Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet haluavat lisää tukea pandemiasta kärsiville alueellisille lentoasemille  

Alueelliset lentoasemat ovat elintärkeitä alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja välttämättömiä monille paikallistalouksille.

Koska monilla alueellisilla lentoasemilla on vaikeuksia toipua pandemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista, Euroopan alueiden komitean jäsenet antoivat 1. heinäkuuta lausunnon, jossa kehotetaan Euroopan komissiota laatimaan entistä joustavampia ja tehokkaampia julkisen tuen sääntöjä, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat tarjota alueellisille lentoasemille taloudellista tukea. Władysław Ortylin (PL, ECR) esittelemässä lausunnossa AK painottaa myös, että taloudellista tukea on myönnettävä lentoasemien kestävyyden parantamiseen, jotta voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Alueelliset lentoasemat ovat joutuneet vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin pandemian vuoksi. Euroopan sisäinen lentoliikenne väheni 54 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna , ja vaikka matkustusrajoituksia lievennetään tänä kesänä, liikenne on edelleen kaukana pandemiaa edeltävästä tasosta . Lokakuussa 2020 lähes kahtasataa eurooppalaista lentoasemaa uhkasi maksukyvyttömyys . Niiden konkursseilla olisi dramaattinen vaikutus työllisyyteen ja talouteen alueilla, missä ne sijaitsevat, ja se olisi myös kova isku monien alueiden ja erityisesti syrjäisimpien tai vähemmän kehittyneiden alueiden yhteyksien kannalta, jos vaihtoehtoisia liikennemuotoja ei ole saatavilla.

Lausunnon esittelijä, Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja Władysław Ortyl (PL, ECR) sanoi: ”Alueellisilla lentoasemilla on keskeinen rooli EU:n alueellisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Ne tarjoavat yhteyksiä palvelemilleen alueille ja ovat talouskasvun kannalta elintärkeitä. Ilman niitä monet yritykset eivät investoisi pääkaupunkien ulkopuolisille alueille. Myös matkailuala on suuresti riippuvainen niistä. Tarvitaan joustavampi valtiontukijärjestelmä, jolla tuetaan alueellisten lentoasemien elpymistä pandemian aikana ja sen jälkeen. Valmistelemassani lausunnossa korostan myös sitä, että suurin osa Euroopan alueellisista lentoasemista tarvitsee apua selviytyäkseen nykyisestä kriisistä.”

Lausunnossaan AK kehottaa Euroopan komissiota auttamaan alueellisten lentoasemien taloudellisten vaikeuksien lievittämisessä ja kehittämään joustavampia ja tehokkaampia julkisen tuen sääntöjä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat tarjota rahoitustukea alueellisille lentoasemille, jotka sijaitsevat vähemmän kehittyneillä ja syrjäisimmillä alueilla, joilla ei ole tehokkaampia ja kestävämpiä vaihtoehtoja. Rahoitustuen olisi oltava Euroopan aluekehitysrahaston ja EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä vahvistettujen ehtojen mukaista. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä Euroopan komission kanssa arvioitava tarkasti alueellisille lentoasemille kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien puitteissa mahdollisesti myönnettävän tuen laajuutta.

Samalla AK toteaa, että lentoasemien ja ilmailun kestävyyttä on parannettava, ja kehottaa sen vuoksi Euroopan komissiota osoittamaan riittävästi EU:n varoja lentoasemien digitalisointiin ja innovatiivisten teknologioiden kehittämiseen. AK korostaa myös, että alueellisiin lentoasemiin kohdistuvien julkisten investointien ehdoksi tulisi asettaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden noudattaminen ja se, ettei ympäristölle aiheudu haittaa.

Taustatietoa

Pienet alueelliset lentoasemat kärsivät eniten pandemiasta aiheutuvasta suorien yhteyksien ja erityisesti matkustajalentojen vähenemisestä. Airport Industry Connectivity -raportin mukaan esimerkiksi Treviso (Italia) menetti 95 prosenttia yhteyksistään, Vaasa 91 prosenttia, Quimper (Ranska) 87 prosenttia ja Burgas (Bulgaria) 82 prosenttia. Euroopan merkittävillä rahtilentoasemilla, kuten Liègessä (Belgia), rahtilentojen määrä kuitenkin kasvoi 10,7 prosenttia.

AK:n jäsenet hyväksyivät lausunnon älykästä ja kestävää liikkuvuutta koskevasta strategiasta 30. kesäkuuta. Euroopan komissio esitteli viime vuoden lopulla liikkuvuusstrategian , jonka tavoitteena on uudistaa Euroopan liikennealaa vähentämällä päästöjä 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Lausuntoa koskeva AK:n lehdistötiedote löytyy täältä .

Yhteyshenkilö:

Tobias Kolonko

P. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023