Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK:n valtuuskunta edustaa kunta- ja aluepäättäjiä tulevaisuuskonferenssin täysistunnossa  

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk/Renew Europe) on mukana valtuuskunnassa, johon kuuluu 18 alue- ja paikallispäättäjää (9 naista ja 9 miestä)

Euroopan tulevaisuuskonferenssiin osallistuva Euroopan alueiden komitean (AK) valtuuskunta kokoontui keskiviikkona 16. kesäkuuta valmistellakseen osallistumistaan tulevaisuuskonferenssin täysistunnon järjestäytymiskokoukseen , joka pidetään Strasbourgissa 19. kesäkuuta. Valtuuskunnan jäsenet toivovat konferenssin vahvistavan Euroopan unionin demokraattista ulottuvuutta ja kansalaisten luottamusta Eurooppa-hankkeeseen. AK on kansalaisia lähimpänä olevaa hallintotasoa edustava EU:n elin, ja se aikoo tuoda konferenssissa esille paikallis- ja alueviranomaisten näkemykset.

AK:n valtuuskuntaa johtava komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi: ”Euroopan alueiden komitea (AK) on miljoonaa paikallis- ja aluepäättäjää eri puolilta Eurooppaa edustava EU:n poliittinen kokous. Ensisijaisena tavoitteenamme on varmistaa, että Euroopan alueiden, kaupunkien ja kuntien asukkaiden ääni saadaan kuuluviin. Pidämme huolen siitä, että kansalaisilta paikallisten vuoropuhelujen yhteydessä saadut ehdotukset sekä komitean täysistunnoissa, jäsentemme toiminnan kautta ja komitean keskeisissä tapahtumissa esille nousseet poliittiset näkemykset otetaan huomioon konferenssin loppuraportissa.”

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk) edustaa AK:n valtuuskunnassa Renew Europe –ryhmää. "Euroopan tulevaisuuskeskustelu antaa meille loistavan mahdollisuuden keskustella, millaista Eurooppaa olemme rakentamassa. Etsitään vahvuuksia, voimavaroja ja heikkouksiammekin joita parantaa. Maailmaa muuttuu ympärillämme kovaa vauhtia. Kilpailu työpaikoista, osaajista ja raaka-aineista kiihtyy. Euroopan on pystyttävä vastaamaan tähän kilpailuun ja olemaan monessa asiassa edeltäkävijä sekä ratkaisukeskeinen. Eurooppa uudistuu vain ihmisten kautta. Haastan kaikki keskusteluun omista lähtökohdista käsin. Opiskelijat, työssä kävijät, ikäihmiset ja vähemmistöt voivat nyt saada äänensä kuuluviin. Annetaan ajatusten lentää. Ei ole yhtä ja ainoaa totuutta. Tulevaisuus tehdään yhdessä", Vehkaperä sanoi.

AK:n valtuuskunta osallistuu tulevaisuuskonferenssin täysistunnon toimintaan kaikin mahdollisin tavoin. Se

- esittää kirjallisia kannanottoja eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason työryhmän avustuksella; työryhmä on seitsemästä ”viisaasta miestä ja naisesta” koostuva riippumaton neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajana toimii entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja jonka tehtävänä on tukea AK:n poliittista ja institutionaalista roolia laatimalla paikallisiin ja alueellisiin näkökohtiin keskittyviä strategisia poliittisia analyyseja

- järjestää vuoropuheluja ja keskusteluja kunnissa ja alueilla ja tuo niiden antia esille konferenssissa

- pyrkii liittoutumaan konferenssissa muiden samanmielisten edustajien kanssa sellaisten yhteisten suositusten edistämiseksi, joilla on merkitystä alueille, kaupungeille ja kunnille kaikkialla EU:ssa

- hyödyntää verkostojaan, kuten paikallis- ja alueviranomaisten järjestöjä eri puolilta EU:ta, AK:n entisten jäsenten verkostoa ja äskettäin perustettua paikallistason EU-valtuutettujen verkostoa , ja kannustaa niiden kautta paikallis- ja aluepäättäjiä järjestämään kansalaiskeskusteluja, joiden tuloksista raportoidaan konferenssin täysistunnossa.

AK esittelee lopullisen kannanottonsa konferenssiin Euroopan alueiden ja kuntien yhdeksännessä huippukokouksessa , joka pidetään Ranskan EU-puheenjohtajakaudella 3.–4. maaliskuuta 2022.

Euroopan tulevaisuuskonferenssiin osallistuvan AK:n valtuuskunnan kokoonpano:

Apostolos Tzitzikostas , Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja (Keski-Makedonian aluejohtaja, Kreikan alueiden liiton puheenjohtaja, Kreikka)

AK:n EPP-ryhmä

Olgierd Geblewicz , EPP-ryhmän puheenjohtaja (Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja, Puolan alueiden liiton puheenjohtaja, Puola)

Jelena Drenjanin , EPP-ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja (Huddingen kunnanhallituksen puheenjohtajiston varajäsen, Ruotsi; Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin hallintotapakysymysten valiokunnan puheenjohtaja)

Mark Speich , AK:n ”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunnan puheenjohtaja (valtiosihteeri, Nordrhein-Westfalenin osavaltio, Saksa)

Isabel Díaz Ayuso , Madridin aluehallituksen puheenjohtaja, Espanja

Ilse Aigner , Baijerin maapäivien puhemies ja alueparlamentteja edustava AK:n valtuuskunnan jäsen, Saksa

AK:n PES-ryhmä

Vasco Alves Cordeiro , Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja (Azorien aluevaltuuston jäsen, Portugali)

Yoomi Renström , PES-ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja (Ovanåkerin kunnanvaltuuston jäsen, Ruotsi)

Concepción Andreu Rodríguez , PES-ryhmän varapuheenjohtaja (La Riojan aluehallituksen puheenjohtaja, Espanja)

Kata Tüttő , PES-ryhmän varapuheenjohtaja (Budapestin apulaiskaupunginjohtaja, Unkari)

Karl-Heinz Lambertz , AK:ssa toimivan toissijaisuusperiaatetta käsittelevän ohjausryhmän puheenjohtaja (Belgian saksankielisen yhteisön parlamentin puhemies, Belgia)

AK:n Renew Europe -ryhmä

Paula Fernández , Kantabrian aluehallituksen sisä-, oikeus- ja EU-asiain ministeri, Espanja

Mirja Vehkaperä , Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Suomi

François Decoster , Renew Europe -ryhmän puheenjohtaja (Saint-Omerin kunnanjohtaja, Ranska)

AK:n ECR-ryhmä

Władysław Ortyl , ECR-ryhmän puheenjohtaja (Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja, Puola)

Roberto Ciambetti , Veneton aluevaltuuston puheenjohtaja, Italia

AK:n EA-ryhmä

Kieran McCarthy , EA-ryhmän puheenjohtaja (Corkin kaupunginvaltuuston jäsen, Irlanti)

AK:n Vihreät-ryhmä

Muhterem Aras , Baden-Württembergin maapäivien puhemies, Saksa

AK:n konferenssivaltuuskunnan 18 jäsentä valittiin seuraavien kriteerien perusteella: poliittisten suuntausten edustus, maantieteellinen tasapaino, valtiotasoa alemman hallinnon eri tasojen edustus ja sukupuolten tasapuolinen edustus.

Taustatietoja:

Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistunto koostuu 433 jäsenestä. Heistä 108 tulee Euroopan parlamentista, 54 neuvostosta, 3 Euroopan komissiosta, 108 jäsenvaltioiden parlamenteista ja 80 eurooppalaisista kansalaispaneeleista (kolmasosa alle 25-vuotiaita). Mukana on lisäksi Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja sekä 27 kansallisten kansalaispaneeleiden edustajaa, 18 AK:n edustajaa, 18 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) edustajaa, 8 työmarkkinaosapuolten edustajaa ja 8 kansalaisyhteiskunnan edustajaa.

Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvä AK:n kansalaiskysely

AK:n panos Euroopan tulevaisuuskonferenssiin

Euroopan tulevaisuuskonferenssin monikielinen digitaalinen foorumi

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :