Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Ilmastokriisi: paikallis- ja aluetason päättäjät peräänkuuluttavat Välimeren alueen vihreän kehityksen ohjelmaa  
Barcelonassa pidetyssä Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen 10-vuotisjuhlaistunnossa katsottiin ilmaston lämpenemisen antavan aihetta Välimeren alueen yhteistyön syventämiseen

Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokous (ARLEM) juhlisti 10-vuotista taivaltaan Katalonian pääkaupungissa Barcelonassa, jossa se aikoinaan piti ensimmäisen kokouksensa. Odottamattoman vieraan, Gloria-myrskyn, varjostamaan juhlakokoukseen osallistui yli 100 Välimeren pohjois-, etelä- ja itärannikon paikallis- ja alueviranomaisten edustajaa, ja tärkeimpänä aiheena oli ilmastonmuutos. Alueen tiedetään olevan erityisen altis ilmaston lämpenemisen vaikutuksille.

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja ja EU:ta edustava ARLEMin puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi, että ”Euroopan unioni on vahvistanut ilmastojohtajuuttaan ehdottamalla vihreän kehityksen ohjelmaa viitoittamaan tietä kohti ilmastoneutraaliutta. Ilmastonmuutos ei tunne rajoja, ja siksi meidän on myös tehtävä tiivistä yhteistyötä naapureidemme kanssa, jotta voimme kaikki vauhdittaa sopeutumispyrkimyksiämme ja parantaa selviytymis- ja palautumiskykyämme. Meidän on levitettävä tätä kestävän kasvun mallia laajemmalle ja laadittava nimenomaan Välimeren aluetta koskeva vihreän kehityksen ohjelma, jolla vahvistetaan yhteistyötä ja joka tarjoaa uusia rahoitusvälineitä ilmastotoimien toteuttamiseksi koko alueella. Nyt ARLEMin 10-vuotisjuhlavuonna kestävästä kehityksestä on tultava kantava voima edustajakokouksemme yhteistyön syventämiseksi tulevina vuosikymmeninä.”

Al Hoceiman kaupunginjohtaja ja EU:n kumppanimaita edustava ARLEMin puheenjohtaja Mohammed Boudra (Marokko) sanoi, että ”ARLEM on kymmenen vuoden aikana osoittanut tuovansa konkreettisia etuja, jotka eivät rajoitu vain kuntiemme ja alueidemme välisen poliittisen vuoropuhelun vahvistamiseen. Nikosian aloite, jossa vaihdetaan osaamista ja asiantuntemusta vesihuollon, kalastuksen ja kansanterveyden kaltaisilla keskeisillä aloilla, on tästä erinomainen esimerkki. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa alueisiimme ja merenpinnan nousu uhkaa maatalouttamme, joten meillä on yhteinen vastuu torjua ilmastonmuutosta yhteisvoimin ja velvollisuus ottaa käyttöön kasvumalli, joka tarjoaa nuorille uusia työpaikkoja ja taloudellisia mahdollisuuksia.”

Välimeren unionin pääsihteerin Nasser Kamelin mukaan ”ilmastokriisi koettelee nykyään koko Välimeren aluetta. On helppo ymmärtää, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat eturintamassa, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyritään torjumaan. Kunnat ja alueet muodostavat ensimmäisen puolustuslinjan. Ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten lieventämiseen ja niihin sopeutumiseen tähtäävien tehokkaiden toimenpiteiden onnistuminen riippuu suurelta osin sääntelytoimista, joita kunnat ja alueet panevat täytäntöön, toimintalinjoista, joita ne omaksuvat, ja hankkeista, joita ne toteuttavat. Välimeren unioni on valmis tukemaan näitä ponnisteluja yhdessä ARLEMin kanssa ja siten auttamaan paikallis- ja alueviranomaisia tämän yhteisen haasteen selättämisessä.”

”Meri on elävä todiste ympäristömme heikosta tilasta. Välimereen päätyy joka minuutti peräti 30 000 pulloa. Kestäväpohjaista siirtymää tarvitaan kiireesti ja kipeästi, ja sininen talous tarjoaa mahdollisuuden sen toteuttamiseen.” Tämä oli Catanian kaupunginvaltuuston jäsenen ja Italian kuntaliiton puheenjohtajan Vincenzo Biancon pääviesti, kun hänen laatimaansa raportti sinisestä taloudesta hyväksyttiin.

ARLEM hyväksyi kokouksessaan myös Beit Sahourin kaupunginjohtajan Jihad Khairin (Palestiina) valmisteleman raportin Euro–Välimeren-alueen integraatiosta ja paikallis- ja alueviranomaisten roolista . Khair totesi puheenvuorossaan, että ”paikallis- ja alueviranomaiset ovat osoittautuneet ratkaiseviksi toimijoiksi Välimeren alueen yhdentymisessä ja meidän on jatkettava pyrkimyksiämme samaan suuntaan. Yhteisenä toimintakehyksenämme on Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030  - toimintaohjelma ja sen mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Niiden saavuttaminen edellyttää paikallis- ja alueviranomaisten aktiivista osallistumista. Yhteistyömme on edettävä kahden painopisteen pohjalta, ja nämä ovat muuttoliike ja ilmastonmuutos. Yhdessä pääsemme paljon paremmin eteenpäin.”

ARLEMin 11. täysistunnon avasivat Barcelonan kaupunginjohtaja Ada Colau ja AK:n jäsen, ulkoasioista, institutionaalisista suhteista ja avoimuudesta vastaava Katalonian itsehallintoalueen hallituksen jäsen Alfred Bosch .

Kokouksessa ARLEMin uudeksi EU:n kumppanimaita edustavaksi puheenjohtajaksi nimettiin Ramallahin kaupunginjohtaja ja Palestiinan paikallisviranomaisten liiton (APLA) puheenjohtaja Musa Hado , joka totesi seuraavaa: ”Haluan kiittää kollegoitani mahdollisuudesta toimia ARLEM-verkoston puheenjohtajana. Meidän on edelleen vahvistettava yhteistyötämme, jotta voisimme ratkaista edessämme olevat lukuisat haasteet.”

Lisäksi jäsenet nimittivät Ganei Tikvan pormestarin Lizzy Delarichan (Israel) pienyritysten digitalisaatiosta laadittavan raportin esittelijäksi.

Nizzan kaupunginvaltuuston jäsen ja Provence-Alpes Côte d'Azurin Euro–Välimeri-komission puheenjohtaja Agnès Rampal (Ranska) puolestaan nimettiin aihetta ”Maatalouden rooli ilmastovaikutuksille herkillä alueilla” käsittelevän raportin esittelijäksi. Hänen mielestään raportti on keskeinen panos Välimeren vihreän kehityksen ohjelmaan.

ARLEMin myöntämä Välimeren alueen nuorten paikallisyrittäjien palkinto jaettiin nyt toista kertaa, ja sen sai algerialainen taatelituotteita valmistava yritys Rima Dates , jonka valikoimiin kuuluu mm. siirappia, taateliviinietikkaa ja pähkinöillä ja suklaalla täytettyjä taateleita. ”Kun aloitimme toiminnan, tarkoituksena oli jalostaa perinteisistä keidastaateleista uudenlaisia tuotteita ja saattaa ne markkinoille nykyaikaisessa muodossa. Nyt olemme ylpeitä yrityksemme myönteisistä vaikutuksista paikallisyhteisöön. ARLEMin palkinto antaa meille uutta motivaatiota kasvattaa yritystämme edelleen saman kestävän kehityksen ja myönteisen yhteiskunnallisen muutoksen hengessä”, kertoi yrityksen perustajiin kuuluva Hammou Boussada .

Neljä muuta viimeiseen valintavaiheeseen edennyttä ehdokasta olivat libanonilainen kierrätykseen erikoistunut startup-yritys ja seuraavat kolme israelilaisehdokasta: aaltoenergia-alan yritys , voittoa tavoittelematon koulutusjärjestö ja voittoa tavoittelematon yrityskiihdyttämö . ARLEMin palkinnon valintaperusteisiin kuuluvat mm. vaikutukset työpaikkojen luomiseen, vaikutukset yhteisöön, innovatiivinen arvo, työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien kunnioittaminen sekä paikallis- tai alueviranomaisten myöntämät tuet tai helpotukset. Vuoden 2020 palkintoa haki 40 hanketta kymmenestä eri maasta.

Yhteyshenkilö: David Crous | P. +32 470881037 | david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

Kunnat ja alueet, pk-yritykset ja kotitaloudet tarvitsevat kohdennettua tukea EU:n hätärahastosta selvitäkseen energiakriisistä
Kunnat ja alueet, pk-yritykset ja kotitaloudet tarvitsevat kohdennettua tukea EU:n hätärahastosta selvitäkseen energiakriisistä
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022