupunkia ja maakuntaa, 50 alue- ja paikallishallinnon järjestöä, 40 Euroopan parlamentin jäsentä ja 35 EU-tason alakohtaista järjestöä. Kampanjaan ovat tervetulleita liittymään #CohesionAlliance-periaatejulistuksen allekirjoittamalla kaikki ne, jotka uskovat EU:n koheesiopolitiikkaan, olipa kyse valtion-, alue- ja paikallishallinnosta, pk-yrityksistä, kansalaisjärjestöistä, kouluista, yliopistoista tai esimerkiksi kulttuurijärjestöistä.

Yhteydenotot:

Pierluigi Boda

P. +3222822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023