Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet ilmastotoimien vauhdittajina New Yorkissa  
Euroopan alueiden komitean jäsenet kannustivat YK:n ilmastokokouksessa ilmastoneutraaliuteen ja ehdottivat, että kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi toteutettavia toimia vauhditetaan

Samaan aikaan, kun sadat tuhannet lakkoilivat ilmaston puolesta, New Yorkissa kokoontui johtajia kaikkialta maailmasta Yhdistyneiden kansakuntien ilmastohuippukokoukseen , jonka yhteydessä järjestettiin myös ensimmäinen kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä huippukokous . EU:n kuntia ja alueita edusti Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula yhdessä useiden AK:n jäsenten kanssa. He esittelivät omien alueidensa sitoumuksia ja saavutuksia sekä ilmastotoimien alalla että kestävän kehityksen tavoitteiden siirtämisessä paikallistasolle.

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula totesi: ”Täällä New Yorkissa ja myöhemmin Chilen COP25-kokouksessa on aiheellista osoittaa, että Euroopan paikallis- ja aluehallintotahot ovat vakavissaan ja sitoutuneet ilmastotoimien toteuttamiseen. Meidän on näytettävä, että olemme yhtenäisiä ja toimimme ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi yhdessä jäsenvaltioiden kesken ja kunkin jäsenvaltion sisällä kaikilla hallintotasoilla ja kansalaiset osallistaen.”

Varapuheenjohtaja Markku Markkula muistutti, että ilman kuntia ja alueita ilmastoneutraaliutta ei pystytä saavuttamaan eikä ilmaston lämpenemistä pysäyttämään. Hän korosti, että paikallis- ja alueviranomaisten rooli Pariisin sopimuksessa on virallistettava monitasoisella järjestelmällä, jossa otetaan huomioon paikalliset ja alueelliset panokset kansallisiin ilmastosuunnitelmiin .

Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas (ES, PES) totesi: ”Tämä on erittäin tärkeä viikko ilmastonmuutoksen torjumiselle maailmanlaajuisella tasolla. Tämän viikon merkitys ei ole poliittisissa julkilausumissa, vaan toimintasuunnitelmissa, välineissä ja taloudellisissa resursseissa todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Olen New Yorkissa Espanjan kaupunkien ilmastoverkoston puheenjohtajana osoittamassa, että olemme sitoutuneita ja valmiita antamaan panoksemme ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen ilmastoa ja energiaa koskevien paikallisten toimintasuunnitelmien avulla.”

Lissabonin kaupunginjohtaja Fernando Medina (PT, PES) sanoi: ”Kohtaamme päivittäin ilmastonmuutoksen tuomia haasteita. Yhtenä painopisteistämme on kestävän kehityksen tavoite 13 eli kiireelliset ilmastotoimet. Lissabonissa, vuoden 2020 vihreässä pääkaupungissa, pyrimme vahvasti kehittämään liikkuvuutta toteuttamalla parannuksia julkisen liikennejärjestelmän, vihreän infrastruktuurin kaltaisten luontopohjaisten ratkaisujen sekä energiatehokkuuden alalla (esimerkiksi käyttämällä ledejä liikennevaloissa ja aurinkopaneeleja kunnan rakennuksissa). Meidän on toimittava välittömästi ja yhteisvoimin.”

Mannheimin kaupunginjohtaja Peter Kurz (DE, PSE) korosti, että ”kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä huippukokous tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vauhdittaa kestävää kehitystämme. Meidän eurooppalaisten on edistyttävä huomattavasti tällä alalla, jos haluamme säilyttää vaurautemme ja luonnonvaramme. Keskeisen tärkeää on kestävyyspolitiikka, jossa otetaan huomioon sosiaalinen yhteenkuuluvuus, talouskehitys ja köyhyyden torjunta.”

Budapestin 12. kaupunkipiirivaltuuston jäsen Kata Tűttö (HU, PES) totesi: ”Sadat tuhannet lapset lakkoilevat tällä viikolla kaikkialla maailmassa ilmaston puolesta huutaen, ettemme välitä heidän tulevaisuudestaan. He vaativat meiltä välittömiä toimia. Kaupungit voivat toteuttaa muutoksen ja vauhdittaa siirtymää, joten kutsun kaikki paikallispoliitikot mukaan taisteluun!”

Auden departementin valtuuston puheenjohtaja André Viola (FR, PES) huomautti: ”Kestävän kehityksen tavoitteet eivät rajoitu pelkästään ympäristö- ja ilmastoulottuvuuteen. Kyse on maailmanlaajuisesta ohjelmasta, jossa kenenkään ei tulisi jäädä kehityksestä jälkeen. Koska haasteet ovat yhteisiä, meidän on etsittävä myös yhteisiä ratkaisuja. Kestävän kehityksen tavoitteiden lokalisoinnin kautta on tunnustettu paikallis- ja aluehallintotahojen keskeinen rooli tällä alalla. Auden departementin valtuustossa olemme suunnanneet kaikki julkiset politiikkamme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, mikä on ensimmäinen askel niiden lokalisoimiseksi.”

Karlstadin kaupunginvaltuutettu ja Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin puheenjohtaja Anders Knape (SE, EPP) totesi, että ”entistä tasa-arvoisempi yhteiskunta on edellytys Agenda 2030 - toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiselle. On tärkeää, että sukupuolten tasa-arvo (tavoite 5) sisällytetään 16 muun kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen.” Tämä oli hänen viestinsä, kun hän tapasi YK:n naisasiain osaston (UN Women) apulaisjohtajan Åsa Regnerin New Yorkissa.

ENVE-valiokunnan viimeisimmässä kokouksessa ENVE-valiokunnan puheenjohtaja ja Schiedamin kaupunginjohtaja Cor Lamers (NL, PES) totesi, että ”meidän on asetettava ilmasto EU:n politiikan keskiöön. Meidän on tehtävä yhteistyötä kaikilla tasoilla ja eri siirtymäaloilla – energia, liikkuvuus, elintarvikkeet jne. – ja meidän on otettava kansalaiset mukaan näiden muutosten toteuttamiseen.”

Muita New Yorkissa mukana olleita AK:n jäseniä olivat muun muassa Lombardian aluehallituksen jäsen Raffaele Cattaneo (IT, EPP) ja Saint Omerin kaupunginjohtaja François Decoster (FR, RE) .

Jäsenet esittelivät myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista nopeuttavia toimenpiteitään kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevässä paikallis- ja aluehallinnon foorumissa.

Viime kesäkuussa AK hyväksyi Apulian aluehallituksen puheenjohtajan Michele Emiliano (IT, PES) laatiman lausunnon , jossa esitetään suosituksia, joiden avulla Eurooppa voi saavuttaa ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Taustatietoa

Viisi kaupunkien ja alueiden kannalta tärkeintä YK:n ilmastohuippukokouksen päätelmää on luettavissa täältä (ICLEI).

Puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertzin (23. syyskuuta 2019 julkaistu) ilmastokannanotto on luettavissa täältä .

Eurooppa ei pysty saavuttamaan ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä ilman kuntiaan ja alueitaan.

Tämänvuotinen Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (7.–10. lokakuuta) käsittää yli 50 tapahtumaa, jotka liittyvät energiakäänteeseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, biologiseen monimuotoisuuteen ja kiertotalouteen. Ohjelma löytyy täältä.

Täältä löytyy Euroopan alueiden komitean seuraavan (8.–9. lokakuuta pidettävän) täysistunnon esityslista.

ENVE-valiokunnan tuoreimmat uutiset ovat luettavissa täältä .

Yhteyshenkilö: david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :