Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Puheenjohtaja Tzitzikostas ja komissaari Ferreira: EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien yhteistyöllä varmistetaan oikeudenmukainen elpyminen  

Alue- ja paikallispäättäjät keskustelivat 4. helmikuuta koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komission jäsenen Elisa Ferreiran kanssa siitä, miten voidaan vauhdittaa uusien koheesiopoliittisten ohjelmien käynnistämistä, varmistaa niiden oikea-aikainen täytäntöönpano ja integroida ne kansallisiin elpymissuunnitelmiin.

Vastatakseen covid-19-pandemiaan Euroopan unioni on investoimassa ennennäkemättömällä tavalla oikeudenmukaiseen, ympäristöystävälliseen ja digitaaliseen elpymiseen. REACT-EU-väline, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, sosiaalirahasto, koheesiorahasto, maaseuturahasto ja elpymis- ja palautumistukiväline muodostavat ainutlaatuisen välineistön, jonka avulla pystytään toteuttamaan osallistava elpyminen sekä oikeudenmukainen vihreä siirtymä ja digitalisaatio.

Kaikkien käytettävissä olevien EU-varojen hyödyntäminen ja niiden mahdollistamien toimien toteuttaminen on valtava haaste jäsenvaltioille sekä alue- ja paikallisviranomaisille. Kuten täysistuntokeskustelussa tuotiin esiin, keskittäminen ja ylhäältä alaspäin suuntautuvat ratkaisut uhkaavat heikentää investointien vaikutusta monissa jäsenvaltioissa. AK:n jäsenet ja komissaari Ferreira kehottivatkin osallistamaan alue- ja paikallisviranomaiset kaikilta osin kattavien elpymissuunnitelmien suunnitteluun kumppanuusperiaatteen mukaisesti, jotta voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien käytettävissä olevien välineiden välisiä synergioita.

”Meillä on edessämme ennennäkemättömiä täytäntöönpanohaasteita, ja voimme onnistua vain tekemällä yhteistyötä. Kriisin johdosta koheesiopolitiikkaa hallinnoidaan usein keskitetysti ja ohjelmien koordinointi kansallisten elpymissuunnitelmien kanssa on riittämätöntä. Tämän vuoksi teemme yhteistyötä komissaari Ferreiran kanssa, jotta voimme nopeuttaa uusien ohjelmien käynnistämistä, tukea niiden täytäntöönpanoa ja tiedottaa koheesiopolitiikan lisäarvosta ja hyödyistä ihmisten päivittäisessä elämässä”, Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi.

”Lähivuosina EU:n rahoitus kaksin- tai jopa kolminkertaistuu monilla alueilla. Välineitä, mahdollisuuksia ja investointeja on enemmän kuin koskaan aiemmin. On olennaisen tärkeää, että niillä edistetään kattavia ja tulevaisuuteen suuntautuvia kansallisia strategioita, joilla tuetaan EU:n yhteisiä painopisteitä. Alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan sitoutuminen näiden strategioiden ja suunnitelmien valmisteluun on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa täydentävyys, johdonmukaisuus ja alueelliset vaikutukset”, koheesio- ja uudistusasioista vastaava komission jäsen Elisa Ferreira totesi.

”EU:lla on ainutlaatuinen tilaisuus edistää vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Koheesiopolitiikan viherryttäminen uudella ohjelmakaudella on ensisijainen tavoite”, Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Cordeiro sanoi ja lisäsi: ”Asianmukainen rahoitus ei riitä. Tarvitaan myös yksinkertaistamista ja lisää investointimahdollisuuksia.”

"Avainasemassa on, että käytämme kaikkia saatavilla olevia välineitä samojen suurten tavoitteiden, elpymisen ja vihreän siirtymän tueksi. Tätä on korostanut myös Euroopan alueiden komitean Itämeri-ryhmä", totesi Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok/EPP) puheenvuorossaan.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023