Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunta- ja aluepäättäjät tukevat globaalia ilmastolakkoa: Tavoitteeksi hiilineutraali EU vuoteen 2050 mennessä  

EU:n kunnat ja alueet ovat ilmaisseet tukensa globaaliin ilmastolakkoon liittyville mielenosoituksille, joissa satojen tuhansien nuorten odotetaan perjantaina eri puolilla maailmaa vaativan nykyisiä kiireellisempiä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Paikallis- ja aluetason päättäjät ovat Bukarestissa pidettävässä (Re)New EUrope  -aiheisessa (Euroopan uudistaminen) huippukokouksessaan EU:ta tehostamaan toimiaan ja sitoutumaan siihen, että lämpötilan nousu pidetään alle 2 celsiusasteessa ja hiilineutraali EU toteutuu vuoteen 2050 mennessä .

Maailman hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2018 suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Tämä sai 16-vuotiaan ruotsalaisen koululaisaktiivin Greta Thunbergin käynnistämään nuorten maailmanlaajuisen ilmastoliikkeen Youth for Climate , joka on innostanut koululaisia ympäri maailmaa osoittamaan viikoittain mieltään ja vaatimaan lisätoimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

”Nuoret vaativat mielenosoituksissaan yksinkertaisesti sitä, että maailman johtajat pitävät kiinni Pariisissa 2015 tekemistään ilmastositoumuksista", totesi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz . "Ilmastonmuutos selätetään paikallistasolla, ja kunnat ja alueet ovat ylittämässä kansalliset tavoitteet. EU on asettanut tavoitteita ja lisää jatkuvasti investointeja, mutta se ei riitä: tarvitaan lisätoimia, jotta alueet ja kunnat pystyvät toteuttamaan siirtymän, luomaan vihreitä työpaikkoja, kehittymään energiatehokkaiksi ja vähentämään päästöjä entisestään. Tieteen kanta on selvä, nuoret ovat lukeneet läksynsä, ja meidän tehtävämme on nyt suojella maapalloa ja heidän tulevaisuuttaan. Siksi haluamme hiilineutraalin EU:n vuoteen 2050 mennessä."

Huippukokouksessa, joka on EU:n paikallis- ja aluepoliitikkojen suurin tapaaminen sitten Pariisin kokouksen ja johon osallistuu myös 150 nuorta kunta- ja aluevaikuttajaa eri EU-maista, käytti puheenvuoron myös Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula :

"Kukaan ei pysty torjumaan ilmastonmuutosta yksin, vaan meidän kaikkien on kannettava kortemme kekoon. Ainoa avain menestykseen on, että kaikki julkisen vallan tasot toimivat yhdessä teollisuuden ja muun yritysmaailman kanssa korkealaatuisen vihreän innovoinnin edistämiseksi. YK:n vahvistamat kestävän kehityksen tavoitteet on otettava huomioon kaikessa politiikassa, mutta sanojen rinnalle tarvitsemme investointeja. Siirtymistä puhtaaseen energiaan kyetään osaltaan avittamaan EU-varojen avulla ja julkisin varoin, mutta samalla meidän on luotava paikallistasolla oikeanlainen ympäristö kestävää kehitystä tukevalle yritystoiminnalle", Markkula painotti.

Tuorein tieteellinen ilmastonmuutosraportti , jonka YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli julkaisi marraskuussa 2018, on hälyttävä. Tutkijat varoittavat, että nykymenolla maapallon ilmasto lämpenee 3 celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä, mikä vaurioittaa luonnon monimuotoisuutta peruuttamattomasti ja tekee ankarista sääolosuhteista hallitsemattomia.

Kuvagalleria: Euroopan alueiden ja kuntien huippukokous Bukarestissa

Taustatietoa:

Re(New) Europe -huippukokouksen päätteeksi annetaan paikallis- ja aluepäättäjien julistus aiheesta EU:n rakentaminen alhaalta ylöspäin unionin alueiden ja kuntien kanssa . Julistus ojennetaan virallisesti Romanian presidentille Klaus Iohannisille . Vetoomus on alueiden ja kuntien kannanotto EU:n toimielinten johtajille ja valtion- ja hallitusten päämiehille, jotka keskustelevat EU:n tulevaisuudesta Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta .

Bukarestin huippukokouksessa käsitellään hallintotapaa ja demokratiaa, yhteenkuuluvuutta ja brexitin vaikutuksia aluetalouksiin, ja lisäksi kestävä kehitys on keskeisellä sijalla istunnossa, jossa esitellään sitä, miten kunnat ja alueet toteuttavat ilmastotoimia paikan päällä. Klikkaamalla tästä pääset tutustumaan muutamiin EU:n kuntien ja alueiden parhaillaan toteuttamiin kestävän kehityksen aloitteisiin.

Alueiden ja kuntien toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi

EU:n energiakäänne ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen kuuluvat EU:n kuntien ja alueiden ensisijaisiin painopisteisiin. Euroopan alueiden komitea, joka on 350-jäseninen EU:n vaaleilla valittujen alue- ja paikallisedustajien kokous, valmistelee parhaillaan kahta virallista lausuntoa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon edistämiseksi Euroopassa. Komitean on määrä hyväksyä seuraavassa, 26.–27. kesäkuuta 2019 pidettävässä täysistunnossaan lausunto ilmastoneutraaliutta koskevasta EU:n strategiasta , jonka Euroopan komissio julkaisi viime marraskuussa .

AK:n ilmastonmuutosaiheisia lehdistötiedotteita:

18.12.2018: COP24: Kunnat ja alueet vauhdittavat taistelua ilmastonmuutosta vastaan

13.12.2018: COP24-kokous: Kunnat ja alueet haluavat virallisen aseman Pariisin sopimuksen yhteydessä

18.11.2018: Ilmastonmuutos: Meihin voi luottaa (AK:n puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin ja komitean ensimmäisen varapuheenjohtajan Markku Markkulan esipuhe)

15.11.2018: COP24 – Oletko valmis?

19.9.2018: Paikallisviranomaiset vievät ilmastotavoitteet seuraavalle tasolle

6.7.2018: Ilmastonmuutos: Pariisin sopimuksen täytäntöönpano edellyttää enemmän tavoitteellisuutta ja uudenlaista otetta hallinnointiin

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Yhteyshenkilö:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023