Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat vastaavat etulinjassa Eurooppaa koetteleviin haasteisiin  

Sosiaaliseen eriarvoisuuteen, energiaköyhyyteen ja ilmastokriisiin voidaan puuttua vain, jos alueelliset ja paikalliset toimijat saadaan toimintaan mukaan.

Euroopalla on tällä hetkellä selätettävänään monia haasteita aina Ukrainan sodan seurauksista ilmasto- ja energiakriisiin. Vuosikertomuksessaan alueiden ja kuntien tilasta Euroopan alueiden komitea tähdentää alue- ja paikallistasolla tehtävää perustavanlaatuista työtä Euroopan yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi solidaarisuuden ja demokratian keinoin.

Euroopan alueiden komitea (AK) julkaisi 11. lokakuuta EU:n vuosikertomuksen alueiden ja kuntien tilasta 2022. Kertomuksessa esitellään vuotuisen alue- ja kuntabarometrin tulokset. Barometri on EU:n 27 jäsenvaltion alue- ja paikallistason edustajille tehty Euroopan laajuinen kyselytutkimus siitä, millaisena paikallis- ja alueviranomaiset näkevät Euroopan tulevaisuuden ja miten ne pyrkivät vastamaan vallitsevaan kriisiin. 

Ukrainan sota, covid-19-pandemian pitkän aikavälin seuraukset ja olemassaoloamme uhkaava ilmastokriisi aiheuttavat Euroopan unionille ennennäkemättömiä paineita. EU:n vuosikertomuksessa alueiden ja kuntien tilasta 2022 korostetaan, että alueet ja kunnat ovat edelleen etulinjassa vastaamassa näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin, ja arvioidaan niiden vaikutuksia Euroopan eri alueilla. Ukrainan ja Venäjän naapurissa sijaitsevien EU:n itäisten ja pohjoisten alueiden, myös Suomessa, todetaan kärsineen erityisen voimakkaasti sodan vaikutuksista.

Heinäkuussa AK:n puheenjohtajaksi valittu Vasco Alves Cordeiro piti ensimmäisen vuotuisen puheensa alueiden ja kuntien tilasta Euroopan unionissa samassa yhteydessä, kun vuosikertomus julkaistiin. ”Euroopan alueiden ja kuntien tila riippuu siitä, millaisia ihmisten elinolosuhteet ovat kaikessa moninaisuudessaan eri puolilla Eurooppaa. Vastaavasti myöskään Euroopan unionin tilaa ei voida arvioida täysin aukottomasti, jos EU:n alueiden ja kuntien olosuhteet jätetään huomiotta. Esimerkkitapaukset kautta Euroopan ovat vahva osoitus siitä, että alueet ja kunnat ovat malliesimerkkejä solidaarisuudesta, edistyksestä ja toivosta sekä eurooppalaisten arvojen ja periaatteiden noudattamisesta”, Cordeiro totesi.

Vuosikertomuksessa esitetään myös suosituksia EU:n lainsäätäjille sellaisista keskeisistä asioista kuin Ukrainan jälleenrakentaminen, toimenpiteet kotitalouksien, yritysten ja julkishallinnon tukemiseksi energiakriisissä ja toimet koheesiopolitiikan tulevaisuudesta käytävän keskustelun valmistelemiseksi.

Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyen puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro lisäsi, että ”jälleenrakentamista koskevaa alueellista ja paikallista yhteistyötä varten on luotava oma budjettikohtansa.Tämä on konkreettinen ehdotukseni jälleenrakennusta käsittelevää Berliinin konferenssia silmällä pitäen.”

Energiakriisin tiimoilta puheenjohtaja korosti, että ”on tuettava paikallis- ja alueviranomaisia niiden energiansäästötoimissa ja että komitea tekee asiassa oman osuutensa”. Alue- ja kuntabarometriin vastanneista suomalaisista päättäjistä 63 prosenttia toivoi, että EU:n rahoitusta kohdennettaisiin energian hintojen nousun lieventämiseen paikallistasolla.

Koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsitellessään puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro ilmoitti, että ”alueiden komitea pyrkii varmistamaan, että kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa otetaan huomioon koheesioon kohdistuvien haittavaikutusten välttämisen periaate, kuten komission jäsen Elisa Ferreira esitti aiemmin tänä vuonna”.

TAUSTAA

Linkkejä:

AK:n puheenjohtajan Vasco Alves Cordeiron puhe

Video keskustelusta

Kuvia keskustelusta

Alueiden ja kuntien tilaa käsittelevän EU:n vuosikertomuksen 2022 havainnot:

EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2022 – Tietokooste – tärkeimmät havainnot

EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2022 – koko kertomus

Alue- ja kuntabarometri – mielipidetutkimus (myös maakohtaiset tulokset)

Alue- ja kuntabarometri:

Euroopan alueiden komitea teettämä ja IPSOS-tutkimuslaitoksen toteuttama alue- ja kuntabarometri on EU:n 27 jäsenvaltion paikallis- ja aluepäättäjille suunnattu kyselytutkimus, joka täydentää EU:n vuosikertomusta alueiden ja kuntien tilasta 2022. Tutkimuksessa kartoitettiin paikallis- ja aluepäättäjien näkemyksiä Ukrainan tukemisesta, valtiotasoa alempien hallintotasojen osallistumisesta kansallisiin elpymissuunnitelmiin, Ukrainan sodan vaikutuksista EU:n poliittisiin tavoitteisiin sekä paikallis- ja aluetason roolista EU:n tulevaisuuden muokkaamisessa.

Yhteydenotot:

Monica Tiberi – puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen – tiedottaja

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Kunnat ja alueet avainasemassa Ukrainan jälleenrakentamisessa
Kunnat ja alueet avainasemassa Ukrainan jälleenrakentamisessa
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023