Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
#CohesionAlliance käynnistää kuulemisen uudesta julkilausumasta  

Vahva koheesiopolitiikka yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta

Euroopan alueiden komitea (AK) ja #CohesionAlliance-ryhmittymän kumppaniorganisaatiot käynnistivät Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta yhteisen kuulemisen uudesta julkilausumasta vastauksena covid-19-kriisin aiheuttamiin haasteisiin. Asiasta kiinnostuneet organisaatiot, instituutiot ja yksityishenkilöt voivat osallistua kuulemiseen 30. toukokuuta 2020 asti.

#CohesionAlliance on yli 12 000 allekirjoittajan ryhmittymä, joka kehottaa vahvistamaan EU:n koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Koronaviruspandemian puhkeamisen ja sen käynnistämän sosiaalisen ja taloudellisen kriisin tuoreimman kehityksen johdosta ryhmittymään lukeutuvat kumppanit uskovat, että EU-tasolla tarvitaan nyt solidaarisuutta ja koordinoituja toimia enemmän kuin koskaan, jotta varmistetaan, etteivät taloudellisesti kehittyneempien ja vähemmän kehittyneiden yhteisöjen väliset erot kasva ja ettei yksikään ihminen tai alue jää Euroopassa oman onnensa nojaan.

Koheesiopolitiikkaa tukeva ryhmittymä onkin ottamassa uuden askeleen eteenpäin varmistaakseen, että koheesio on kaikkien EU:n toimintapolitiikkojen keskeinen tavoite ja tärkeä osatekijä EU:n elvytyssuunnitelmassa. Tämä edellyttää alueiden ja paikallisten toimijoiden osallistumista keskeisiin päätöksiin sekä voimakkaampaa huomiota alueiden, kuntien ja kylien tarpeisiin kaikissa EU:n toimissa.

”Investoimalla kaikkiin Euroopan kansalaisiin ja alueisiin toivumme kriisistä nopeammin. Eniten apua tarvitsevien kuntien tukeminen, erojen poistaminen ja kestävän vihreän kasvun nopeuttaminen osoittavat paitsi oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta myös taloudellista pragmaattisuutta. Tässä onnistuminen edellyttää vahvaa koheesiopolitiikkaa ja paikallistoimijoiden osallistamista todellisina kumppaneina kaikkiin unionin elvytyssuunnitelmiin. Tämän vuoksi me #CohesionAlliance-kumppanit olemme päättäneet uudistaa sitoumuksemme ja käynnistää uuden julkilausuman laatimisen. Haluamme vahvistaa yhteenkuuluvuuden arvon pandemian jälkeisessä tilanteessa ja auttaa rakentamaan uutta kumppanuutta EU-, valtio-, alue- ja paikallistason toimijoiden välille” , sanoi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas .

CohesionAlliance-ryhmittymään kuuluvat kumppaniorganisaatiot ovat esittäneet luonnoksen uudeksi julkilausumaksi ja kehottavat kaikkia asiasta kiinnostuneita organisaatioita, instituutioita, yksityishenkilöitä ja allekirjoittajatahoja lähettämään kommenttejaan, ideoitaan ja ehdotuksiaan.

Lopullinen julkilausuma muotoillaan ottaen huomioon kuulemisen tulokset, vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevat tulevat ehdotukset sekä Euroopan komission laatima mukautettu EU:n elvytyssuunnitelma. CohesionAlliance-ryhmittymä antaa julkilausumansa ryhmittymän kokouksen yhteydessä kesäkuun alkupuolella.

Julkilausumaluonnos on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä #CohesionAlliance-verkkosivulla . Pyydämme lähettämään vastauksenne 30. toukokuuta 2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen cohesionalliance@cor.europa.eu .

Taustaa:

Tietoisuutta koheesiopolitiikan elintärkeästä roolista edistävän #CohesionAlliance-kampanjan käynnistivät lokakuussa 2017 Euroopan alueiden komitea ja alueiden ja kuntien johtavat järjestöt – Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR), Euroopan alueiden liitto (AER), lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssi (CALRE), Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (CPMR) ja Eurocities . Kampanjan periaatejulistuksen on allekirjoittanut yli 12 000 yksityishenkilöä, 121 aluetta, 135 kaupunkia, maakuntaa ja lääniä, 50 alue- ja paikallishallinnon järjestöä, 40 Euroopan parlamentin jäsentä ja 35 EU-tason alakohtaista järjestöä.

Julkilausuma on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä:

BG HR CS DA NL EN ET FI FR DE EL HU IT LV LT MT PL PT RO SK SL ES SV

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023