Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan komissio sekä kunnat ja alueet sitoutuvat tiivistämään yhteistyötään vapaakauppasopimusten käyttöönoton edistämiseksi  

Kauppapolitiikasta vastaava komissaari Phil Hogan osallistui Euroopan alueiden komitean (AK) ”talouspolitiikka”-valiokunnan (ECON) kokoukseen 2. maaliskuuta keskustellakseen jäsenten kanssa EU:n vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon mahdollisuuksista ja esteistä paikallis- ja aluetasolla. ECON-valiokunnan jäsenet hyväksyivät myös suosituksensa vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta, lähentymistä ja kilpailukykyä edistävästä talousarviovälineestä ja palvelupaketista.

EU:n kauppasopimukset kolmansien maiden kanssa kattavat yli 70 markkina-aluetta ja noin 41 prosenttia EU:n maailmanlaajuisesta tavarakaupasta. Vienti muualle maailmaan työllistää EU:ssa nykyisin noin 36 miljoonaa ihmistä. Kauppa tarjoaa edelleen merkittäviä mahdollisuuksia kasvun, työllisyyden, työpaikkojen luomisen ja investointien kannalta EU:ssa, mutta tarvitaan lisätoimia vapaakauppasopimusten käyttöönoton edistämiseksi paikallistasolla.

”Alueidemme ääni on ratkaisevan tärkeä, jos haluamme kehittää sekä tehokkaita että yleisesti hyväksyttyjä EU:n politiikkoja. Tässä suhteessa alueiden komitea tuo suurta lisäarvoa. Komitean jäsenet tuntevat todellisen tilanteen kaikkialla Euroopassa, ja tällä tavoin komitea lisää EU:n politiikkojen demokraattista oikeutusta” , kauppakomissaari Phil Hogan totesi avauspuheenvuorossaan.

AK:n ja Eurochambresin yhteistyönä äskettäin (2019) toteutetusta kyselytutkimuksesta ilmenee, että kauppapolitiikan tehokas täytäntöönpano edellyttää EU:n vapaakauppasopimuksiin liittyvän tietovajeen korjaamista siten, että annetaan konkreettista tietoa siitä, miten pk-yritykset voivat hyödyntää vapaakauppasopimuksia käytännössä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä vapaakauppasopimuksia koskeviin täytäntöönpanokertomuksiin, sillä ne ovat paitsi ratkaiseva askel kohti avoimuuden lisäämistä myös tehokas väline tiedottamiseen kauppasopimusten tarjoamista kasvumahdollisuuksista. Kun otetaan huomioon kauppasopimusten vähäinen käyttöönotto, uskomme vakaasti, että vapaakauppasopimuksista olisi tehtävä sellaisia, että ne hyödyttävät myös pk-yrityksiä, ja pk-yrityksille olisi yhtä lailla luotava valmiudet hyötyä niistä. Paikallis- ja alueviranomaisilla voi olla tässä ratkaiseva asema, sillä niillä on hyvät edellytykset välittää tietoa vapaakauppasopimusten hyödyistä, koska ne tuntevat paikalliset pk-yritykset ja ovat lähellä niitä. Samalla meidän on varottava ummistamasta silmiämme alueilta, jotka eivät ole valmiita selviytymään kansainvälisestä kilpailusta, sillä meidän tehtävämme on varmistaa, ettei yhtäkään aluetta jätetä jälkeen. Alueellisten vaikutusten arviointi voi olla tässä yhteydessä tehokas väline, joka auttaa jo varhain tunnistamaan ja kvantifioimaan mahdollisia vaikutuksia, jotta kunnat ja alueet voivat toteuttaa ajoissa oikeanlaisia toimintapolitiikkoja” , sanoi Michael Murphy (IE, EPP), ECON-valiokunnan puheenjohtaja ja aihetta Vapaakauppasopimusten täytäntöönpano: alueellinen ja paikallinen näkökulma käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä.

”Olen tyytyväinen komitean ensimmäiseen lausuntoluonnokseen vapaakauppasopimustemme täytäntöönpanosta. Alueilla on keskeinen rooli täytäntöönpanossa. Kuten lausuntoluonnoksessa todetaan, alueet ja niillä toimivat paikalliset yritykset ja kansalaiset hyötyvät merkittävästi vapaakauppasopimuksista. Toivon, että lausuntoluonnos on alkua komission ja alueiden komitean järjestelmällisemmälle sitoutumiselle kauppasopimusten täytäntöönpanoon” , komissaari Phil Hogan lisäsi.

Yhteistyön vahvistamiseksi esittelijä ehdotti, että säilytetään kauppasopimuksia käsittelevä asiantuntijaryhmä, jossa AK on valmis toimimaan aktiivisemmin. Hän oli myös tyytyväinen päätökseen nimittää kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa valvova virkamies, joka seuraa EU:n kauppasopimuksiin kirjattujen ilmastonsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja työsuojelumääräysten täytäntöönpanoa, ja toisti kuntien ja alueiden olevan valmiita tiiviiseen yhteistyöhön.

Komissaari Phil Hoganin kanssa käydyn keskustelun jälkeen ECON-valiokunnan jäsenet hyväksyivät lausunnon aiheesta Lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline , jonka esittelijä on Christophe Rouillon (FR, PES), ja lausunnon aiheesta Palvelupaketti: Euroopan paikallis- ja alueviranomaisten päivitetty näkemys , jonka esittelijä on Jean-Luc Vanraes (BE, RE). Tämän jälkeen jäsenet keskustelivat AK:n ja Euroopan investointipankkiryhmän yhteistyötä koskevasta toimintasuunnitelmasta 2020 .

Lisätietoja:

Euroopan komission tietokooste: Vuosikertomus 2019 EU:n vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta

Kyselytutkimus vapaakauppasopimuksista : Kertomus

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Alueet ja kunnat vaativat vahvempaa EU:n rahoitustukea alueille ja seuduille, joihin brexit vaikuttaa eniten
Alueet ja kunnat vaativat vahvempaa EU:n rahoitustukea alueille ja seuduille, joihin brexit vaikuttaa eniten
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Kriittiset raaka-aineet ja niiden merkitys Euroopan tulevaisuuden kannalta
Kriittiset raaka-aineet ja niiden merkitys Euroopan tulevaisuuden kannalta
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Kuntien ja alueiden on oltava keskeisessä asemassa Euroopan talouspolitiikassa
Kuntien ja alueiden on oltava keskeisessä asemassa Euroopan talouspolitiikassa
29.09.2020