Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet perustivat allianssin ajamaan Ukrainan jälleenrakentamista  

Allianssi keskittyy Ukrainan kuntien ja alueiden jälleenrakennustarpeisiin osana EU:n ja kansainvälisen yhteisön pitkäkestoista tukea Ukrainalle.

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan kuntia ja alueita edustavat järjestöt käynnistivät 30. kesäkuuta Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi perustetun eurooppalaisen allianssin toiminnan. Sen tarkoituksena on auttaa Ukrainan paikallis- ja alueyhteisöjä rakentamaan uudelleen koteja, kouluja, infrastruktuuria ja palveluja, joita Venäjä on tuhonnut 24. helmikuuta alkaneen aseellisen hyökkäyksensä jälkeen. Allianssin toiminta alkoi vain seitsemän päivää sen jälkeen, kun EU:n jäsenvaltiot olivat sopineet Ukrainan hyväksymisestä unionin ehdokasmaaksi. Ukrainan kunta- ja aluekehitysministeri totesi pitävänsä allianssia potentiaalisena ”perustana Ukrainan yhdentymiselle Eurooppaan”.

Allianssi perustettiin vastauksena Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin huhtikuussa esittämään kehotukseen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tuella. Se on osa ”Ukrainan jälleenrakennusfoorumia”, jota komissio ja Ukrainan hallitus ovat parhaillaan perustamassa koordinoimaan EU:n tukea. Suunnitelmat hahmottuvat edelleen 4.–5. heinäkuuta, jolloin Ukrainan pääministeri esittelee hallituksensa laatiman jälleenrakennusstrategian Luganossa Sveitsissä pidettävässä Ukrainan elpymistä käsittelevässä konferenssissa.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Alves Cordeiro (PT, PES) sanoi: ”Alueiden komitea seisoo vakaasti ukrainalaisten ystäviemme rinnalla. Käynnistämme tänään yhdessä kuntien ja alueiden järjestöjen kanssa Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi perustetun eurooppalaisen allianssin toiminnan. Sen tarkoituksena on vastata kiireellisiä ratkaisuja edellyttävän tilanteen vaatimuksiin ja rakentaa tulevaisuutta. Kehotamme kaikkia EU:n kuntia ja alueita liittymään mukaan ja osoittamaan eurooppalaista solidaarisuutta konkreettisin toimin.”

Ukrainan kunta- ja aluekehitysministeri Oleksii Tšernišov kertoi allianssin avajaistilaisuudesta, joka pidettiin AK:n täysistunnossa ja johon osallistui eurooppalaisten alueellisten järjestöjen johtajia, että Ukrainan kärsimät vahingot ovat tällä hetkellä arviolta 195 miljardin dollarin (186 miljardia euroa) suuruiset. Noin 120 000 omakotirakennusta on tuhoutunut tai vahingoittunut, ja 20 000 kerrostaloa on saanut osumia, ja kolmasosa niistä on tuhoutunut kokonaan. Tšernišov ilmaisi tyytyväisyytensä allianssin perustamisesta. Hänen mukaansa ”tällaisista kumppanuuksista voi tulla perusta maamme yhdentymiselle Eurooppaan. Teemme kaikkemme Ukrainan muuttamiseksi täysin eurooppalaiseksi maaksi.”

Kiovan pormestari, Ukrainan kuntaliiton puheenjohtaja ja AK:n kunniajäsen Vitali Klitschko totesi: ”Ukraina puolustaa oikeuttaan saada rakentaa nykyaikainen Euroopan maa. Meidän on rakennettava eurooppalainen maa, jossa sovelletaan eurooppalaisia normeja, ja siksi kiitän kaikkia, jotka pyrkivät auttamaan Ukrainaa.”

Tilaisuudessa oli henkilökohtaisesti läsnä pormestari Oleksandr Markušin Irpinistä, joka on yksi sodan ensimmäisinä viikkoina pahimmin vahingoittuneista kaupungeista. Hän esitti videotallenteen, joka teki selväksi vahinkojen luonteen ja laajuuden – yli 50 prosenttia kaupungista on tuhottu – ja ehdotti, että allianssi voisi käyttää Irpiniä jälleenrakennustoimien pilottihankkeena. Portugalilainen Cascaisin kaupunki on jo sitoutunut auttamaan päiväkodin jälleenrakentamisessa.

Dario Nardella, Eurocities-järjestön puheenjohtaja ja Firenzen pormestari, sanoi: ”Kaupunkitasolla olemme jo pitkään kehittäneet suhteita ja verkostoja, joista monet ovat vahvistuneet viime kuukausina, kun olemme ottaneet vastaan pakolaisia ja lähettäneet apua. Olemme valmiita vastaamaan nopeasti ihmisten tarpeisiin ja laatimaan tulevaisuudensuunnitelmia. Tekemällä yhteistyötä lukuisten kuntien ja alueiden kanssa tämän allianssin puitteissa autamme ukrainalaisia pääsemään jälleen jaloilleen.”

María del Valle Miguélez Santiago, Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) varapuheenjohtaja ja Murcian aluehallituksen jäsen, sanoi: ”Mustanmeren ja Asovanmeren satamien tuhoaminen ja saarto on maailmanlaajuinen katastrofi. Eurooppalaiset satamat tekevät parhaansa mutta joutuvat ponnistelemaan lujasti avatakseen ukrainalaiselle viljalle väyliä maailmalle. Ruokakriisin uhatessa meidän olisi yhdessä autettava Ukrainan rannikkoalueita ja niiden suuria satamakaupunkeja, kuten Herson, Mariupol, Mykolajiv ja Odessa, palaamaan keskeiseen asemaansa maailmantaloudessa.”

Jean-Claude Marcourt, lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssin (CALRE) puheenjohtaja, sanoi: ”Kun Ukraina etenee kohti Eurooppa-hanketta, Ukrainan alueet ja kunnat voivat luottaa CALREn varauksettomaan tukeen. CALRE pyrkii perustamisjulistuksensa mukaisesti puolustamaan alueellisen demokratian periaatteita ja arvoja Euroopassa.”

Magnus Berntsson, Euroopan alueiden liiton (AER) puheenjohtaja, sanoi: ”Ukrainan alueet ovat osoittaneet mahtavaa johtajuutta sodan oloissa. Se on inspiraation lähde koko Euroopalle, ja myös niiden elpyminen tulee olemaan sitä. AER on yhdessä alueellisten kumppaneidensa kanssa Ukrainan tukena sen tiellä kohti valoisampaa tulevaisuutta.”

Karl-Heinz Lambertz, Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) puheenjohtaja, sanoi: ”Valtioiden rajojen yli ulottuvalla raja-alueiden yhteistyöllä on ollut keskeinen asema Euroopan rakentamisessa perustasolla. ’EU:n yhdentymisen koekenttinä’ raja-alueet auttavat osaltaan nopeuttamaan Ukrainan kehitystä ja yhdentymistä unioniin.”

Myös Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) on allianssin jäsen.

Nämä Euroopan tason yhteenliittymät ovat AK:n ohella allianssin keskeisiä jäseniä EU:n puolella yhdessä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kanssa. Keskeisiä ukrainalaisia jäseniä ovat Ukrainan kuntaliitto, Ukrainan piiri- ja aluevaltuustojen liitto, Ukrainan maaseutu- ja kyläneuvostojen yhdistys ja Ukrainan yhteen sulautuneiden yhteisöjen (hromada) kaikki valtakunnalliset jäsenyhdistykset. Allianssin perustajajäsenet toivovat, että valtakunnalliset paikallishallinnon järjestöt, yksittäiset alueet ja kunnat sekä julkiset ja yksityiset instituutiot liittyvät vielä siihen mukaan.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Tšekki aikoo järjestää lokakuussa laajan konferenssin, jossa keskitytään Ukrainan jälleenrakennustarpeisiin ennen Ukrainan jälleenrakennusfoorumin käynnistämistä, jonka on määrä tapahtua vuoden 2022 loppuun mennessä. AK:n täysistunnossa 29. kesäkuuta puhunut digitalisaatiosta vastaava varapääministeri ja aluekehitysministeri Ivan Bartoš sanoi, että Ukrainan jälleenrakentaminen tulee olemaan yksi puheenjohtajavaltio Tšekin painopisteistä. Hän totesi: ”Ukrainan vakaus on ratkaisevaa tulevaisuutta ajatellen.”

Tallenne tilaisuudesta on saatavilla Europe by Satellite-palvelussa. Otteita tilaisuudesta sekä Irpinin pormestarin Oleksandr Markušinin ja Butšan kaupunginvaltuutetun Irina Jarmolenkon ja eräiden tilaisuuteen osallistuneiden AK:n jäsenten haastatteluja voi tiedustella osoitteesta audiovisualcor@cor.europa.eu.

Lehdistövastaava: Lisätietoja antaa Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473843981.

Taustaa:

  • Allianssi kehottaa tukeutumaan Ukrainan jälleenrakennuksessa seuraaviin periaatteisiin: tuetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä; tuetaan Ukrainan yhdentymistä Eurooppaan; tehostetaan paikallisen itsehallinnon toimintakykyä; laaditaan jälleenrakennusstrategia, joka tukeutuu yhdennettyyn paikallis- ja aluetasolla tapahtuvaan suunnitteluun; toteutetaan Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan periaatteita; panostetaan maaseudun kehittämiseen ja modernisointiin; tuetaan hyvää hallintotapaa; kiinnitetään huomiota elinkeinoelämän kehittämiseen ja innovointiin aluetasolla. EU on todennut, että selviytymis- ja palautumiskyvyn, elpymisen ja uudistusten edistäminen instituutioiden, talouden, yhteiskunnan sekä vihreän siirtymän ja digitalisaation aloilla on kolminkertainen haaste.
  • Lisää informaatiotaUkrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi perustetusta eurooppalaisesta allianssistaon AK:n verkkosivuilla. Siellä kerrotaan myös muunlaisesta AK:n tuesta Ukrainalle. Sodan puhkeamisesta alkaen ukrainalaisia pormestareita on esiintynyt puhujavieraina kaikissa AK:n täysistunnoissa sekä AK:n työryhmän laajennetuissa ja kiireellisissä kokouksissa 30. maaliskuuta ja 23. toukokuuta. AK järjesti 27. kesäkuuta asiantuntijakuulemisen EU:n kuntien ja alueiden roolista Ukrainan jälleenrakentamisessa.
  • Euroopan alueiden komitea aikoo hyväksyä 12.–13. lokakuuta joukon suosituksia Ukrainan jälleenrakentamisen tukemisesta. Firenzen pormestari ja Eurocities-järjestön puheenjohtaja Dario Nardella (PES, IT) nimettiin 23. kesäkuuta yleisesittelijäksi. Karl-Heinz Lambertz (BE, PES) on Euroopan raja-alueiden liiton puheenjohtaja. Hän on AK:n jäsen ja toimi vuosina 2017–20 komitean puheenjohtajana. Cees Loggen (NL, Renew Europe) on Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton puheenjohtaja. Hän on ollut myös AK:n jäsen.
  • Euroopan tason järjestöissä ja Euroopan alueiden komiteassa edustettuina olevat alueet ja kunnat ovat tarjonneet humanitaarista tukea ukrainalaispakolaisille heti siitä alkaen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan tällä hetkellä 5,2 miljoona ukrainalaista on rekisteröity pakolaisiksi. Euroopan komissio ilmoitti 29. kesäkuuta aikovansa helpottaa ja nopeuttaa varojen tilittämistä ukrainalaispakolaisista huolehtiville EU:n alueille ja kunnille. Tässä tarkoituksessa se joustavoittaa entisestään koheesiopoliittisen tukitoimen Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE-tukitoimi) soveltamista. Kyseessä on maaliskuussa perustettu hätätilanteen tukiväline.
  • Informaatiota alueiden ja kuntien Euroopan tason järjestöjen tarjoamasta laajamittaisesta ja monipuolisesta tuesta on saatavilla asianomaisten tahojen – CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AER ja AEBR – verkkosivuilla. Ne kaikki tekivät yhteistyötä Ukrainan paikallis- ja alueyhteisöjen kanssa jo ennen sotaa.
  • AK:lla on ollut yhteistoimintaa Ukrainan kuntien ja alueiden kanssa vuodesta 2010, ja vuonna 2015 komitea perusti työryhmän tukemaan Ukrainan uudistuksia hallinnonhajauttamisen alalla. Yleisesti katsotaan, että osaltaan uudistusten ansiosta Ukraina on pystynyt menestyksellisesti puolustautumaan Venäjän hyökkäystä vastaan.
  • Täysistuntonsa yhteydessä järjestämässään valokuvanäyttelyssä AK kohdisti huomiota 13 ukrainalaisen paikallisyhteisön sodan oloissa tekemään työhön. Kuvamateriaalia voi tilata osoitteesta SupportUkraine@cor.europa.eu.
Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UKRAINE-CITIES-REGIONS-VANGUARD-OF-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
04.03.2023