Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden sininen talous tuo kestäväpohjaista kasvua ja työllisyyttä  

Euroopan alueiden komitean (AK) ”luonnonvarat”-valiokunnan (NAT) jäsenet keskittyivät Gozossa pitämässään kokouksessa käsittelemään ennen kaikkea sinistä taloutta. EU:n sinisen talouden liikevaihto on 566 miljardia euroa, sen osuus koko EU:n bkt:stä on 1,3 prosenttia, ja se työllistää 3,5 miljoonaa ihmistä ( Euroopan komissio 2018 ). Kokouksen muita keskeisiä aiheita olivat muun muassa rajatylittävä yhteistyö katastrofiriskien vähentämisessä ja unionin uusi agenda meriteollisuuden kehittämiseksi.

"Sinisellä taloudella voi olla suuria sosioekonomisia vaikutuksia paitsi rannikko- ja merialueiden myös koko Euroopan unionin kannalta", totesi NAT-valiokunnan puheenjohtaja Ossi Martikainen (FI, ALDE) avauspuheenvuorossaan. ” Uskomme, että yhteinen EU:n agenda on ratkaisevan tärkeä, jotta sinisen talouden koko potentiaali saadaan käyttöön ja valjastettua palvelemaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja työllisyyttä, olipa kyse sitten perinteisistä elinkeinoista, kuten merenkulusta, tai sinisen bioteknologian ja valtamerienergian kaltaisista innovatiivisemmista aloista.”

Martikainen korosti, että rannikkoyhteisöjen kannalta on tärkeää jatkaa yhteistyötä Britannian viranomaisten kanssa mahdollisen brexitin jälkeen. "Riippumatta siitä, missä muodossa ero tapahtuu, maatalous- ja kalastuspolitiikka ovat aloja, joilla haluamme muodostaa uusia yhteistyörakenteita", hän totesi.

Malta on yksi niistä viidestä EU:n jäsenvaltiosta, joissa sinisen talouden osuus bkt:stä on suurin (4,7 prosenttia). Maan sininen talous työllistää noin 10 400 ihmistä, ja sen tuottama bruttoarvonlisäys on 406 miljoonaa euroa. Gozon ekostrategia käynnistettiin vuonna 2009. Konferenssin isäntä, Gozon alueen puheenjohtaja ja Victorian kunnanjohtaja Samuel Azzopardi (MT, EPP) totesi: ”Kestävä kasvu on Gozon keskeinen poliittinen painopiste. Saari on jo nyt puhtaan energian nettotuottaja Maltan verkossa, ja meillä on hyvät mahdollisuudet saada kehitettyä saarestamme ekologinen vuoteen 2020 mennessä.”  

Maltan presidentin Marie-Louise Coleiro Precan mukaan ”tarvitsemme kestäväpohjaisia pitkän aikavälin investointeja, jotta voimme suojella Välimeren alueen runsasta biologista monimuotoisuutta ja samalla tarjota kansalaisillemme uusia tulonsaantimahdollisuuksia. Sininen talous on keskimäärin kasvanut kansantaloutta enemmän kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Sen kasvu on viime vuosina ollut vakaata, ja olen vakuuttunut, että voimme kaksinkertaistaa sinisen talouden volyymin vuoteen 2030 mennessä.”

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava Euroopan komission jäsen Karmenu Vella totesi: ”Investoinneissa on vielä suuri vaje, joka voidaan korjata vain nimenomaisesti siniseen talouteen osoitetuin varoin. Siksi teemme erittäin kovasti töitä saadaksemme sijoittajat kiinnostumaan asiasta. Valmistelemme parhaillaan sinisen talouden rahoitusalustaa, johon on jo nyt koottu 600 kaupallistamista edeltävässä vaiheessa olevaa rahoituskelpoista hanketta. Seuraavaksi aiomme Lissabonissa pidettävien Euroopan meripäivien yhteydessä käynnistää palvelun, jolla tuetaan sinisen talouden alalla toimivien startup- ja pk-yritysten investointivalmiuksia.”

Sinisellä taloudella tarkoitetaan kaikkea valtameriin, meriin ja rannikkoalueisiin liittyvää taloudellista toimintaa, ja siihen kuuluvat muun muassa kalastus, laivanrakennus ja rannikkomatkailu sekä sininen bioteknologia ja merellä tapahtuva uusiutuvan energia tuotanto. Kestäväpohjaisen sinisen talouden kehittäminen on ratkaisevan tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös Ossi Martikaisen laatimaa lausuntoa, jossa tarkastellaan edistymistä EU:n metsästrategian täytäntöönpanossa . Lausunto hyväksytään AK:n täysistunnossa 10.-11. huhtikuuta.

Muut lausunnot NAT-valiokunnan kokouksessa

Lisäksi jäsenet hyväksyivät NAT-valiokunnan 23. kokouksessa esittelijä Roberto Ciambettin (IT, ECR) valmisteleman lausuntoluonnoksen ”Rajatylittävä ulottuvuus katastrofiriskien vähentämisessä” . Veneton aluevaltuuston puheenjohtajan Roberto Ciambettin mukaan ”meidän on vahvistettava kykyä selviytyä ja palautua luonnonkatastrofeista ja osoitettava siten vastuullisuutta kansalaisiamme kohtaan. On kehitettävä riskien kartoitusta ja arviointia sekä investoitava asiantuntijaryhmiin, asiaa koskeviin korkeakoulujen opintokokonaisuuksiin ja paikallishallinnon työntekijöiden koulutukseen.” Lausunto on määrä hyväksyä 26.–27. kesäkuuta 2019 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

Jäsenet hyväksyivät myös lausuntoluonnoksen ”Unionin uusi agenda meriteollisuuden kehityksen vauhdittamiseksi” . Lausunnon esittelijä, Pays-de-la-Loiren aluevaltuuston jäsen Christophe Clergeau (FR, PES) totesi: ”Sinisen talouden on kuuluttava seuraavan Euroopan komission keskeisiin painopisteisiin. Meriteollisuudessa voidaan luoda monia pysyviä työpaikkoja, jos EU:n politiikassa yhdistetään merialan tavoitteet, teollisuuspolitiikka ja sitoutuminen ekologiseen siirtymään. Onnistuminen edellyttää, että tukeudutaan EU:n tärkeimpien merialueiden ekosysteemeihin, rahoitetaan innovointia ja uusien tuotteiden kehittämistä ja tuetaan perinteistä kalastusta ja laivanrakennustoimintaa sekä uutta teknologiaa, kuten uusiutuvaa merienergiaa, tai biopohjaisen sinisen talouden yrityksiä. Lausunto on määrä hyväksyä 26.–27. kesäkuuta 2019 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

Jäsenet hyväksyivät niin ikään esittelijä Uno Silbergin (EE, EA) valmisteleman lausuntoluonnoksen ”Kohti kattavaa hormonaalisia haitta-aineita koskevaa Euroopan unionin kehystä” . Kosen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Uno Silberg sanoi: ”Hormonaalisilla haitta-aineilla on tuhoisia pitkän aikavälin vaikutuksia paitsi ihmisten terveydelle myös eläimistölle ja kasvistolle. Vaikka nämä aineet ovat yleisiä, ihmiset tietävät hyvin vähän niiden aiheuttamista vaaroista. Valistustoiminta ja koordinoidut toimenpiteet ovat tarpeen kaikilla eri tasoilla, jotta ihmisten terveys asetetaan etusijalle. Samalla on myös otettava huomion kuluttajien ja teollisuuden intressit.” Lausunto on määrä hyväksyä 26.–27. kesäkuuta 2019 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

Valokuvia NAT-valiokunnan 23. kokouksesta sekä konferenssista

2018 annual economic report on the EU blue economy

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023